Αρχική Ειδήσεις Με περιβαλλοντικό ισοζύγιο η δόμηση τουριστικής μονάδας

Με περιβαλλοντικό ισοζύγιο η δόμηση τουριστικής μονάδας

0
Διαφήμιση

Το στοίχημα της ανάπτυξης, χωρίς περιβαλλοντικές εκπτώσεις και χωρίς να μειωθεί περαιτέρω ο δασικός πλούτος της χώρας, αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης, αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις για το τι επιτρέπεται να γίνει στα δάση και τι όχι που εμπεριέχονται στο νόμο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) και ειδικότερα του εισηγητή του νομοσχεδίου, του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ Νίκου Ταγαρά, σημειώνεται πως για πρώτη φορά εφαρμόζεται η έννοια του περιβαλλοντικού ισοζυγίου στις δασικές επεμβάσεις, με την υποχρέωση δάσωσης ή αναδάσωσης τουλάχιστον ίσης έκτασης με αυτήν της επέμβασης από τον ίδιο τον ιδιώτη – επενδυτή που υλοποιεί την επέμβαση. Ο φορέας – επενδυτής με βάση το νέο νόμο οφείλει να παραδώσει στο δημόσιο έτοιμο δάσος τριών ετών και όχι να κάνει απλώς μία αναδάσωση.

Για πρώτη φορά στο μεταξύ από το 1979 κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες τις επιτρεπτές δασικές επεμβάσεις. Ξεκαθαρίζει τι επιτρέπεται και που, ειδικά για τις τουριστικές εγκαταστάσεις. Για όσους έχουν επιχειρήσει να δράσουν σε αυτούς τους τομείς είναι γνωστό ότι η δασική νομοθεσία του 1979 έχει τροποποιηθεί πολλές φορές με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δυσχερές για τον καθένα η εύρεση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για κάποια επέμβαση.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο όλες οι παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων για επιτρεπτές επεμβάσεις γίνονται κατά χρήση και σε καμία περίπτωση κατά κυριότητα, όπως γινόταν μέχρι σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Επίσης εναρμονίζεται η δασική νομοθεσία με την υφιστάμενη τουριστική νομοθεσία. Εκτός από ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ, που ήδη προβλέπονται, εντάσσονται στις επιτρεπτές επεμβάσεις οι ολοκληρωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και οι εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πόρων. Επιτρέπονται επίσης οι αναγκαίες υποδομές (οδοί πρόσβασης, τελεφερίκ κλπ).

Οι συντελεστές κάλυψης και δόμησης για τα τουριστικά καταλύματα επί δασών και δασικών εκτάσεων τους μειώθηκαν κατά 50% και μειώνονται περαιτέρω όσο αυξάνεται η έκταση του δάσους ή της δασικής έκτασης μέχρι μηδενισμού τους, για εκτάσεις άνω των 8.000 στρεμμάτων.

Ειδικότερα με το άρθρο 49 του εν λόγω νόμου (4280 /2014) ρυθμίζονται θέματα εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα σε δάση, δασικές και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις και εναρμονίζεται η δασική νομοθεσία με την υφιστάμενη νομοθεσία για τα τουριστικά έργα. Γεγονός είναι ότι στην πράξη ανέκυπταν ζητήματα εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων, που οφείλονταν σε αντιθέσεις και κενά της σχετικής νομοθεσίας.

Με τις νέες ρυθμίσεις:

·       Επιτρέπεται η εγκατάσταση στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ξενοδοχείων μόνο υψηλής ποιότητας (4 και 5 αστέρων) ως και ειδικών κατασκευών, όπως σχοινοσιδηρόδρομοι, εναέριοι θάλαμοι κτλ για πρόσβαση σε περιοχές, εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του τοπίου.

·       Περιλαμβάνονται, πλέον, στα τουριστικά έργα και οι εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πόρων, όπως και η δημιουργία σύνθετών τουριστικών καταλυμάτων στα ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, υπό όρους και προϋποθέσεις.

·       Προβλέπεται μειωμένος συντελεστής δόμησης σε σχέση με ότι ίσχυε προηγουμένως. Η συνολική έκταση των χώρων που καταλαμβάνουν οι επεμβάσεις (κάλυψη) δεν μπορεί να υπερβεί το 10% της έκτασης για την οποία εγκρίνεται η επέμβαση προς τουριστική αξιοποίηση. Ο συντελεστής δόμησης υπολογίζεται σε αυτό το 10% της έκτασης και καθορίζεται κλιμακωτά ως εξής:

α) για έκταση εμβαδού έως 5000 στρέμματα ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,5 αυτής.

β) για έκταση εμβαδού από 5000 έως 6.000 στρέμματα και δη για τα επιπλέον 1.000 στρέμματα των 5000 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,3.

γ) για έκταση εμβαδού από 6000 έως 7.000 στρέμματα και δη για τα επιπλέον 1.000 στρέμματα των 6000 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,2.

δ) για έκταση εμβαδού από 7000 έως 8.000 στρέμματα και δη για τα επιπλέον 1.000 στρέμματα των 7000 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,1.

ε) για έκταση εμβαδού πλέον των 8.000 στρεμμάτων δεν υπολογίζεται συντελεστής δόμησης.

Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που η επέμβαση διενεργείται στην ηπειρωτική χώρα και υπό την προϋπόθεση ότι απέχει από την ακτογραμμή τουλάχιστον δέκα χιλιόμετρα, τότε ο συντελεστής δόμησης, υπολογιζόμενος επί του 10%, ορίζεται σε 0,5 μέχρι τα 8.000 στρέμματα. Μετά τα 8.000 στρέμματα και πάλι δεν υπολογίζεται συντελεστής δόμησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα όρια, όταν η έκταση εξυπηρετεί και αθλητικές χρήσεις εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, το συνολικώς επιτρεπόμενο ποσοστό των διατιθέμενων χώρων δεν μπορεί να υπερβεί το 20% αυτής, υπό τον όρο ότι η έκταση αυτή καλύπτεται από δασική βλάστηση αείφυλλων ή φυλλοβόλων πλατύφυλλων σε ποσοστό τουλάχιστον 80% και ότι η συνολική προς αξιοποίηση έκταση είναι μεγαλύτερη των 3.000 στρεμμάτων.

Επίσης επιτρέπεται η επέμβαση σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής με επιπλέον προϋποθέσεις. Όταν η επέμβαση για τη δημιουργία των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής γίνεται εξ ολοκλήρου σε ιδιωτική έκταση αμιγώς δασικού χαρακτήρα, τότε το εμβαδόν της έκτασης αυτής πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 500 στρέμματα.

Ακόμη, επιτρέπεται η εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, όπως σχοινιοσιδηρόδρομοι, εναέριοι θάλαμοι κτλ για πρόσβαση σε περιοχές, εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του τοπίου .

Επιτρέπεται επίσης, με το άρθρο 48, η διάνοιξη οδών δια μέσου δασών, δασικών εκτάσεων και δημοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων για την εξυπηρέτηση εκμεταλλεύσεων, όπως οι τουριστικές δυνατότητα που υπήρχε μέχρι σήμερα μόνο για ορισμένες κατηγορίες εκμεταλλεύσεων, όπως τα λατομεία. Τέλος με το άρθρο 50 ρυθμίζονται θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκηνώσεων σε δάση, δασικές και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, ενώ τίθενται και οι προδιαγραφές των κατασκευών της βασικής υποδομής των κατασκηνώσεων.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΔιεθνή Διαφάνεια-Ελλάδος: Κατάγγειλε τη διαφθορά από το κινητό σου!
Επόμενο άρθροΟι αρνητικές επιδράσεις παραγωγής του μεθανίου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ