Αρχική Special Topics Πράσινη επιχορήγηση για ΜμΕ-Ανοίγει η πλατφόρμα

Πράσινη επιχορήγηση για ΜμΕ-Ανοίγει η πλατφόρμα

Ανοίγει” την Τετάρτη, 22 Μαρτίου η πλατφόρμα για την υποβολή  αιτήσεων στο πρόγραμμα Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ.

0
sustainability
Διαφήμιση

 

“Η δράση επιχορηγεί επενδυτικά έργα ύψους από 30.000€ έως 200.000€ και στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές σε ενεργειακή αναβάθμιση και σε κυκλική οικονομία.

Το ύψος της επιχορήγησης είναι 40%, ενώ δύναται να φθάσει και στο 50%, εφόσον πραγματοποιηθούν δαπάνες Πράσινης Μετάβασης «GREEN» σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού έργου.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι άμεση [με σειρά προτεραιότητας]. Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της δράσης (400.000.000€).

 Ποιες δαπάνες επιχορηγούνται

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος[Όρια Δαπάνης: έως 40%].
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός [Όρια Δαπάνης: έως 100%].
  Περιλαμβάνει Παραγωγικό & Μηχανολογικό Εξοπλισμό, Λοιπό Εξοπλισμό.
 • Εξοπλισμός (GREEN) [Όρια Δαπάνης: έως 50%].                                          -Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας.          -Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας και Φωτοβολταϊκοί σταθμοί με συστήματα αποθήκευσης.Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών [Όρια Δαπάνης: έως 10%].
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding [Όρια Δαπάνης: έως 5%].
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας [Όρια Δαπάνης: έως 20.000€].
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις [Όρια Δαπάνης: έως 10%].
 • Δαπάνες για Τεχνικές Μελέτες [Όρια Δαπάνης: έως 10%].
  Τεχνικές Μελέτες συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3.
  -Δαπάνες συμβούλου/ μελετητή [Όρια Δαπάνης: έως 4%].
  Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Μεταφορικά Μέσα[Όρια Δαπάνης: έως 50.000€].
  Μεταφορικά Μέσα (GREEN) Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα.
 • Δαπάνες Προσωπικού/ Μισθολογικό κόστος[Όρια Δαπάνης: έως 45.000€]:
  Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ).
 • Έμμεσες Δαπάνες:Πρόσθετο χρηματικό bonus 7% επί του συνολικού προϋπολογισμού.
Χρήματα, λεφτά
ΠΑΛΙΑ, ΜΗ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ

Τα κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παρέχεται στις  Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να πληρούν καταρχήν τα εξής κριτήρια:
-Έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2022 (ήτοι να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση).
– Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.
-Διέθεταν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το 2022.                          – Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
– Έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ν. 4557/2018) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
– Συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 40 βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων.  Τέλος, σε ότι αφορά την διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα οι αιτήσεις ξεκινούν την Τετάρτη, 22 Μαρτίου  και ώρα 12:00, με σειρά προτεραιότητας έως εξάντλησης του προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).                                                                                     Σημειώνεται ότι η διαδικασία Αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα αυστηρή, καθώς δεν θα ζητηθούν εκρεμμότητες με αποτέλεσμα τυχόν ελλείψεις να καθιστούν μια αίτηση Απορριπτέα.

 

Διαφήμιση