Αρχική Ειδήσεις Τέλος στη φραγή εισερχομένων κλήσεων και δεδομένων στα κινητά – Τι αλλάζει

Τέλος στη φραγή εισερχομένων κλήσεων και δεδομένων στα κινητά – Τι αλλάζει

0
Κινητό, χρήση κινητού τηλεφώνου
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Τέλος στη φραγή εισερχομένων κλήσεων, αλλά και στη φραγή δεδομένων στα κινητά τηλέφωνα, έβαλε μεταξύ άλλων παραμέτρων, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Πλέον οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να συνεχίζουν να παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο έστω και με μικρή ταχύτητα, ενώ δε μπορούν να διακόπτουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσης λόγω οφειλών και σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό Αδειών.

Στόχος του αναθεωρημένου Κανονισμού είναι η προστασία των δικαιωμάτων των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και επιβάλλει επί τούτου μια σειρά υποχρεώσεων προς τους παρόχους, εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Τι αλλάζει – Οι νέες υποχρεώσεις των εταιρειών

Πλέον οι πάροχοι υποχρεούνται στα εξής:

  • Στην παροχή ελάχιστου επιπέδου υπηρεσίας στον συνδρομητή σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διακοπής υπηρεσιών λόγω οφειλών, όπως λήψη εισερχόμενων κλήσεων, πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση για τον συνδρομητή, πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 256 Κbps ή πρόσβαση κατ’ ελάχιστον στις ιστοσελίδες gov.gr, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
  • Να προειδοποιούν τον συνδρομητή για την επικείμενη λήξη της σύμβασής του το αργότερο δύο μήνες πριν τη λήξη της. Επίσης, πρέπει να προειδοποιούν τον συνδρομητή καρτοκινητής τηλεφωνίας 15 ημέρες πριν τη λήξη της προπληρωμένης αξίας υπηρεσιών.
  • Να μην αυξάνουν το πάγιο σε σύμβαση ορισμένου χρόνου, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών στο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση λόγω της συγκεκριμένης αύξησης. Ο συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας αν οι προτεινόμενες αλλαγές στη σύμβασή του δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε αυτόν.
  • Να παρέχουν συμβουλές στον συνδρομητή για καλύτερα τρέχοντα τιμολόγια, σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που λαμβάνει, τουλάχιστον έναν μήνα πριν τη λήξη της σύμβασής του.
  • Να ενημερώνουν τον συνδρομητή υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας όταν φτάνει στο 80% της προβλεπόμενης χρήσης και στο 100% ότι υπάρχει υπέρβαση της κατανάλωσης του προγράμματός του.
  • Να αναφέρονται στη σύνοψη της σύμβασης πληροφορίες για τα κύρια προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν τους χρήστες με αναπηρία.

Το συμβόλαιο “σπάει” ευκολότερα

κινητό εργασία γυναίκαΑκόμη, αλλαγές αφορούν τον τρόπο διακοπής συμβολαίων, που πλέον “σπάνε” ευκολότερα. Ειδικότερα:

  • Απλοποιείται η διαδικασία υπολογισμού του τέλους πρόωρης διακοπής αν ο συνδρομητής διακόψει τη σύμβασή του πριν λήξει το συμβόλαιό του.
  • Μειώνεται το ελάχιστο όριο, που ο πάροχος υποχρεούται, κατόπιν εντολής του συνδρομητή, να διακόπτει την παροχή υπηρεσιών, όταν διαπιστώνει ότι η χρέωση του συνδρομητή υπερβεί το όριο αυτό. Το νέο όριο διαμορφώνεται στα 100 ευρώ για μηνιαίο κύκλο τιμολόγησης και στα 200 ευρώ για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης, ενώ τώρα είναι στα 150 ευρώ και 300 ευρώ αντίστοιχα.
  • Εάν ο συνδρομητής λαμβάνει δέσμη υπηρεσιών από έναν πάροχο και θέλει να καταγγείλει μία υπηρεσία πριν από τη λήξη της σύμβασης, για λόγους αδυναμίας συμμόρφωσης με αυτή ή αδυναμίας παροχής της υπηρεσίας, τότε μπορεί να καταγγείλει αζημίως το σύνολο υπηρεσιών της δέσμης.

Οι νέες διατάξεις που απορρέουν από το νέο κανονισμό θα είναι σε πλήρη ισχύ σε 9 μήνες από τη δημοσίευση του κανονισμού, ενώ στο μεταξύ οι διάφορες διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ σταδιακά.

 

Διαφήμιση