Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Με ηλιακή ενέργεια η επεξεργασία αστικών λυμάτων στη Μεσόγειο

Με ηλιακή ενέργεια η επεξεργασία αστικών λυμάτων στη Μεσόγειο

Με ηλιακή ενέργεια μπορεί να γίνεται η επεξεργασία αστικών λυμάτων για επαναχρησιμοποίηση καθαρού νερού, λιπασμάτων και βιοαερίου στις άνυδρες χώρες της Μεσογείου.

0
Ήλιος, ηλιοβασίλεμα, καλοκαίρι
Διαφήμιση

Το έργο, με βασικό εργαλείο την ηλιακή ενέργεια-που ευελπιστεί να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των αστικών λυμάτων, καθιστώντας τα μία πολύτιμη, μη συμβατική πηγή νερού, που θα είναι πάντα διαθέσιμη για να αξιοποιηθεί σε πολλαπλές χρήσεις- βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης.

Το έργο AQUACYCLE με τίτλο, “Towards Sustainable Treatment and Reuse of Wastewater in the Mediterranean Region, με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης προωθεί την πρακτική της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στις άνυδρες χώρες της Μεσογείου μέσω μιας νέας, καινοτόμου, «πράσινης» τεχνολογικής προσέγγισης. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί φυσικά συστήματα και ανανεώσιμη ηλιακή ενέργεια με σημαντικά οφέλη έναντι εκείνων που επιτυγχάνονται με τα συμβατικά συστήματα επεξεργασίας, όπως η παραγωγή νερού υψηλής ποιότητας για επαναχρησιμοποίηση, καθώς επίσης βιοαέριο και λίπασμα, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Σήμερα, τα οφέλη και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της οικο-καινοτόμου τεχνολογίας με το ακρωνύμιο APOC, προβάλλονται με την επίδειξη λειτουργίας πιλοτικών συστημάτων δυναμικότητας 5-25 m3/d, σε τρεις χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Λίβανος και Τυνησία).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση του έργου αποτέλεσε η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των ενδιαφερόμενων παραγόντων σε όλη τη διάρκειά του. Η συνεργασία αυτή υλοποιήθηκε με την εφαρμογή νέων τεχνικών συμμετοχής του κοινού (public participatory GIS, PPGIS) και τη διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων (Stakeholder Workshops), με τη βοήθεια των οποίων περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων μερών, ενθαρρύνθηκαν να συμβάλλουν στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων στις περιοχές τους.

Οι επιτυχημένες προσπάθειές των εταίρων του έργου έχουν τεκμηριωθεί σε μία Χάρτα (MedAPOC Charter), που στόχος της είναι να επωφεληθούν οι αγρότες και οι τοπικές κοινότητες από τις πιλοτικές τοποθεσίες επίδειξης του έργου στον Λίβανο, στην Ισπανία και στην Τυνησία.

Το τελικό συνέδριο του AQUACYCLE πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Τρίπολη του Λιβάνου και σε αυτό  βραβεύτηκε ο Δρ. Κωνσταντίνος Πλάκας, Ερευνητής Γ’ του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και Project Manager του έργου για την υποστήριξη και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του έργου.

Ήλιος

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος «ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020» και συμμετέχουν 7 εταίροι από Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία, Λίβανο και Τυνησία, καθώς και 4 συνεργαζόμενοι εταίροι από Γαλλία, Ελλάδα, Αλγερία και Μαρόκο.

Συντονιστής του έργου είναι ο καθ. Αναστάσιος Καράμπελας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) του ΕΚΕΤΑ|ΙΔΕΠ.

Στη συμμαχία προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το ευρύτερο κοινό, μέσα από την υπογραφή της Χάρτας, και η φόρμα εγγραφής είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου link.

Συντονιστής του έργου AQUACYCLE ήταν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), με τη συμμετοχή επίσης της Ομάδας Εργασίας Υπηρεσιών Παρατήρησης Γης του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).

 

Διαφήμιση