Αρχική Ειδήσεις Σημαντική αύξηση κερδών για τον ΟΤΕ στο δ’ τρίμηνο του 2014

Σημαντική αύξηση κερδών για τον ΟΤΕ στο δ’ τρίμηνο του 2014

0
Διαφήμιση

Αύξηση 73% στα καθαρά κέρδη του τέταρτου τριμήνου και 30% στα κέρδη του 2014, καθώς και ελεύθερες ταμειακές ροές πάνω από τον στόχο, στα 583 εκατ. ευρώ το 2014, ανακοίνωσε ο όμιλος ΟΤΕ.

Πιο αναλυτικά, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 93,5 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2014, αυξημένα κατά 72,5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα ετήσια καθαρά κέρδη της ΟΤΕ ΟΤΕ+1,22% Α.Ε. ανήλθαν σε 110 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου στο σύνολο του 2014 ανήλθαν σε 244,1 εκατ. ευρώ.

Το τέταρτο τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε σε 370,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,8%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε στο 36,5%. Συνεπώς η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του ομίλου για το έτος διαμορφώθηκε σε 1.421,6 εκατ. ευρώ και το περιθώριο στο 36,3%, αυξημένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέρισμα 8 λεπτά ανά μετοχή, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Το συνολικό ποσό για το μέρισμα θα ανέλθει σε 40 εκατ. ευρώ περίπου.

«Στη διάρκεια του 2014 πετύχαμε να σταθεροποιήσουμε τις επιδόσεις του Ομίλου, κυρίως χάρη στη Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας, η οποία κατέγραψε το πρώτο θετικό τρίμηνο μετά από 7 χρόνια. Χωρίς την επίδραση από τη μείωση των τελών τερματισμού, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα ήταν σχεδόν αμετάβλητος στο τρίμηνο. Με πιο ευέλικτη οργάνωση και με εύρωστη χρηματοοικονομική δομή, κατορθώσαμε να ενισχύσουμε σημαντικά τόσο τη λειτουργική, όσο και την καθαρή κερδοφορία μας», σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ.

«Παρά τις σημαντικά υψηλότερες επενδύσεις μας για την ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών της Ελλάδας, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το έτος ξεπέρασαν κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ. Έχοντας βελτιώσει τις επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς, προχωράμε σε διανομή μερίσματος έπειτα από τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε.

Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι το 2015 θα συνεχίσει να σταθεροποιεί τις επιδόσεις του στην Ελλάδα σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία, με τη συνεχή ενίσχυση των νέων υπηρεσιών, με σταθερότερα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και με ένα πιο ξεκάθαρο κανονιστικό περιβάλλον, αλλά και μια ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης.

Στόχος του ΟΤΕ είναι να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών της Ελλάδας και της Ρουμανίας στα ίδια επίπεδα με το 2014, με τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2015 να εκτιμώνται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος.

Λόγω των χαμηλότερων πληρωμών για τόκους και της ορθής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, o OTE αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές του θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ και το 2015.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here