Αρχική Ειδήσεις Νέο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον: Η κατεύθυνση του ταξιδιού

Νέο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον: Η κατεύθυνση του ταξιδιού

0
Περιβάλλον, φύση
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (8ο ΠΔΠ) στοχεύει να βασιστεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να καθορίσει την κατεύθυνση για τη δράση της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα έως το 2030, και να καθοδηγήσει τη χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών προσδιορίζοντας προτεραιότητες καθώς και θέτοντας – όραμα και στόχοι.

Το νέο 10ετές πρόγραμμα ενισχύει το όραμα του 7ου ΠΔΠ του 2050 με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης της ΕΕ σε μια καθαρή και κυκλική οικονομία με ουδέτερο κλίμα και αποδοτική χρήση πόρων, με δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, ενώ υποστηρίζει πλήρως τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους του Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να παρέχει μια βάση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ και των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης.

Το νέο πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα έχει έξι θεματικούς στόχους προτεραιότητας και για την επίτευξή τους και η Επιτροπή προτείνει μια ισχυρότερη διαδικασία εφαρμογής, παρακολούθησης και επανεξέτασης.

Μία από τις βασικές δράσεις είναι ένα νέο πλαίσιο παρακολούθησης – βασισμένο σε υπάρχοντα δεδομένα, εργαλεία παρακολούθησης και αναφοράς – για τη μέτρηση της προόδου της ΕΕ και των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

«Οι θεματικοί στόχοι προτεραιότητας θα πρέπει να βασίζονται, όχι περιοριστικά, στις ήδη συμφωνηθείσες δεσμεύσεις για την Πράσινη Συμφωνία του 2030».

Στόχος

Η πρόταση του 8ου ΠΔΠ αποσκοπεί στην προβολή της μη καθιερωμένης και απροσδιόριστης έννοιας της «αναγεννητικής οικονομίας» ως νέου οικονομικού μοντέλου για την ΕΕ.

Αυτή η ιδέα φαίνεται να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε συμβατικά μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης και εξακολουθεί να απέχει πολύ από την εξισορρόπηση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας.

Αντίθετα, η πρόταση θα πρέπει να συμβάλει στη στροφή προς μια «βιώσιμη οικονομία ευημερίας», συνδυάζοντας την ευημερία με τη δυνατότητα κοινωνικής προόδου εντός των πλανητικών ορίων – όπως ορίζεται από την Ατζέντα Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2030.

Το 8ο ΠΔΠ είναι μια ευκαιρία να ενσωματωθεί η ιδέα ότι η ΕΕ πρέπει να στραφεί σε μια βιώσιμη οικονομία ευημερίας. Αυτό ξεκινά από την ιδέα ότι τα δημόσια συμφέροντα πρέπει να καθορίζουν τα οικονομικά και όχι το αντίστροφο.

Με πληροφορίες του Τhe Parliament Magazine

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΧαρτογραφήθηκαν για πρώτη φορά τα όρια της ηλιόσφαιρας
Επόμενο άρθροΚαλοκαίρι: Πώς να βοηθήσεις τον σκύλο σου στον καύσωνα