Αρχική Ειδήσεις CISD: «Κλειδί» για τη διαφάνεια το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

CISD: «Κλειδί» για τη διαφάνεια το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

0
Διαφήμιση

Το CISD χαιρετίζει την έκδοση ΚΥΑ (Κοινής Υπουργικής Απόφασης) που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης και αφορά στην «Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)».

Με την Απόφαση αυτή ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, την πρόσβαση των πιστοποιημένων χρηστών, τις διαδικασίες Περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) των έργων και δραστηριοτήτων, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και την απόδοση σε κάθε έργο ή δραστηριότητα που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά ενός μοναδικού χαρακτηριστικού κωδικού που καλείται Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) και τέλος για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημόσιων αρχών μέσω διαδικτύου.

Το CISD θεωρεί ότι:

Με την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου και την υποχρεωτική εφαρμογή του από τον Ιούλιο 2015 ενδυναμώνεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως θεσμοθετήθηκε με το νόμο 4014/2011 και διασφαλίζεται όχι μόνο η απλοποίηση, ο εξορθολογισμός και η συντόμευση των σχετικών διαδικασιών, αλλά κυρίως διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για βελτίωση της ποιότητας των περιβαλλοντικών αδειών και των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ως εκ τούτου ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) επιχειρεί μια ριζική τομή στα ζητήματα ενημέρωσης και συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων του ενδιαφερόμενου κοινού, καθώς θα καταχωρούνται πλέον ηλεκτρονικά όλες οι ενέργειες και οι πληροφορίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έκδοση ανανέωση ή τροποποίηση των Αδειών Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Επίσης, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι κάθε έργο και δραστηριότητα, που απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση, αποκτά Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ), όπου θα καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις κάθε έργου ή δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.

Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται παράλληλα ασφάλεια δικαίου, ισότιμη αντιμετώπιση και διαφάνεια και πλήρης νομική τεκμηρίωση, μέσω ανοικτής διαβούλευσης σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις Aarhus, ESPOO, ενώ επίσης θα ενισχύεται ο προληπτικός έλεγχος κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση με τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των ανωτέρω θα κριθεί στην πράξη όταν και εφόσον οριστικοποιηθεί το Μητρώο Πιστοποιημένων Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του ΥΠΕΚΑ με παράλληλη ουσιαστική ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών της διοίκησης.

Το CISD καλεί τον Υπουργό ΠΕΚΑ να επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε σύντομα να αναμορφωθεί και να ενδυναμωθεί ο τρόπος διεξαγωγής των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, τόσο κατά τη φάση λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας (με επιθεωρήσεις τακτικές και έκτακτες), όσο και κατά τη φάση λειτουργίας αυτών, βάσει συγκεκριμένων θεσμοθετημένων κριτηρίων (πιθανές και πραγματικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των έργων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, ιστορικό συμμόρφωσης τους με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, κλπ)

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΟι συνθήκες έναρξης της ζωής στη Γη προσομοιώθηκαν σε εργαστήριο!
Επόμενο άρθροΕκτιθέμεθα σε χημικά από αντικείμενα χωρίς να το ξέρουμε

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ