Αρχική Προστασία - Αναπλάσεις Συλλογικά μέτρα της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης

Συλλογικά μέτρα της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης

Σύνταξη: ecozen.gr

0
potami jeremy bishop unsplash - αποκατάσταση
Διαφήμιση

Η πρόταση Κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης, με στόχο τη συνεχή, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ, ήταν το βασικό σημείο της συζήτησης στο σημερινό Συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε., στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, η εν λόγω πρόταση θα συνεισφέρει και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων και των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης: «Σύμφωνο ειρήνης με τη φύση» υπογράφηκε στην COP15

Στο Συμβούλιο υπουργών της Ε.Ε. συμμετείχε, φυσικά, και ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, ο οποίος χαιρέτισε την πρόταση της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι ο Κανονισμός μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα.

Σκρέκας - Συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος EE

Ειδικότερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στήριξε τους επιμέρους στόχους της πρότασης για θέσπιση μέτρων αποκατάστασης που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση και την επαναφορά σε καλή κατάσταση των χερσαίων, παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων (όπως υγρότοποι λειμώνες, ποτάμιοι, λιμναίοι και παρόχθιοι οικότοποι, αμμοθίνες, δάση, μακροφύκια, σφουγγάρια, κοράλλια και κοραλλιογενή́ στρώματα κ.α) σε ποσοστό 30% έως το 2030 και 60% έως το 2040.

Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και της Ευρώπης για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος

Επιπλέον, ο κ. Σκρέκας, παρουσίασε πτυχές της εθνικής πολιτικής αναδασώσεων που εφαρμόζεται στην Ελλάδα που ευθυγραμμίζονται με το νέο προτεινόμενο κανονιστικό πλαίσιο, αναφέροντας ότι «πρόσφατα θέσαμε εθνικό στόχο για τη φύτευση 20 εκατ. δέντρων μέσα στα επόμενα 3 χρόνια». 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταξύ άλλων, καλωσόρισε το στόχο αποκατάστασης αστικών οικοσυστημάτων σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να αυξηθεί η συνολική έκταση αστικού χώρου πρασίνου σε δήμους κατά τουλάχιστον 3% έως το 2040 και κατά 5% έως το 2050, καθώς και την αύξηση του αστικού χώρου πρασίνου σε υφιστάμενα και νέα κτίρια και υποδομές μέσω ανακαινίσεων και αναπλάσεων.

prasino unsplash

 

Ο κ. Σκρέκας υποστήριξε τις προτεινόμενες διατάξεις για την αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών (πχ μέλισσες) ως το 2030 και στη συνέχεια την επίτευξη της αυξητικής τάσης των πληθυσμών τους.

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμανε ότι η αναγνώριση της σημασίας των αγροτικών οικοσυστημάτων είναι θετική, αλλά απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία όσον αφορά τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι προτεινόμενοι στόχοι για την επανυδάτωση των αποξηραμένων ελών.

Διαφήμιση