Αρχική Επιλεγμένα Δασικά αυθαίρετα: Ψηφιακή πλατφόρμα για τη δήλωσή τους

Δασικά αυθαίρετα: Ψηφιακή πλατφόρμα για τη δήλωσή τους

0
δασικοί χάρτες
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

“Δώσε και σώσε”. Αυτό είναι, το μότο, με απλά λόγια, της κυβερνητικής απόφασης να δηλώσουν τα δασικά τους αυθαίρετα οι ιδιοκτήτες σε ψηφιακή πλατφόρμα στο Κτηματολόγιο. Αν και το μέτρο κρίνεται “προσωρινό”, είναι γνωστή η ρήση “ουδέν μονιμότερον…”.

Με 250 ευρώ αναστολή κυρώσεων

Μόλις 250 ευρώ παράβολο καλούνται να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες κατά την υποβολή δήλωσης του αυθαιρέτου τους σε δασική περιοχή. Αμέσως παγώνουν όλες οι προηγούμενες κυρώσεις και δεν επιβάλλονται νέες. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις ήδη ψηφισθέντος νόμου (4685/2020), έως ότου αποφασιστεί τι μέλλει γενέσθαι.

Τι περιλαμβάνει η ΚΥΑ

Τη σχετική υπουργική απόφαση συνυπογράφουν (ΚΥΑ) οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος  Γιώργος Αμυράς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Στύλιος. Δικαίωμα υποβολής αίτησης  έχουν και όσοι ήδη έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη. Ή αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αξιώνουν τον απαχαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας ως δασικού χαρακτήρα.

Τρόπος υποβολής

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω των κωδικών taxisnet. Από τον κάτοχο της κατοικίας στη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα τηρείται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Για την υποβολή απαιτείται και η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 250 ευρώ. Αρχικά για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής στις προστατευτικές διατάξεις. Εν συνεχεία στην ίδια εφαρμογή θα γίνεται και η ολοκλήρωση της υπαγωγής. Στην αίτηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνα, email κλπ.). Επίσης η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ή διαμονής στο εξωτερικό. Το είδος του επικαλούμενου δικαιώματος, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη. Ή αντιρρήσεων, της αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος.

Δικαιολογητικά

Στην αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, υποχρεωτικά επισυνάπτονται (ως αρχεία PDF) τα εξής δικαιολογητικά:

  • Έγγραφα απόδειξης έννομου συμφέροντος
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) υπογεγραμμένη, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα είναι αληθή
  • Δήλωση μηχανικού υπογεγραμμένη, με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών, εάν υπάρχουν. Επίσης, τα απαιτούμενα στοιχεία (κάλυψη, δομημένη επιφάνεια, ύψος) και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάταξη
  • Εάν υπάρχει, η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί το δασικό χαρακτήρα
  • Το αποδεικτικό έκδοσης και πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

 

Διαφήμιση