Αρχική Ειδήσεις Ηλεκτρονική πλέον η “ταυτότητα” του αυτοκινήτου-Άδεια, ΚΤΕΟ, ασφαλιστήριο

Ηλεκτρονική πλέον η “ταυτότητα” του αυτοκινήτου-Άδεια, ΚΤΕΟ, ασφαλιστήριο

Ηλεκτρονική “ταυτότητα” αποκτούν πλέον τα οχήματα, καθώς σε λίγο καιρό θα θεωρούνται παρωχημένα τα έγγραφα για την άδεια, το ΚΤΕΟ και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

0
Κίνηση, αυτοκίνητα, οχήματα, δρόμος
(EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
Διαφήμιση

Η ηλεκτρονική ταυτότητα για τα οχήματα θα μπορεί να “υπάρχει” μέσα στο κινητό των πολιτών, όπου και θα αποθηκεύονται το σύνολο των πληροφοριών για το αυτοκίνητό τους.

Για πρώτη φορά οι πολίτες θα έχουν στο κινητό τους το σύνολο των πληροφοριών για τα  οχήματά τους, ήτοι την ηλεκτρονική “ταυτότητα” στο Gov.gr Wallet, χωρίς πολλαπλές και χρονοβόρες επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες. Το MyAuto αποτελεί επί της ουσίας τον ηλεκτρονικό φάκελο των οχημάτων και οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσθέσουν τις πληροφορίες στο Gov.gr Wallet τους.

Συγκεκριμένα, μέσω του Gov.gr Wallet, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων έχουν για ενημερωτικούς λόγους πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του οχήματός τους, όπως αυτά τηρούνται σε μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα οποία αντλούνται.

Το προσεχές διάστημα τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα μέσω του AuditCar στις ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να απαλειφθεί η ανάγκη προσκόμισης ή επίδειξής τους από τους πολίτες.

Με την ηλεκτρονική ταυτότητα των οχημάτων, οι πολίτες θα μπορούν μέσω Gov.gr Wallet να έχουν πρόσβαση στις εξής πληροφορίες:

 • Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας από τα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 • Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων – ΚΤΕΟ από τα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 • Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας από τα Μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 • Εύρεση ασφάλισης οχημάτων από τα Μητρώα του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Ο  πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του:

 • Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας
 • Αν έχει πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας
 • Αν το όχημα του είναι σε κίνηση ή ακινησία
 • Αν το όχημα του έχει κλαπεί
 • Το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Ο πολίτης μέσω του Gov.gr Wallet θα λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του, δύο εβδομάδες πριν τον επόμενο Τεχνικό Έλεγχο
 • Τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος

KTEO

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας ήτοι για για την ηλεκτρονική “ταυτότητα” των οχημάτων έγινε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των οχημάτων αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»)», που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου έχουν ως εξής:

Άρθρο 26
Ψηφιακή υπηρεσία «Audit-Car» – Μεταβατική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 31 ν. 4821/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί της ένταξης ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.), προστίθενται εδάφια, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο, και η παρ. 2 του άρθρου 31 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με:

α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής,

β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας και τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν,

γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων,

δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα,

ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος,

στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία,

ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος,

η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και

θ) την επίταξη του οχήματος.

Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car». Μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car», οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές επαληθεύουν, κατόπιν επίδειξης του εγγράφου της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», τη γνησιότητα και την εγκυρότητα αυτού, με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η επαλήθευση δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136). Στην περίπτωση αυτή, για την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτοποίησης αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου εξαψήφιος αριθμός ασφαλείας, τον οποίο και γνωστοποιεί στην εκάστοτε ελεγκτική αρχή.»

Συγκεκριμένα:

 • Όσον αφορά στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.-Point System), όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση στους πόντους, στις παραβάσεις και στις τυχόν ειδοποιήσεις για αφαίρεση άδειας οδήγησης, οι πολίτες έχουν πρόσβαση είτε απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://seso.services.gov.gr , είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις»

Ηλεκτρονική “ταυτότητα”: Οι οδηγοί λαμβάνουν στη θυρίδα πολίτη τους στο gov.gr βεβαίωση για τους πόντους και τις κλήσεις τους σε μορφή εγγράφου που φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή ένα μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο.

https://kteo.services.gov.gr/ είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Μετακινήσεις».

Επιπλέον, οι υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες από το https://auto.gov.gr./

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οχήματα
Το όχημά μου (MyAuto)
Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος
Διέλευση μόνιμων κατοίκων από διόδια
Μεταβίβαση οχήματος ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ)
Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.)
Μητρώο φορέων διαμεσολάβησης και συμβάσεων ΕΙΧ οχημάτων με οδηγό
Πιστοποιητικό Ταξινόμησης
Πρώτη άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
Σήμα δωρεάν στάθμευσης ηλεκτροκίνητου οχήματος
Σήμα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου της Αθήνας
Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Υπολογισμός τελών για μεταβίβαση επιβατικού ή δικύκλου ΙΧ
Τέλη κυκλοφορίας – Ψηφιακή Ακινησία οχημάτων (MyCar – ΑΑΔΕ)
Πληροφορίες οχημάτων
Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
Ιστορικό Τεχνικών Eλέγχων Oχημάτων (ΚΤΕΟ)
Άδεια οδήγησης
Ανανέωση άδειας οδήγησης
Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής / απώλειας
Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς
Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου
Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού
Προσωρινή άδεια οδήγησης
Εφαρμογή για κινητές συσκευές Gov.gr Wallet
Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Μετακινήσεις
Αλλαγή χρώματος επιβατικού ή δίκυκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Άρση ακινησίας για επανακυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Δήλωση εγκατάστασης / απεγκατάστασης υγραεριοκίνησης σε επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Μεταβίβαση ενάριθμου οχήματος επιβατικού ή δικύκλου ιδιωτικής χρήσης λόγω κληρονομιάς (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Επιβατικά Οχήματα
Έκδοση δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Καταχώριση δήλωσης κλοπής επιβατικού / δικύκλου ΙΧ οχήματος νομικού προσώπου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Καταχώριση δήλωσης κλοπής επιβατικού / δικύκλου ΙΧ οχήματος φυσικού προσώπου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Οριστική διαγραφή επιβατικού / δίκυκλου ΙΧ οχήματος λόγω επαναταξινόμησης σε χώρα της ΕΕ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Οριστική διαγραφή επιβατικού / δίκυκλου ΙΧ οχήματος νομικού προσώπου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Έκδοση δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Επαγγελματικά οχήματα
Άρση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)
Αντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Εξαίρεση επαγγελματία οδηγού από την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Πηγή: odigostoupoliti

Διαφήμιση