Αρχική Μεταφορές Αυτοκίνητo: Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα – Οδηγίες από την ΑΑΔΕ

Αυτοκίνητo: Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα – Οδηγίες από την ΑΑΔΕ

0
CAR
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Οδηγίες για την άρση ακινησίας του αυτοκινήτου, με τα τέλη κυκλοφορίας να καταβάλλονται με το μήνα, δίδει η ΑΑΔΕ. Οι κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα και φέτος να προχωρήσουν σε άρση της ακινησίας των οχημάτων τους. Ανάλογα με τους μήνες που επιθυμούν να τα θέσουν σε κυκλοφορία, χωρίς την επιβολή προστίμου.

Βήμα-βήμα

 • Οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή μία φορά εντός του 2021, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής.
 • Για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλεται το 1/12 στα αναλογούντα στο όχημα ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 2 μηνών, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών κοκ. Η επιλογή χρονικού διαστήματος άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου εντός του 2021.
 • Εάν ο ιδιοκτήτης/κάτοχος θέσει το όχημά του σε ακινησία πριν από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, λόγω άρσης της ακινησίας, δεν έχει τη δυνατότητα εκ νέου χρήσης του μέτρου της μερικής άρσης.
 • Εξαίρεση αποτελεί μόνον η καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του ποσού των τελών  κυκλοφορίας που έχει αναλογικά ήδη καταβληθεί.
 • Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
 • Ο ιδιοκτήτης/κάτοχος του οχήματος που έχει κάνει χρήση του δικαιώματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ηλεκτρονική ακινησία. Έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Εφόσον αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, η εν λόγω προθεσμία μετατίθεται έως την επόμενη εργάσιμη, για τη φορολογική φιοίκηση, ημέρα.
 • Για τα οχήματα των οποίων τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου, η άρση ακινησίας πραγματοποιείται στη ΔΟΥ. Η εκ νέου θέση σε ακινησία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος.
 • Ειδικά στην περίπτωση αποβιώσαντος  ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου και μόνο εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβίβαση του οχήματος στους κληρονόμους, η θέση ή η άρση της ακινησίας πραγματοποιείται αποκλειστικά στη ΔΟΥ.
 • Εάν η λήξη της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος συμπίπτει με το τέλος του έτους (2021) και έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του επομένου έτους (2022), δεν υφίσταται υποχρέωση για την εκ νέου θέση του οχήματος σε ακινησία.Εάν  δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας 2022 και ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος δεν θέσει το όχημα εμπρόθεσμα σε ακινησία, τότε για το 2021 επιβάλλεται το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο μη θέσης σε ακινησία.
 • Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία, εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε διαφορετικό του αρχικού δηλωθέντος, σημείο, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.
 • Η εκπρόθεσμη θέση σε ακινησία ή μη θέση σε ακινησία, επισύρει αυτοτελές πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας. Αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων αυτών. Εφόσον καταβληθεί το πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης θέσης ή μη θέσης σε ακινησία για το έτος 2021, ο φορολογούμενος δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας 2021. Επίσης, δεν έχει υποχρέωση εκ νέου θέσης του οχήματος σε ακινησία.
car2
Εικόνα: UNSPLASH/
Oli Woodman

Άρση αναγκαστικής ακινησίας

Σε αναγκαστική άρση ακινησίας εξαιρετικά για το 2021, καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους 2021. Η καταβολή αυτή για να είναι εμπρόθεσμη πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την αναγκαστική ακινησία.

Μεταβίβαση ή διαγραφή οχήματος

Εάν εντός της άρσης της ακινησίας το όχημα μεταβιβαστεί, δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος, εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους μεταβίβασης. Κατά τον υπολογισμό των οφειλόμενων τελών 2021, θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό των τελών κυκλοφορίας που έχουν ήδη καταβληθεί για τις ανάγκες της μερικής (προσωρινής) άρσης.
Για τη μεταβίβαση απαιτείται να καταβληθούν και τα τυχόν τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών. Το ίδιο ισχύει τόσο στην περίπτωση άρσης εκούσιας όσο και αναγκαστικής ακινησίας, με χρήση των ευνοϊκών διατάξεων και καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας έτους 2021.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑνακάλυψη νέου κορονοϊού σε σκύλους – Ενδεχομένως μεταδίδεται στον άνθρωπο
Επόμενο άρθροΔύο self tests ανά εργαζόμενο και ελεύθερο επαγγελματία από τη Δευτέρα