Αρχική Ειδήσεις CAR4CARE: Ανακύκλωσης Αυτοκινήτων με Κοινωνική Συνεισφορά

CAR4CARE: Ανακύκλωσης Αυτοκινήτων με Κοινωνική Συνεισφορά

0

Ανακύκλωση μετάλλων και αυτοκινήτων, διαχείριση αποβλήτων και αποξήλωση ολόκληρων εργοστασίων και εργοταξίων, είναι οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρει η CAR4CARE, μια εταιρεία του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ενώ μόνο το 2013, διαχειρίστηκε 73.000 τόνους μετάλλων, από τους οποίους 54.000 τόνοι ήταν σίδηρος, 8.000 τόνοι χαλκός, 5.500 τόνοι αλουμίνιο και 5.500 τόνοι διάφορα άλλα μέταλλα.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ιστορικά στοιχεία

Η ανακύκλωση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2004, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ και του Π. Δ. 116/2003. Το μοναδικό εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων στην Ελλάδα μέχρι σήμερα είναι η ΕΔΟΕ. Από το 2004 μέχρι το τέλος του 2013, έχουν ανακυκλωθεί περίπου 650.000 οχήματα.

Οι απότομες μεταβολές οφείλονται στην περιστασιακή εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης, το οποίο, εκτός από τη θετική του επίδραση στη μείωση του στόλου, δημιουργεί μεγάλες στρεβλώσεις στη λειτουργία της ανακύκλωσης.

Αντίστοιχα μεγάλες στρεβλώσεις δημιουργεί και το καθεστώς της προσωρινής ακινησίας που καθηλώνει σχεδόν 1.000.000 αυτοκίνητα μεταξύ κυκλοφορίας και ανακύκλωσης.

Στόχοι της ανακύκλωσης ΟΤΚΖ

Ο στόχος ανακύκλωσης ΟΤΚΖ για την Ευρώπη (και την Ελλάδα) μέχρι το τέλος του 2014 είναι στο 85% του βάρους των οχημάτων, από το οποίο μόνο ποσοστό έως 5% μπορεί να γίνει με ανάκτηση ενέργειας.

Από την 1/1/2015 το ποσοστό ανακύκλωσης ανεβαίνει στο 95%, από το οποίο το 85% πρέπει να προέρχεται από ανακύκλωση τμημάτων και υλικών και μόνο ποσοστό έως 10% επιτρέπεται να ανακτάται με τη μορφή ενέργειας.

Η επίτευξη του στόχου του 95% μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανάκτηση των μεταλλικών στοιχείων από το shredder και την επεξεργασία του υπολείμματος (ASR) σε ειδικές μονάδες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤ

Για κάθε αυτοκίνητο που ανακυκλώνεται μέσα από το πρόγραμμα CAR4CARE, η ΑΝΑΜΕΤ: Φροντίζει για τη δωρεάν παραλαβή του οχήματος από το σημείο που βρίσκεται. Προσφέρει 50 ευρώ στον κοινωνικό φορέα που επιλέγει ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Φροντίζει για την ανακύκλωση του οχήματος με τη βέλτιστη πρακτική, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με αυστηρή προσήλωση στις περιβαλλοντικές διαδικασίες, από την απορρύπανση μέχρι την τελική διαχείριση του υπολείμματος του shredder και με απόλυτη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα CAR4CARE απευθύνεται σε ιδιώτες και εταιρείες που έχουν ένα αυτοκίνητο ή μικρό φορτηγό για απόσυρση ή ανακύκλωση και θέλουν να εξασφαλίσουν την ανακύκλωσή του με τον καλύτερο τρόπο για το περιβάλλον και να το συνδυάσουν με μια «καλή πράξη». Το πρόγραμμα αρχικά καλύπτει τις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και τους περισσότερους περιφερειακούς νομούς των δύο πόλεων.

Στόχος της εταιρείας είναι το πρόγραμμα να επεκτείνεται μέχρι την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού της επικράτειας, πληθυσμιακά και γεωγραφικά. Για τα οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για το όφελος απόσυρσης, ο ιδιοκτήτης του, εάν δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το σχετικό πιστοποιητικό για την αγορά νέου αυτοκινήτου αλλά επιθυμεί να το μεταβιβάσει, θα εισπράξει το εύλογο αντίτιμο με νόμιμα παραστατικά.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Η λειτουργία του προγράμματος είναι πολύ απλή. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος επικοινωνεί με την εταιρεία, είτε μέσα από το sitewww.car4care.gr είτε τηλεφωνικά στο 21 3333 7777. Ακολουθώντας τις οδηγίες, επιλέγει υποχρεωτικά κοινωνικό φορέα από τη σχετική λίστα και συμπληρώνει τη σχετική φόρμα.

Η ΑΝΑΜΕΤ θα οργανώσει την δωρεάν παραλαβή του οχήματος, θα κάνει τις ενέργειες για την οριστική διαγραφή του, θα καταβάλει τη συνεισφορά στο φορέα που διάλεξε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, στον οποίο θα στείλει όλα τα έγγραφα που τον αφορούν και τέλος, σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος απόσυρσης, θα φροντίσει για την νόμιμη καταβολή των χρημάτων στον δικαιούχο.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here