Αρχική Ενέργεια Γεμάτοι πολύτιμα μέταλλα οἱ βυθοί τῶν ὠκεανῶν

Γεμάτοι πολύτιμα μέταλλα οἱ βυθοί τῶν ὠκεανῶν

Οἱ ΑΟΖ καλύπτουν παγκοσμίως τό 36% τῶν ὠκεανῶν. Οἱ χῶρες πού ἒχουν ὑπογράψει τήν σύμβαση (πλήν βεβαίως τῆς Τουρκίας, γιά νά…ψαρεύει “γαλάζιες πατρίδες” στό ἑλληνικό καί πανάρχαιο ἀρχιπέλαγος τοῦ Αἰγαίου) ἒχουν παράκτια δικαιώματα μέχρι 200 μίλια ἀπό τίς ἀκτές.

0
ΒΥΘΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ - Μεσόγειος
Εικόνα: UNSPLASH/Yannis Papanastasopoulos
Διαφήμιση

Του Κώστα Δούκα

Ἡ καλπάζουσα τεχνολογία βελτίωσε σημαντικά τό βιοτικό ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ταυτόχρονα ἒχει προκαλέσει βάναυσες βλάβες στό περιβάλλον, πού δέν μπορεῖ νά λύσει, ὃπως ὑποσχόταν.

Κάποτε ὑποστηριζόταν (στήν ἀρχή τοῦ αἰῶνος, ὃταν ἡ “ἐπιθετική” πρόοδος τῆς τεχνολογίας ἂρχισε νά κάνει ὁρατά τά βλαπτικά της σημάδια στό περιβάλλον), ὃτι ἡ ἀνθρωπότητα θά… αὐτορρυθμιζόταν! Αὐτό ὃμως δέν συνέβη ποτέ. Οὒτε θά συμβεῖ στό μέλλον.

Ὁ πληθυσμός τῆς Γῆς θά ἐξακολουθήσει νά αὐξάνεται σάν τσουνάμι καί ἡ ἀνθρωπότητα θά ἀντιμετωπίζει ὃλο καί συχνότερα σοβαρά προβλήματα (ἐνεργειακό, ἐπισιτιστικές κρίσεις, κλιματικές ἀκρότητες, ἀσθένειες, πολέμους, φαινόμενα ἠθικῆς καί πνευματικῆς ἐκφύλισις, ἐλλείψεις ποσίμου ὓδατος, ἐξαρθρώσεις δοκιμασμένων μεθόδων ἐπιβίωσης, ἐλάτττωση καλλιεργησίμων γαιῶν γιά παραγωγή βιοκαυσίμων κλπ.).

Παράλληλα ἡ τεχνολογία θά βαρυφορτώσει τήν ἀνθρωπότητα μέ τά ἠλεκτρονικά καί καταναλωτικά της προϊόντα, ἐνῶ καί ἡ ἲδια θά ὑπόκειται στούς ἠλεκτρονικούς κινδύνους πού ἡ ἲδια δημιούργησε, ὃπως εἶναι οἱ κυβερνοεπιθέσεις (πού ὁ Στῆβεν Χώκινγκ εἶχε χαρακτηρίσει ὡς ὑπέρτατο κίνδυνο), αὐτές πού μέ τήν σειρά τους θά μποροῦσαν νά ἐξαρθρώσουν ὁλόκληρο τόν τεχνολογικό πολιτισμό τῶν κοινωνιῶν, μέ πάντοτε ὑποφώσκοντα τόν κίνδυνο τῆς πυρηνικῆς καταστροφῆς.

Κλιματική αλλαγή

Η Γη είναι το δεύτερο ουράνιο σώμα, μετά τον Ήλιο σε εκπομπή ενέργειας

Σήμερα ἒχομε καταφέρει νά εἲμαστε στό ἡλιακό μας σύστημα τό δεύτερο οὐράνιο σῶμα μετά τόν Ἣλιο σέ ἐκπομπή ἐνέργειας. Κανένας ἂλλος πλανήτης τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀνταγωνισθεῖ σέ ἐκπομπή ἐνέργειας, οὒτε ἀκόμη οἱ γιγαντιαῖοι πλανῆτες Δίας, Κρόνος καί Οὐρανός. Κυριολεκτικά ἡ ἀνθρωπότητα χρησιμοποιεῖ μέ πάθος (καί κέρδος) τά ἀποθέματα τῆς Γῆς, πού ὃμως ἐξακολουθοῦν νά εἶναι ἀνεξάντλητα.

Το Σύνταγμα των Ωκεανών

Ἂν εἶχε κάποιος τήν ὑπομονή νά διαβάσει τίς ἑκατοντάδες σελίδες τῆς διεθνοῦς συμβάσεως περί Δικαίου τῆς Θαλάσσης, δηλαδή τοῦ Συντάγματος τῶν ὠκεανῶν, θά ἒμενε κατάπληκτος γιά τούς θησαυρούς πού κλείνει ἡ Γῆ στά ἒγκατά της, καί μάλιστα στίς θάλασσες καί τούς ὠκεανούς. Δέν εἶναι τυχαῖο ὃτι ἐπινοήθηκε ὁ ὃρος ΑΟΖ (Ἀποκλειστική Οἰκονομική Ζώνη).

Οἱ ΑΟΖ καλύπτουν παγκοσμίως τό 36% τῶν ὠκεανῶν. Οἱ χῶρες πού ἒχουν ὑπογράψει τήν σύμβαση (πλήν βεβαίως τῆς Τουρκίας, γιά νά…ψαρεύει “γαλάζιες πατρίδες” στό ἑλληνικό καί πανάρχαιο ἀρχιπέλαγος τοῦ Αἰγαίου) ἒχουν παράκτια δικαιώματα μέχρι 200 μίλια ἀπό τίς ἀκτές.

Σ᾽αὐτές τίς ΑΟΖ ἀλιεύεται τό 95% τῶν παγκοσμίων ἁλιευμάτων καί στούς βυθούς τους βρίσκονται τά 87% τῶν μέχρι σήμερα γνωστῶν παγκοσμίως ὑποθαλασσίων ἀποθεμάτων πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου.

Πολύτιμα μέταλλα ανυπολόγιστης αξίας

Ἐκεῖνο πού δέν γνωρίζουν οἱ πολλοί ἂνθρωποι εἶναι ὃτι στίς ἐπιφάνειες τῶν βυθῶν τῶν ὠκεανῶν βρίσκονται ἀνυπολόγιστες ποσότητες μεταλλικῶν κονδύλων. Σειρά πολυτίμων μετάλλων ἀνεκαλύφθησαν στόν βυθό τῶν ὠκεανῶν, ὃπως κοβάλτιο, μαγγάνιο, χαλκός νικέλιο κ.ἂ.

Αὐτά τά τεράστα ἀποθέματα ἀνυπολόγιστης ἀξίας ἀποκαλοῦνται σπάνιες γαῖες ἀπαραίτητες γιά ἐφαρμογές τῆς ὑψηλῆς τεχνολογίας, ὃπως ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, συσκευῶν λέϊζερ, κινητῶν τηλεφώνων, ἰατρικῶν ἐξαρτημάτων κλπ.

βυθος μεταλλα

Στίς ἐπιφάνειες τῶν βυθῶν τῶν ὠκεανῶν βρίσκονται ἀνυπολόγιστες ποσότητες μεταλλικῶν κονδύλων

Ἡ Γερμανία διαθέτει ἢδη ἀπό τό 2006 ἂδεια γιά τήν ἒρευνα καί ἐκμετάλλευση ὀξειδίων μαγγανίου στόν θαλάσσιο χῶρο μεταξύ Μεξικοῦ καί Χαβάης, σέ ἂβυσο 4000 ἓως 6000 μέτρων.

Ἐκεῖ βρίσκονται καί ἂλλες “σπάνιες γαῖες”, ὃπως θούλιο, τέρβιο, λουτέτσιο, ὓστριο κ.ἂ. Ἡ ἀχόρταγη τεχνολογία ἒχει χρηματοδοτήσει ἀκόμη καί…ὑποβρύχια λατομεῖα γιά τήν περισυλλογή τέτοιων σπανίων μεταλλευμάτων.

Κυριολεκτικά ρουφᾶ τήν ἱκμάδα τῆς Γῆς μέ τό…καλαμάκι, παρά τίς προειδοποιήσεις τῶν ἐπιστημόνων καί τῶν οἰκολογικῶν ὀργανώσεων, πού κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τούς πιθανούς κινδύνους πού κρύβει ἡ ἐκμετάλλευση τῶν κονδύλων-ὀξειδίων πού βρίσκονται στούς βυθούς, ἐπειδή δέν γνωρίζουμε ἐπακριβῶς ποιές εἶναι οἱ λειτουργίες τους στό θαλάσσιο οἰκοσύστημα, ἀλλά οὒτε πόσο σημαντική εἶναι στήν ἀλυσίδα τῆς βιοσφαίρας μας.

Ἐνδέχεται –λένε οἱ ἐπιστήμονες- νά διακυβεύεται ἡ ἰσορροπία τοῦ πλανήτη. Νά ὑπενθυμίσουμε ἐδῶ ὃτι οἱ ὠκεανοί, πού φιλοξενοῦν τό 97% τῆς ζωῆς τοῦ πλανήτη μας, καλύπτουν ἒκταση 361 ἑκατομμυρίων τετραγωνικῶν χιλιομέτρων τῆς γήϊνης ἐπιφανείας καί ἒχουν συνολικό ὂγκο 1135 ἑκατομ. κυβικῶν χιλιομέτρων. Οἱ ὠκεανοί ἀκόμη περιέχουν τό 97% τοῦ νεροῦ καί τό 90% τῶν ἡφαιστείων.

Τό μεγαλύτερο βάθος ἀνέρχεται σέ 10.971 μέτρα καί εἶναι ἡ “τάφρος τῶν Μαριανῶν” στόν Εἰρηνικό ὠκεανό

πλοιο

Δεν πρόκειται να αλλάξουμε το κλίμα

Οἱ ἐπιστήμονες λένε ὃτι τό πετρέλαιο ἒχει χίλιες χρήσεις. Μία ἀπό αὐτές εἶναι ἡ καύση του!…

Ὃσοι ζήσουν μετά τό 2050, δηλαδή τό χρονικό ὂριο πού ἒβαλαν οἱ τεχνολογικῶς προηγμένες χῶρες γιά νά σταματήσει ὁριστικά ἡ καύση τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, τοῦ πετρελαίου καί τοῦ γαιάνθρακα, θά διαπιστώσουν ὃτι κανένα ἀπό τά μέτρα πού λαμβάνονται σήμερα γιά τήν κλιματική άλλαγή, δέν πρόκειται νά συμβάλει στήν βελτἰωση τοῦ κλίματος, πού τήν ἐμφανίζουν μέ μελοδραματικούς τόνους, καί στήν λεγομένη ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη.

Ὃπως λέει ὁ καθηγητής Ἀντ. Φώσκολος τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης καί ἐρευνητής τῆς Γεωλογικῆς Ὑπηρεσίας Καναδᾶ, ἡ ἐπίδραση τοῦ διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος πού ὑπάρχει στήν ἀτμόσφαιρα καί συμβάλλει στήν κλιματική ἀλλαγή καί τήν λεγομένη ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη (ἀνέβηκε μόλις… δύο δέκατα τοῦ βαθμοῦ κατά τά 50 τελευταῖα χρόνια) εἶναι σχεδόν μηδενική, διότι ἡ κλιματική ἀλλαγή, ὃπως λέει, εἶναι ἓνα πολύπλοκο καί πολυπαραγοντικό σύστημα καί τό διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος εἶναι ἓνας πολύ ἀσήμαντος παράγοντας σ᾽ αὐτή τήν ἐξίσωση.

Ἡ κλιματική ἀλλαγή, πού συγκυριακά ἀντιλαμβανόμαστε ἐμεῖς σήμερα (οἱ πρόγονοί μας προσπαθοῦσαν νά ἐπιβιώσουν μέσα στούς παγετῶνες ἢ στό δριμύ ψύχος γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς σήμερα) εἶναι ιἓνα φυσικό φαινόμενο, πού ἐπαναλαμβάνεται σέ τακτά χρονικά διαστήματα ἐδῶ καί 2,5 ἑκατομμύρια χρόνια. Οἱ μεγάλες κλιματικές ἀλλαγές ἐπαναλαμβάνονται κάθε 100.000 χρόνια καί ὀφείλονται στήν ἀλλαγή τῆς γήϊνης τροχιᾶς ἀπό κυκλική σέ ἐλλειπτική.

υπερθέρμανσης

“Κυνικά καύματα” στην αρχαιότητα

Ἀλήθεια, τί ὑποχρέωσε τούς ἀρχαίους Ἓλληνες νά μιλήσουν γιά τά κυνικά καύματα; Μ῾ὃλο πού δέν ἐξέπεμπαν καθόλου διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος; Καί τόν 5ο π.Χ αἰῶνα ὁ πλανήτης ἦταν θερμός, ἀλλά οἱ πρόγονοί μας δέν δημιουργοῦσαν τερατώδεις πόλεις μέ…ἀσφαλτοστρωμένους δρόμους καί τσιμεντουπόλεις.

Καί τότε, καί τώρα, καί στό μέλλον θά διατηρηθεῖ αὐτή ἡ μεσοπαγετώδης περίοδος, πού στήν πραγματικότητα εἶναι εὐλογία Θεοῦ. Θά πρέπει νά περάσουν 20.000 χρόνια ἀκόμη γιά νά εἰσβάλει ἡ νέα ἐποχή τῶν παγετώνων. Καί τότε θά βλέπαμε, ἂν ζούσαμε, πῶς θά ἀντιμετώπιζε τήν παγωνιά ἡ ἀνθρωπότητα. Ἂν βέβαια δέν ἒχει καταστραφεῖ μέχρι τότε.

Διαβάστε επίσης: Τά κυνικά καύματα τῶν ἀρχαίων καί ἡ ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη

Ὃσοι λοιπόν σημερινοί ἂνθρωποι ζήσουν μέχρι το 2050, καθώς καί τά σημερινά παιδιά πού θά εἶναι τότε ἐξηντάρηδες, θά ἐξακολουθοῦν νά ζοῦν σέ ἓνα θερμό πλανήτη, μέ διακριτές ἐποχές τοῦ ἒτους, ἀσχέτως ἂν ἒχει ἐπινοηθεῖ μέχρι τότε ἡ σύντηξη καί ἡ καύση τοῦ δευτερίου τῶν ὠκεανῶν, ἢ θά ἐξακολουθήσει ὁ ἂνθρωπος νά καίει πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο, πού δημιουργήθηκε στήν Μεσήνιο ἐποχή, πρίν ἀπό 6 ἢ 7 ἑκατομμύρια χρόνια, ὃταν τουλάχιστον ἡ Μεσόγειος εἶχε ἐξατμισθεῖ, καί ἐπί τῆς ξηρᾶς της εἶχαν δημιουργηθεῖ ἀναερόβιοι ὀργανισμοί μέσα στούς καρστικούς ἀσβεστολίθους.

Αὐτοί καταχώθηκαν καί ἒγιναν πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο, πού ἀξιοποίησε ὀ ἂνθρωπος τά τελευταῖα 200 χρόνια, ἀναπτύσσοντας τόν τεχνολογικό του πολιτισμό, πού καλπάζει σάν ἀφηνιασμένο ἂλογο, μέ ὁδηγό καί αὐτοσκοπό τόν καταναλωτισμό καί τό κέρδος.

«Πνιγμένη» στα πετρέλαια η Ελλάδα

Καί ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα, ὃπως κατέδειξε ὁ καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στήν ἱστορική ὁμιλία του στήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν πνίγεται κυριολεκτικά στό φυσικό ἀέριο καί στό πετρέλαιο, ἀφοῦ ἡ ἀξία τῶν κοιτασμάτων μας ὑπερβαίνει τό 1 τρισ. δολάρια.

Η ἀξία τῶν κοιτασμάτων μας ὑπερβαίνει τό 1 τρισ. δολάρια

Τό κοίτασμα “Ἀφροδίτη” στήν Κύπρο εἶναι τεράστιο. Τό φυσικό ἀέριο τῆς Ἑλλάδος ὑπερβαίνει τό 1 τρισ. κυβ. μέτρα καί φθάνει γιά νά καλύψει τίς ἀνάγκες τῆς χώρας μας γιά 200 χρόνια (ἀξία 240 δισ. δολάρια), τό κοίτασμα ΖΟΡ τῆς Αἰγύπτου περιέχει 840 δισ  κυβ. μέτρα φυσικοῦ ἀερίου ἀξίας 270 δισ δολαρίων.

Κι ἐμεῖς προτιμοῦμε νά εἰσάγουμε φυσικό ἀέριο ἀπό ἀπόσταση 6.000 χιλιομέτρων ἀντί ἀπό ἀπόσταση 150 χιλιομέτρων.

αργό πετρέλαιο

Ἀλλά καί ὁ “Γλαῦκος” τῆς Κύπρου εἶναι γιγαντιαῖο κοίτασμα (δημιούργημα κι αὐτό τῆς Μεσηνίου μέ τό γνωστό ὂνομα “Ἣβωμα τοῦ Ἐρατοσθένους”.

Ὃμως ἡ Ἑλλάδα οὐδέποτε ἂσκησε τό δικαίωμά της, πού πηγάζει ἀπό τήν διεθνῆ συνθήκη περί Δικαίου τῆς Θαλάσσης, νά ἐπεκτείνει τά χωρικά της ὓδατα στά 12 ναυτικά μίλια, ὣστε νά ἑνωθοῦν οἱ ΑΟΖ Ἑλλάδος καί Κύπρου.

Διαβάστε επίσης: Κ.Δούκας: Καθόμαστε πάνω σέ ἐνεργειακό πλοῦτο καί δέν ἒχουμε ἓνα πλοῖο γεωτρύπανο!…

Καί ἒχομε τώρα τήν “ἐρντογανοποίηση” τοῦ Αἰγαίου, καθώς ὁ σουλτάνος ἀπειλεῖ νά κατεβάσει τό νέο ὑπεργεωτρύπανό του, (τό τέταρτο κατά σειρά ἐνῶ ἐμεῖς δέν ἒχομε κανένα), στήν Ἀνατολική Μεσόγειο ἐκδίδοντας παράνομη NAVTEX.

Αὐτό τό καλοκαίρι διαγράφεται μᾶλλον ταραχῶδες καί ἀπρόβλεπτο. Ἂς ἐλπίσουμε ὃτι δέν θά εἶναι μοιραῖο γιά τήν χώρα μας.

Κώστας Δούκας

 

*Ο Κώστας Δούκας είναι δημοσιογράφος (μέλος της ΕΣΗΕΑ), ερευνητής και συγγραφέας (μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών). Ασχολείται επί 40ετία με την ομηρική γραμματεία. Έχει μεταφράσει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια σε πεζό λόγο και, τελευταία, σε έμμετρο μετά σχολίων, με την διάσωση του 80% των λέξεων του Ομήρου.

Διαφήμιση