Αρχική Special Topics - 2 Α.Πούπκου:Ιδέες για να περιορίσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα

Α.Πούπκου:Ιδέες για να περιορίσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα

Ποιες είναι οι  βασικές πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ποιες οι βέλτιστες πρακτικές για την μέιωσή τους; Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Atmosphere παρουσιάζει ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την εκτίμηση του Αποτυπώματος Άνθρακα που δημιουργούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες.

0
NASA Atmosphere
Διαφήμιση

Νατάσα Πούπκου

Της  Δρ.Αναστασίας Πούπκου* 

Ερευνήτρια Γ, Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας, Ακαδημία Αθηνών (http://www.academyofathens.gr/el/researchers/apoupkou)

 

Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα, ο οποίος ορίζει ως στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (Ανθρακικό Αποτύπωμα) κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 με σκοπό την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. 

Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι στοίχημα συλλογικής προσπάθειας αλλά και ατομικής ευθύνη.

Αφορά δε και στον τρόπο υλοποίησης των έργων, που η ΕΕ χρηματοδοτεί για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, και στα οποία απασχολούνται ερευνητές αλλά και υπάλληλοι των δημοσίων, ιδιωτικών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Atmosphere με τίτλο «A Methodology for Carbon Footprint Estimations of Research Project Activities—A Scenarios Analysis for Reducing Carbon Footprint»[1]παρουσιάστηκε ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την εκτίμηση του Αποτυπώματος Άνθρακα των δραστηριοτήτων ερευνητικών έργων και προτάθηκαν βέλτιστες πρακτικές για τη μείωσή του.

Οι πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

Μεταξύ άλλων, οι πιο βασικές πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την υλοποίησηενός ερευνητικού έργου στο οποίο απασχολούνται εργαζόμενοι είναι:

  • η κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση στους χώρους εργασίας,
  • η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (για θέρμανση, λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών, φωτισμό)
  • η χρήση και διάθεση νερού,
  • οι μετακινήσεις των εργαζομένων προς και από τον χώρο εργασίας,
  • η χρήση υλικών όπως πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο κ.α. (απλή χρήση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση),
  • η διοργάνωση εκδηλώσεων (με φυσική παρουσία, διαδικτυακών, υβριδικών).

Οι εκδηλώσεις με φυσική παρουσία έχουν μεγάλη επιβάρυνση στο συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα (της τάξης του 40% σύμφωνα με τη μελέτη), και συνεπώς πρέπει να γίνεται προσπάθεια περιορισμού τους και μερικής αντικατάστασής τους με διαδικτυακές ή υβριδικές. Εξάλλου, η πρόοδος της τεχνολογίας αλλά και η μεγαλύτερη εξοικείωση των εργαζομένων με τις διαδικτυακές εφαρμογές τηλεδιασκέψεων στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.

δεντρα δημος Αθηναιων

Εναλλακτικά, οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται με φυσική παρουσία μπορεί να είναι περισσότερο φιλικές  προς το περιβάλλον του πλανήτη, όταν επιλέγεγουμε τις μαζικές μεταφορές, δηλαδή το λεωφορείο ή/και ο σιδηρόδρομος για τις διεθνείς/εθνικές μετακινήσεις.

Η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς αλλά και η ήπια κινητικότητα (π.χ. περπάτημα) των εργαζομένων μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος -κατά 37% σύμφωνα με τη μελέτη- στις  μετακινήσεις προς/από την εργασία.

Επιπλέον, η προώθηση των ανακυκλωμένων υλικών καθώς και η επαναχρησιμοποίηση υλικών(πλαστικό και χαρτί) από τους εργαζόμενους στη διάρκεια της εργασίας αλλά και κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων είναι ένας από τους αποδοτικούς τρόπους επίτευξης μειωμένου ανθρακικού αποτυπώματος.

Τέλος, αν θέλεις να βοηθήσεις τον πλανήτη, μπορείς να προσπαθήσεις όταν εργάζεσαι να ακολουθήσεις τις προτάσεις του παρακάτω πληροφοριακού γραφήματος (infographic):

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος Ανθρακικό αποτύπωμα WE CARE MED
Ανθρακικό αποτύπωμα WE CARE MED

*Η Δρ. Αναστασία Πούπκου είναι Φυσικός με πτυχίο από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και συνέχισε με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Μελέτη της ατμοσφαιρικής φωτοχημικής ρύπανσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Επί πολλά έτη εργάστηκε σε ερευνητικά έργα (ευρωπαϊκά και εθνικά) ως μεταδιδάκτορας του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Είχε επίσης ερευνητική συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει διδακτικό έργο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 2020 είναι Ερευνήτρια Γ της Ακαδημίας Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη μελέτη της σύστασης της ατμόσφαιρας και των διεργασιών που την διαμορφώνουν με εφαρμογή ατμοσφαιρικών μοντέλων, την εκτίμηση ανθρωπογενών και φυσικών εκπομπών ρύπων και την αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα.

[1] Liora, N., Poupkou, A., Papadogiannaki, S., Parliari, D., Giama, E., Pieretti, G.A., Da Rugna, L., Susanetti, L., Bressan, M., Villanueva, J.A.B., Chacartegui, R., Pintus, F.J., Greco, L., Bertolini, M. and Melas, D., 2023. “A methodology for carbon footprint estimations of research project activities—A scenarios analysis for reducing carbon footprint”, Atmosphere, 14, 6, https://doi.org/10.3390/atmos14010006.

Διαφήμιση