Αρχική Ενέργεια Έξυπνοι μετρητές και εργαλεία σύγκρισης τιμών ρεύματος για τους καταναλωτές

Έξυπνοι μετρητές και εργαλεία σύγκρισης τιμών ρεύματος για τους καταναλωτές

Σύνταξη: ecozen.gr

0
εξυπνοι μετρητες ρευματος
Διαφήμιση

Διατάξεις για έξυπνους μετρητές και εργαλείων που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές ρεύματος ανά προμηθευτή ενέργειας προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Οι προμηθευτές ενέργειας καλούνται να παρέχουν ακόμα πληροφορίες για το ενεργειακό μείγμα και τις εκπομπές CO2 κατά το προηγούμενο έτος, στους πελάτες τους.

Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να έχουν προμήθεια από πιο «καθαρό» μείγμα εφόσον το επιλέξουν.

ilektriko reyma
Φωτογραφία: Ρexels

 

Οι τελικοί πελάτες που διαθέτουν έξυπνο μετρητή μπορούν να ζητούν τη σύναψη σύμβασης δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας από τουλάχιστον έναν προμηθευτή και από κάθε προμηθευτή που έχει περισσότερους από 200.000 τελικούς πελάτες.

Οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση στους τελικούς πελάτες σχετικά με τις ευκαιρίες, το κόστος και τους κινδύνους που συνεπάγεται η σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας και να ενημερώνουν καταλλήλως τους τελικούς πελάτες, σχετικά με την ανάγκη εγκατάστασης κατάλληλου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι προμηθευτές εξασφαλίζουν τη συναίνεση κάθε τελικού πελάτη, προτού η σύμβαση προμήθειας του πελάτη αυτού μετατραπεί σε σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

ηλεκτρική ενέργεια
Εικόνα: unsplash/Art Wall – Kittenprint

Εργαλεία σύγκρισης τιμών

Οι οικιακοί πελάτες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με αναμενόμενη ετήσια κατανάλωση κάτω από 100.000 κιλοβατώρες (kWh) δικαιούνται να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα εργαλείο σύγκρισης των προσφορών των προμηθευτών, περιλαμβανομένων των προσφορών για συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα εργαλεία σύγκρισης πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • λειτουργούν ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στην αγορά και εξασφαλίζουν ότι όλες οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ίση μεταχείριση στα αποτελέσματα αναζήτησης,
 • αναφέρουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες τους και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χειρίζεται και ελέγχει το εργαλείο, και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των εργαλείων,
 • θέτουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, στα οποία βασίζεται η σύγκριση, περιλαμβανομένων και υπηρεσιών, και τα κοινοποιούν,
 • χρησιμοποιούν απλή και σαφή γλώσσα,
 • παρέχουν ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση και αναφέρουν την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης,
 • είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, όντας αντιληπτά και κατανοητά,
 • περιλαμβάνουν αποτελεσματική διαδικασία για την αναφορά εσφαλμένης πληροφόρησης, σχετικά με τις δημοσιοποιούμενες προσφορές, και
 • πραγματοποιούν συγκρίσεις και ταυτόχρονα περιορίζουν τις απαιτούμενες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα στα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τη σύγκριση.

εξυπνοι μετρητες ΔΕΗ

Οι προμηθευτές θα πρέπει :

 • Να ασκούν τη δραστηριότητά τους κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα των πελατών, όπως αυτά εξειδικεύονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
 • Να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
 • Να εφαρμόζουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της Ενεργειακής Πενίας και την προστασία των Ευάλωτων Πελατών.
 • Να παρέχουν στις αρμόδιες Αρχές τις πληροφορίες που τους ζητούνται στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, εντός των προθεσμιών που τίθενται με τις ειδικότερες διατάξεις του νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠολωνία: Σκόπιμη η διαρροή χημικών στον ποταμό Όντερ – Ένταση με Γερμανία
Επόμενο άρθροΟ απίστευτος τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται τα δακτυλικά μας αποτυπώματα