Αρχική Ειδήσεις Το Σχέδιο Αστικής Παρέμβασης του ΥΠΕΚΑ στη Δυτική Αθήνα

Το Σχέδιο Αστικής Παρέμβασης του ΥΠΕΚΑ στη Δυτική Αθήνα

0

Με αφορμή την ολοκλήρωση της «Προκαταρκτικής έκθεσης ανάλυσης και στρατηγικής» και του Προγράμματος Δράσης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προήδρευσε σε ευρεία σύσκεψη εργασίας στην οποία είχαν κληθεί οι Δήμαρχοι των περιοχών και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία.

Στόχος της σύσκεψης, ήταν η ενημέρωση και ο ενδοδιοικητικός συντονισμός ώστε οι συναρμόδιοι φορείς να μπορέσουν να συμβάλλουν στην οριστικοποίηση του Προγράμματος Δράσης και την διαμόρφωση του σχεδίου ΚΥΑ. Η σχετική μελέτη εκπονήθηκε με ευθύνη του ΑΣΔΑ στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΡΣΑ (εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ).

Κεντρικός στόχος του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας, είναι ο επαναπροσδιορισμός της περιοχής ως ενός ισότιμου τμήματος της ευρύτερης Αθήνας, με υπέρβαση του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού και της δομικά δυσμενέστερης θέσης που είχε η περιοχή. Δεν επιδιώκεται απλώς η επαναφορά στην προ-κρίσης κατάσταση, αλλά η ανάταξη και διαχρονικών δομικών προβλημάτων της περιοχής του ΣΟΑΠ που προϋπήρχαν της κρίσης.

Η στρατηγική παρέμβασης επιδιώκει να καλύψει το σύνολο των διαστάσεων της κρίσης και των προγενέστερων προβλημάτων, και να συντονίσει και επιτύχει την υλοποίηση σε επιλεγμένους θύλακες εντός της ευρύτερης περιοχής των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, μιας σειράς δράσεων με κύριες κατευθύνσεις:

  • Βελτίωση της θέσης της Δυτικής Αθήνας στο πολεοδομικό συγκρότημα και τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων άνισης ανάπτυξης.
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
  • Χωρική και κοινωνική συνοχή.
  • Αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου χώρου,
  • Υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων μορφών διαχείρισης της πληροφορίας – έξυπνη πόλη,
  • Αναβάθμιση της εικόνας και ταυτότητας του χώρου,
  • Η στρατηγική και οι ειδικοί στόχοι του ΣΟΑΠ υλοποιούνται μέσω 54 ενεργειών, οι οποίες ομαδοποιούνται σε δεκαεπτά (17) άξονες και αποτελούν τα επιχειρησιακά στοιχεία του.

Οι άξονες του ΣΟΑΠ

Κοινωνική συνοχή: προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω βελτίωσης των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους, έμφαση στον ρόλο της πολιτιστικής δημιουργίας και σε πολιτικές ενίσχυσής της.

Οικονομική βάση: ενίσχυση των παραγωγικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων της περιοχής με παράλληλη αξιοποίηση των αναπτυξιακών, συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της, μέτρα και δράσεις για το μετασχηματισμό προς πιο δυναμική κατεύθυνση των δραστηριοτήτων της οικονομικής βάσης της περιοχή.

Περιβάλλον: δημιουργία χώρων πρασίνου και βελτίωση και αναβάθμιση του υπάρχοντος πρασίνου της πόλης και του εξωαστικού χώρου, ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδομών.

Πολεοδομικός χώρος: απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων, αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη σημαντικών τοποσήμων, ανάδειξη συγκεκριμένης χωρικής ταυτότητας σε επιμέρους περιοχές, ομαλή και ποιοτική διαχείριση της καθημερινότητας, έμφαση στην βιώσιμη κινητικότητα, αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού, ανάπτυξης της ψηφιακής παρουσίας των δήμων.

Ακίνητα: αναθέρμανση της αγοράς των ακινήτων, υποδειγματικές και πιλοτικές δράσεις για τα ακίνητα.

Ασφάλεια: αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας, ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στο δημόσιο χώρο.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here