Αρχική Ειδήσεις Έρευνα για την εξάλειψη πρόσθετων πλαστικών απορριμμάτων σε ωκεανούς (Βίντεο)

Έρευνα για την εξάλειψη πρόσθετων πλαστικών απορριμμάτων σε ωκεανούς (Βίντεο)

0
brian yurasits y8k dMPNWNI unsplash
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Νέα έκθεση προτείνει τρόπους για αναχαίτιση της μόλυνσης των ωκεανών από πλαστικά.

Ενώ αυξάνεται η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος από πλαστικά, ελάχιστα γίνονται για την επίλυση του προβλήματος. Ως απόρροια της παρούσας κατάστασης και σε αυτό το ρυθμό, έως το 2050, ορισμένοι ειδικοί προβλέπουν ότι οι ωκεανοί του κόσμου θα περιέχουν περισσότερο πλαστικό από τα ψάρια.

Ανησυχητικά ποσοστά

Στις μέρες μας, περίπου 11 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών καταλήγουν στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο. Σύμφωνα με ένα μοντέλο του 2020 από τα SYSTEMIQ και The Pew Trusts, ανησυχία εκπέμπει η πρόβλεψη ότι έως το 2040, τα αστικά στερεά πλαστικά απορρίμματα να διπλασιαστεί, η ποσότητα των πλαστικών απορριμμάτων που διαρρέουν στους ωκεανούς θα μπορούσε να τριπλασιαστεί και το πλαστικό απόθεμα στον ωκεανό να τετραπλασιαστεί.

Συντονισμένη προσπάθεια

Το “Breaking the Plastic Wave”, μια παγκόσμια ανάλυση που χρησιμοποιεί το πρώτο του είδος μοντελοποίησης, δείχνει ότι μπορούμε να μειώσουμε τις ετήσιες ροές πλαστικού στον ωκεανό κατά περίπου 80% τα επόμενα 20 χρόνια εφαρμόζοντας υπάρχουσες λύσεις και τεχνολογίες. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, δύσκολο και απαιτητικό, ωστόσο αναγκαία είναι η λήψη άμεσων, φιλόδοξων και συντονισμένων ενεργειών.

Αυτή η συντονισμένη προσπάθεια της Διεθνούς Επιτροπής Φυσικών Πόρων (International Resource Panel), ενίσχυθηκε από Ομάδα των 20, γνωστή ως G20, η οποία ανέλαβε να εξετάσει όλα τις πιθανές επιλογές πολιτικής σχετικά με το περιβαλλοντικό πρόβλημα και να αναλύσει όλα όσα πρέπει να κάνει ο κόσμος για να εμποδίσει ένα θλιβερό σενάριο για το μέλλον.

Ένα φιλόδοξο όραμα

Στόχος είναι η επίτευξη του “Osaka Blue Ocean Vision”, το οποίο δεσμεύει εθελοντικά τις χώρες της G20 να «μειώσουν την επιπρόσθετη ρύπανση από τα θαλάσσια απορρίμματα πλαστικών στο μηδέν έως το 2050 μέσω ενός ολοκληρωμένου κύκλου ζωής προσέγγιση», διασφαλίζοντας έτσι ότι έως το 2050, ο καθαρός όγκος του πλαστικού που εισέρχεται στον ωκεανό θα έχει μηδενιστεί.

Σύμφωνα με την έκθεση, αυτός είναι ένας υψηλός στόχος, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί το “Osaka Blue Ocean Vision”. Αναγκαία είναι η άμεση δράση και αποφασιστικότητα των ηγετικών εθνών, τα οποία οφείλουν να θεωρούν την πλαστική ρύπανση ως ύψιστη προτεραιότητα.

Βάσει των ευρημέτων της συγκεκριμένης ανάλυσης, θεσπίζεται ένα σύνολο δράσεων πολιτικής για την υλοποίηση του Οράματος και τη μετάβαση στις συστημικές αλλαγές που απαιτούνται στην πλαστική οικονομία. Η επίτευξη του Οράματος “Osaka Blue Ocean” θα υλοποιηθεί με την υιοθέτηση προοδευτικών συλλογικών ενεργειών, οι οποίες ναι μεν θα διαμορφωθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά η υλοποίησή τους θα ξεκινήσει από εθνικές πολιτικές.

Υλοποίηση σχεδίου

Αρχικά, οι G20 θα πρέπει να εστιάσουν στην άμεση δράση και λήψη αποφάσεων, ώστε να μην βρεθούν αντιμέτωπες με αρνητικά αποτελέσματα στο μέλλον. Απαιτείται επειγόντως μεγαλύτερος συντονισμός των πολιτικών μείωσης των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων. Αντί για μεμονωμένες δράσεις και απαγορεύσεις, απαιτείται συντονισμένη μεταρρύθμιση των κανονιστικών πλαισίων, των επιχειρηματικών μοντέλων και των μηχανισμών χρηματοδότησης, όπως η δημιουργία μιας πλατφόρμας συντονισμού και ανταλλαγής αναλύσεων των υφιστάμενων επιτυχημένων τεχνικών.

Επιπλέον, βασικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας είναι η μετάβαση από γραμμική σε κυκλική παραγωγή, δηλαδή ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης του πλαστικού και η αντικατάστασή του από άλλα υλικά. Αυτό θα δημιουργήσει «γρήγορες νίκες»,που θα εμπνεύσουν περαιτέρω πολιτικές δράσεις και θα παρέχουν ένα πλαίσιο που ενθαρρύνει την καινοτομία.

Σαφώς, είναι ανάγκη το διεθνές εμπόριο πλαστικών απορριμμάτων να ρυθμιστεί για την προστασία των ανθρώπων και της φύσης. Η διασυνοριακή μεταφορά πλαστικών αποβλήτων σε χώρες με ανεπαρκή υποδομή διαχείρισης αποβλήτων θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική, καθώς οδηγεί σε σημαντική διαρροή πλαστικών στο φυσικό περιβάλλον.

Φυσικά, αυτό το Όραμα απαιτεί από τα έθνη από όλο τον κόσμο να ενεργήσουν από κοινού, κάτι που δεν επιτυγχάνεται πάντοτε επιτυχώς. Ωστόσο, η δημιουργία ενός “χάρτη” δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, θα στοχεύσει στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων και στην προστασία των ωκεανών, με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. 

Πηγή: https://www.resourcepanel.org/reports/policy-options-eliminate-additional-marine-plastic-litter

 

 

Διαφήμιση