Αρχική Προγράμματα Ε.Κ.Ε. Η SKAG πιστοποιήθηκε με ISO εφαρμόζοντας Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η SKAG πιστοποιήθηκε με ISO εφαρμόζοντας Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

0
Διαφήμιση

Η εταιρία έλαβε το πιστοποιητικό ISO 14001, από τον οργανισμό πιστοποίησης TUV CERT, ύστερα από επιθεώρηση εκπροσώπου του φορέα πιστοποίησης TUV NORD. Ως κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η πολιτική που ακολουθεί η εταιρία για την προστασία του περιβάλλοντος, σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, μετρήσεις εκπομπών ρύπων, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής. Το πρότυπο 14001:2004, αποτελεί επιβεβαίωση της αυξημένης περιβαλλοντικής συνείδησης της SKAG και των προσπαθειών της επιχείρησης για τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Η SKAG είναι η μοναδική παραγωγική μονάδα επεξεργασίας χάρτου στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001:2004. Εδώ και πολλά χρόνια, εφαρμόζει ένα σύστημα συλλογής και προώθησης, σε εξουσιοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης, στερεών και υγρών απόβλητων (χαρτιά, πλαστικά, ορυκτέλαια, χημικά, μπαταρίες, κ.α.). Επιπλέον πέρα από τις περιβαλλοντικές πρακτικές που εφαρμόζει, διαθέτει προσωπικό και συνεργάτες άριστα καταρτισμένους σε οικολογικά θέματα (ανακύκλωσης, εξοικονόμησης πόρων κ.λπ.), τους οποίους και ενημερώνει τακτικά για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού απαιτήθηκαν, επί δεκατέσσερις μήνες, συνεχείς προσπάθειες, βελτιώσεις και προσαρμογές στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Κρυονέρι Αττικής. Σημαντικοί υλικοί και ανθρώπινοι πόροι αφιερώθηκαν στην συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εγκαταστάσεων και την εκπαίδευση των εργαζομένων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών και στη χρήση φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας.

Τα Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη του προτύπου ISO 14001:2004 είναι :

Η ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της SKAG (σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα).

  1. H εξασφάλιση της πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης.
  1. Η διευκόλυνση της συνεργασίας με οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, εντός και εκτός Ελλάδας.
  1. Την πλήρη ενσωμάτωση των εργαζομένων στην εφαρμογή και την τήρηση του συστήματος.

Σημέιωση ι ατους συντάκτες: Η SKAG, αμιγώς Ελληνική εταιρία αποτελεί μία από τις πλέον εξελιγμένες βιομηχανίες της Ευρώπης. Εστιάζοντας τη στρατηγική της σε μακρόχρονες και καινοτόμες επενδύσεις, η SKAG παράγει τα προϊόντα της σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στο Κρυονέρι Αττικής, ενώ παράλληλα εξάγει σε περισσότερες από 35 χώρες. Συνειδητή επιλογή της SKAG είναι, όχι μόνο να παραμείνει στην Ελληνική αγορά, αλλά και να επενδύσει εδώ.

Προϊόντα όπως το τετράδιο Super Διεθνές, τα Θεματικά τετράδια University, τα Κλασέρ γραφείου SKAG, αλλά και πολλά άλλα έχουν κερδίσει εδώ και χρόνια ηγετική θέση στη κατηγορία τους. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας ελέγχονται για την σταθερή ποιότητα και ασφάλεια των υλικών τους. Η εταιρεία πιστοποιήθηκε το 1999 κατά ISO 9001-2008. Αυτό τo διάστημα οδεύει προς πιστοποίηση 3 νέων προτύπων: ISO 14001 Περιβαλλοντικών Όρων, ΟHSOS 18001 Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας και Ε.Κ.Ε. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Διαφήμιση