Αρχική Ειδήσεις Κόστος ενέργειας:Νο1 πρόβλημα για τη λειτουργία των ΜμΕ

Κόστος ενέργειας:Νο1 πρόβλημα για τη λειτουργία των ΜμΕ

Το κόστος ενέργειας διατηρείται νούμερo ένα πρόβλημα για το κόστος λειτουργίας των ΜμΕ, αν κι έχει μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν.

 

0
Διαφήμιση

Μάλιστα, κατά 20,8% μεσοσταθμικά αυξήθηκε το κόστος ενέργειας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο  (53,6% και 76%  το δεύτερο και το πρώτο εξάμηνο του 2022 αντίστοιχα), σύμφωνα με την τελευταία εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος της ΓΣΕΒΕΕ.

Δηλαδή οι αρνητικές επιπτώσεις των ανατιμήσεων για το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων που είχαν καταγραφεί στις προηγούμενες έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνεχίζονται αν και βαίνουν σημαντικά μειούμενες και το κόστος ενέργειας εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση στην κατάταξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, αναλυτικά, το πρώτο εξάμηνο του 2023:

  • το 58,4% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατέγραψε αύξηση στο κόστος ενέργειας (84,5% και 88,4%  το δεύτερο και το πρώτο εξάμηνο του 2022, αντίστοιχα),
  • το 67,7% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατέγραψε αύξηση στο κόστος προμήθειας πρώτων υλών/εμπορευμάτων (80% και 86%  το δεύτερο και το πρώτο εξάμηνο του 2022, αντίστοιχα),
  • το 39% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατέγραψε αύξηση στο κόστος καυσίμων οχημάτων (48,9% και 60,3%  το δεύτερο και το πρώτο εξάμηνο του 2022, αντίστοιχα),
  • το 17,2% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατέγραψε αύξηση στο κόστος αγοράς εξοπλισμού και μηχανημάτων (22,5% και 19,7%  το δεύτερο και το πρώτο εξάμηνο του 2022, αντίστοιχα).

ενεργεια - τιμές ενέργειας

Από την ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της έρευνας εκτιμήθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2023:

  • το κόστος ενέργειας αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 20,8% (53,6% και 76%  το δεύτερο και το πρώτο εξάμηνο του 2022 αντίστοιχα),
  • το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 19,8% (26,1% και 43,5%  το δεύτερο και το πρώτο εξάμηνο του 2022 αντίστοιχα),
  • το κόστος καυσίμων οχημάτων αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 17,3% (28,8% και 57,8%  το δεύτερο και το πρώτο εξάμηνο του 2022 αντίστοιχα) και τέλος,
  • το κόστος προμήθειας εξοπλισμού και μηχανημάτων αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 7,9% (11,8% και 26,2%  το δεύτερο και το πρώτο εξάμηνο του 2022 αντίστοιχα).

Γενικότερα, από τα στοιχεία, προκύπτει σταθεροποίηση της κατάστασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στα προ πανδημίας επίπεδα, με σημάδια περαιτέρω βελτίωσης, αν και, σε ό,τι αφορά στην ακρίβεια, το πληθωριστικό κύμα φαίνεται πως συνεχίζεται και το δεύτερο εξάμηνο του 2023, καθώς το 21,1% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι σκοπεύει να αυξήσει τις τιμές του έναντι μόλις 4,4% που δήλωσε ότι θα τις μειώσει.

«Φαίνεται, λοιπόν, πως οδεύουμε σταδιακά σε μία κατάσταση στην οποία οι τιμές θα έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα νέο υψηλότερο επίπεδο με μικρά περιθώρια αποκλιμάκωσης», όπως αναφέρεται στην έρευνα ενώ από τα στοιχεία προκύπτει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2023 «τα μεγαλύτερα ποσοστά επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι αύξησαν τις τιμές τους εντοπίζονται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις».

Μεταξύ άλλων, ενδεικτικά της κατάσταση που διαμορφώνεται για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι και τα εξής:

χρηματα

Τιμές

➢ Το 43,3% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δήλωσε ότι αύξησε τις τιμές του το πρώτο εξάμηνο του 2023. Το ποσοστό αυτό, αν και είναι μειωμένο σε σχέση με το δεύτερο και το πρώτο εξάμηνο του 2022 (49,1% και 59,2% αντίστοιχα), παραμένει εξαιρετικά υψηλό.

➢ Τα μεγαλύτερα ποσοστά επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι αύξησαν τις τιμές τους εντοπίζονται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

➢ Συγκεκριμένα, τις τιμές τους αύξησε το πρώτο εξάμηνο του 2023 το 48,7% των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών πάνω από 300.000 ευρώ,  το 48,3% των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών 100.000-300.000, το 42,2% των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών 50.000-100.000 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ ήταν 35,9%.

➢ Σε κλαδικό επίπεδο είχαμε σαφώς μικρότερα ποσοστά επιχειρήσεων που αύξησαν τις τιμές τους στους τομείς των υπηρεσιών (37,3%) και της μεταποίησης (41,2%), σε σχέση με τις επιχειρήσεις  στον τομέα του εμπορίου (50,8%).

Υποχρεώσεις-οφειλές

➢ Αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε χαμηλότερα, ακόμα και από τα προ πανδημίας επίπεδα. Ωστόσο, παραμένουν ακόμα σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά.

➢ Συγκεκριμένα, περισσότερες από 1 στις 4 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (27,2%) έχει τουλάχιστον 1 ληξιπρόθεσμη οφειλή, ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση όχι μόνο με τις προηγούμενες έρευνες που έγιναν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης, αλλά και σε σύγκριση με τα προ πανδημίας στοιχεία (38,7% τον Φεβρουάριο του 2020).

➢ Μείωση καταγράφεται και στα ποσοστά των επιχειρήσεων με πολλαπλές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Συγκεκριμένα, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με 2 ληξιπρόθεσμες οφειλές υποχωρούν στο 5,6% τον Ιούλιο του 2023 έναντι 6,8% που ήταν τον Φεβρουάριο. Επιπλέον, οι πιο υπερχρεωμένες επιχειρήσεις (με 3 ή και περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές) υποχωρούν στο 12% τον Ιούλιο του 2023 έναντι 16,2% που ήταν στην έρευνα του Φεβρουαρίου.

➢ Ο βαθμός υπερχρέωσης των μικρών και πολύ μικρών διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλάδο και το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις εστίασης φαίνεται πως με διαφορά αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερχρέωσης, καθώς το 20,9% αυτών έχει τρεις ή και περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

καταστήματα, click in shop
Εικόνα: unsplash/Charles Deluvio

Δείκτες αβεβαιότητας και βιωσιμότητας

➢ Μετά τη σημαντική υποχώρηση κατά 10 περίπου μονάδες που παρουσίασε ο δείκτης αβεβαιότητας  των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων τον Φεβρουάριο του 2023 καταγράφεται μικρή αύξηση τον Ιούλιο.

➢ Συγκεκριμένα, το 30,9% εκφράζει φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητάς του στο μέλλον.

➢ Ανάλογη είναι η εικόνα και ως προς τον δείκτη βιωσιμότητας, καθώς το 4,7% των επιχειρήσεων εκφράζει τον φόβο για διακοπή της δραστηριότητας του το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, έναντι 3,6% που ήταν τον Φεβρουάριο του 2023.

Διαφήμιση