Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Κλιματικός νόμος: Τι αλλάζει στην αδειοδότηση για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Κλιματικός νόμος: Τι αλλάζει στην αδειοδότηση για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

0
windmills
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen. gr

Δύο νομοσχέδια ενέκρινε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο σχετικά με τις ΑΠΕ και τον εθνικό κλιματικό νόμο.

ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες: α) Εθνικός κλιματικός νόμος, β) Εκσυγχρονισμός αδειοδοτικής διαδικασίας έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, υπεράκτια αιολικά πάρκα, μετασχηματισμός Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής Υδρογονανθράκων.

Κλιματικός νόμος

Η χώρα αποκτά τον πρώτο της κλιματικό νόμο , ο οποίος αποσκοπεί στη διάθεση φθηνής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νόμου στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα δοθεί έμφαση στα θαλάσσια αιολικά πάρκα, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση για πλήρη απεξάρτηση της χώρας από τον ρυπογόνο λιγνίτη, το αργότερο έως το 2028. Το νέο περιβαλλοντικό πλαίσιο θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας.

Υπεράκτια αιολικά πάρκα

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, οι ανεμογεννήτριες στη θάλασσα είναι η κεντρική επιλογή της κυβέρνησης για την ενεργειακή μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Για να μπορέσουν οι ανανεώσιμες πηγές να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, θα αναπτυχθούν και συστήματα για την αποθήκευση τους.

Αυτά, μεταξύ άλλων, προβλέπονται στον υπό διαμόρφωση 1ο κλιματικό νόμο που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο

Όπως είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «θα προσφέρει καθαρή και φθηνή ενέργεια αλλά ταυτόχρονα θα προσφέρει και πολλές, καλές νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες».

Καθώς ο λιγνίτης μας αποχαιρετά για πάντα το 2028 , πρόσθετη σταθερότητα στο νέο ενεργειακό σύστημα θα προσδώσουν οι διασυνδέσεις με τρίτες χώρες. Από την Αίγυπτο θα μεταφέρεται καθαρή ενέργεια μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου ενώ από τη Σαουδική Αραβία θα εισάγεται πράσινο υδρογόνο

Κόμβος μεταφοράς καθαρής ενέργειας

Γινόμαστε και κόμβος μεταφοράς καθαρής ενέργειας στη Μεσόγειο, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Η καθαρή ενέργεια, λοιπόν, μετατρέπεται σε νέο πεδίο της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Και οι πιο έτοιμες χώρες για την πράσινη μετάβαση θα είναι και οι κερδισμένες του μέλλοντος.

Η ενεργειακή μετάβαση θα αλλάξει και την καθημερινότητα των πολιτών, αφού, σύμφωνα με τις προβλέψεις:

  • Από το 2023 σε όλα τα νεόδμητα σπίτια θα απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου εάν υπάρχει κοντά δίκτυο φυσικού αερίου.
  • Από το 2025 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και το 1/3 των ενοικιαζόμενων οχημάτων, θα πρέπει να είναι ή ηλεκτρικά ή οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων.
  • Το 2030 θα απαγορεύεται η πώληση νέων ΙΧ με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η ιδέα του κλιματικού νόμου ξεκίνησε από αίτημα της κοινωνίας των πολιτών

«Από την κοινωνία των πολιτών από περιβαλλοντικές οργανώσεις ξεκίνησε το σχέδιο κλιματικού νόμου, δόθηκε στην κοινωνία σε ανοιχτή διαβούλευση και το αποτέλεσμα αυτής τη διαβούλευσης δόθηκε στα κόμματα, μοιράστηκε και στην κυβέρνηση» δήλωσε ο Διευθυντής της GREENPEACE Ελλάς, Νίκος Χαραλαμπίδης.

Αλλαγές σε 7 τομείς

Το σχέδιο νόμου φέρνει αλλαγές σε 7 τομείς. Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στις μεταφορές, στη βιομηχανία, στα κτήρια, στη γεωργία και κτηνοτροφία, στη διαχείριση αποβλήτων και τη δασοπονία. Δραστηριότητες που πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα κλιματικά δεδομένα μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% ως το 2030 για να τις μηδενίσουν το 2050.

Οδικός χάρτης κυκλικής οικονομίας 2021-2025

Τέλος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο και έλαβε έγκριση το Εθνικό Σχεδίου Δράσης – Οδικός  Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας 2021-2025.

Σήμερα, απαιτείται η χώρα να επιταχύνει την υλοποίηση των δράσεων για τη μετάβασή της προς μια κυκλική οικονομία. Για το σκοπό αυτό έχει προκύψει η ανάγκη ενός νέου Σχεδίου Δράσης για την κυκλική οικονομία το οποίο:

  • Αναθεωρεί το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2019 που περιλαμβάνεται στην Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία.
  •  Εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους και τις δεσμεύσεις του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία της ΕΕ.
  •  Είναι συμβατό με τις νέες ευρωπαϊκές Οδηγίες και θεσμικές πρωτοβουλίες, καθώς και το εθνικό πλαίσιο.
  • Λαμβάνει υπόψη όλες τις νέες νομοθετικές εξελίξεις όπως το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα, την εναλλακτική διαχείριση, τα πλαστικά μιας χρήσης και τις συναφείς αναπτυξιακές στρατηγικές και πολιτικές σε τομεακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και τα Εθνικά Σχέδια και ειδικότερα το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Τo Νέο Σχέδιο Δράσης για την κυκλική οικονομία θα συμβάλλει σε ένα πράσινο μέλλον, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και δίνοντας νέα δικαιώματα στους καταναλωτές. Είναι ένας Οδικός Χάρτης με σαφές χρονοδιάγραμμα για να καταστεί η οικονομία της χώρας βιώσιμη και ανταγωνιστική με συγκεκριμένες εθνικές δράσεις που καλύπτουν όλη την αλυσίδα αξίας των βασικών προϊόντων, με χρονική ανάπτυξη σε συμβατότητα με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2025 και καθορισμό των επισπευδόντων φορέων υλοποίησης και των διυπουργικών συνεργασιών. Περιλαμβάνει σε μορφή οδικού χάρτη 71 δράσεις για την περίοδο 2021-2025.

Νέο σχέδιο δράσης

Βασικοί άξονες δράσεων είναι:

1.Βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική όπως: Ο οικολογικός σχεδιασμός, η οικολογική πιστοποίηση, η παροχή κινήτρων για βιομηχανική συμβίωση, η προώθηση προϊόντων που περιέχουν δευτερογενείς πρώτες ύλες και υποπροϊόντα, τα προϊόντα με λιγότερες επικίνδυνες χημικές ουσίες, η ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης παραγωγής των προϊόντων στα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, φορολογικές απαλλαγές.

2.Βιώσιμη κατανάλωση όπως: Προώθηση πράσινων δημόσιων συμβάσεων, υπηρεσίες επισκευής, ενθάρρυνση της δημιουργίας σε τοπικό επίπεδο, κέντρων για την ανταλλαγή, την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση και την εκπαίδευση στην επισκευή, κίνητρα για τη δημιουργία επιχειρήσεων που θα προωθούν «το προϊόν ως υπηρεσία».

3.Λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία όπως: Χρηματοδοτικά προγράμματα για πρόληψη, θεσμικό πλαίσιο για πρόληψη, έκδοση οδηγού για την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετάω» από τους Δήμους, θέσπιση Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού για νέα ρεύματα προϊόντων (κλωστοϋφαντουργικά, ανταλλακτικά οχημάτων, φωτοβολταϊκά πλαίσια, ανεμογεννήτριες, συσκευασίες χρωμάτων, συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, ληγμένα φάρμακα, στρώματα, έπιπλα), oργάνωση και έγκριση νέων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) για τα παραπάνω ρεύματα, καθώς και για τα αλιευτικά εργαλεία, τα καπνικά προϊόντα, τα μπαλόνια και τα υγρά μαντηλάκια.

4.Οριζόντιες δράσεις όπως: Εθνικό παρατηρητήριο, εθελοντικές συμφωνίες, συντονιστικό όργανο, διαμόρφωση δεικτών κυκλικής οικονομίας και ορισμός στόχων, διαμόρφωση ειδικού σχεδίου δράσης για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, διαμόρφωση ειδικού σχεδίου δράσης για τον τουρισμό και ειδικού σχεδίου Δράσης για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

5.Δράσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, ηλεκτρονικά και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, κλωστοϋφαντουργικά, μπαταρίες και οχήματα, κτίρια, τρόφιμα και άλλα με στόχο ιδίως την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, αλλά και τη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας τους όταν καταστούν απόβλητα.

Ήδη δρομολογούνται δράσεις μέσα στο επόμενο εξάμηνο όπως η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κυκλικής Οικονομίας, η ανάπτυξη δεικτών ώστε να αποτυπώνεται η επίδοση της χώρας στην κυκλική́ οικονομία, η διαμόρφωση Ειδικού Σχεδίου Χρηματοδότησης Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας, η δημιουργία εργαλειοθήκης-πλατφόρμας τεχνικής υποστήριξης Δήμων για καινοτόμες δράσεις κυκλικής οικονομίας, η αναθεώρηση των δεκατριών Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΨηφίσθηκε το νομοσχέδιο για τις άδειες οδήγησης στους 17άρηδες
Επόμενο άρθροΕπιστήμονες εντόπισαν το πιο απομακρυσμένο νερό στο Σύμπαν