Αρχική Ειδήσεις THINK GREEN: «Πράσινοι Επιχειρηματικοί Άγγελοι»

THINK GREEN: «Πράσινοι Επιχειρηματικοί Άγγελοι»

0
Διαφήμιση

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι είναι συνήθως μέτοχοι ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη εταιρειών, σύμβουλοι επιχειρηματικού σχεδιασμού αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αλλά μπορεί να λειτουργήσουν και ως δυνητικοί επενδυτές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Ειδικότερα οι «Πράσινοι Επιχειρηματικοί Άγγελοι» οι οποίοι πλαισιώνουν το Έργο “Think Green” συνθέτουν μία πολύτιμη δεξαμενή άντλησης γνώσεων και εμπειριών για τις ΜμΕ – μέλη του ΕΒΕΑ αναφορικά με την υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών στην καθημερινή τους λειτουργία, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση κ.α.) της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της οικολογικής νοοτροπίας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με έμφαση στους κλάδους: Χονδρικό – Λιανικό Εμπόριο, και κατασκευές, που έχουν έδρα σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές της περιφέρειας Αττικής, αποτελούν κύριο στόχο του έργου «THINK GREEN»

Στο πλαίσιο αυτό, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί δυνητικούς «Πράσινους Επιχειρηματικούς Αγγέλους» να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής προκειμένου, μετά από αξιολόγηση, να ενταχθούν στην εν λόγω βάση δεδομένων του Έργου “Think Green” με την υποχρέωση να παρέχουν δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε ΜμΕ αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα τουλάχιστον έως 30-4-2016.

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης, τηλ. 210 33.82.356 (αρμόδια κ. Κουτρουφίνη).

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here