Αρχική Ειδήσεις Διεπιχειρησιακές συνεργασίες: Πρόγραμμα ενίσχυσης 32 εκατ. ευρώ

Διεπιχειρησιακές συνεργασίες: Πρόγραμμα ενίσχυσης 32 εκατ. ευρώ

0
business 2
Εικόνα: UNSPLASH/Benjamin Child
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Ενίσχυση 32 εκατ. ευρώ σε διεπιχειρησιακές συνεργασίες προανήγγειλε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι αιτήσεις υπαγωγής αρχίζουν την 31η Μαΐου. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Δικτυώσεις». Η δράση, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, στοχεύει στη δημιουργία μόνιμων-σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και στη δημιουργία της κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Τον καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων logistics, την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας, τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Τι επιδοτείται

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανά συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ. Ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 32.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών. Θα πρέπει να συγκροτούνται από τουλάχιστον τρεις (3) υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες. Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει τουλάχιστον μία υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση. Στους επιλέξιμους δικαιούχους και για κάθε συνεργατικό σχηματισμό μπορεί να περιλαμβάνεται και μία (1) (το πολύ) υπό ίδρυση MME, η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας».

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Υφιστάμενες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’Α κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’Α κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
  • Νέες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’Α κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’Α κατηγορίας) και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας δράσης.
  • Υπό σύσταση ΜμΕ η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα ιδρυθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Προϋποθέσεις

  • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) του Παραρτήματος ΙΙΙ της πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και τουλάχιστον από 31/12/2019.
  • Οι νέες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) του Παραρτήματος ΙΙΙ της πρόσκλησης πριν την υποβολή της πρότασης .
  • Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσής τους (του Παραρτήματος ΙΙΙ της πρόσκλησης) πριν την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 31η Μαΐου, ώρα 13:00, με τη λήξη την 30ή Ιουλίου στις 15:00. Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Πληροφορίες

Τυχόν ερωτήματα επί της πρόσκλησης μπορούν να διατυπώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eydevek.alysidesaxias@mou.gr), στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-14:.00 κατόπιν ραντεβού) Τηλεφωνική ενημέρωση παρέχεται μέσω της γραμμής 801 11 36 300 (9:00-16:30).

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕλληνικά αγροτικά προϊόντα: Καμπάνια «Μικροί Θησαυροί της Ευρώπης»
Επόμενο άρθροΤεχνητή νοημοσύνη: Διαβάζει το μυαλό αναπήρου και συντάσσει κείμενο