Αρχική Ειδήσεις Επιβολή προστίμων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Επιβολή προστίμων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

0

Μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Δρ. Κωνσταντίνος Τριάντης, ο οποίος προΐσταται της ΕΥΕΠ, υπέγραψε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 373.450 ευρώ ευρώ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε 12 μονάδες.

Τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, με κυριότερες τις παραβάσεις σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, παράνομη διάνοιξη δρόμου και στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μία από αυτές.

Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται: μία επιχείρηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), μία επιχείρηση σκραπ, μία επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, μία επιχείριση ανακύκλωσης, μία υγειονομική μονάδα, μία επιχείρηση οικοδομικών υλικών, μία βιομηχανία αλουμινίου, μία κεραμοποιία, ένα δήμο (ΟΤΑ), δύο χειροτροφικές επιχειρήσεις, μία κονσερβοποιία.

Ξεχωρίζει το πρόστιμο ύψους 107.800 ευρώ που επιβλήθηκε σε χοιροτροφική μονάδα ιδιοκτησίας Αναστασίου Καλλέργη στον Ωρωπό Αττικής για πλημμελή διαχείριση των υγρών αποβλήτων και της στερεάς κόπρου, αλλά και το πρόστιμο ύψους 58.150 ευρώ στην «Κεραμοποιία Γ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ Α.Ε.» στο Αγρίνιο για μη προβλεπόμενη διαχείριση παλαιού μηχανολογικού εξοπλισμού (scrap) και στερεών αποβλήτων.

Περισσότερα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας:(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=396&language=el-GR)

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here