Αρχική Ειδήσεις Έως Μεγάλη Τετάρτη θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα

Έως Μεγάλη Τετάρτη θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα

0
EASTERGIFT

Σύνταξη: ecozen

Τονωτική ένεση στην πληγείσα αγορά που δειλά-δειλά προσπαθεί να ανασυνταχθεί θα αποτελέσει το δώρο Πάσχα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εργοδότες οφείλουν να το καταβάλουν έως και τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου. Δίδεται μόνον χρηματικά και απαγορεύεται η καταβολή του σε είδος. Η μη καταβολή του συνιστά ποινικό αδίκημα.

Πώς θα καταβληθεί φέτος

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή (από 1/1/2021 έως 30/04/2021) θα λάβουν το δώρο Πάσχα από δύο διαφορετικές πηγές:

  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται για τα διαστήματα που απασχόλησαν τους μισθωτούς τους να καταβάλουν το δώρο Πάσχα το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη (28/04/2021), βάσει των πραγματικά καταβαλλόμενων αποδοχών τους.
  • Για τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι συμβάσεις εργασίας των μισθωτών τέθηκαν σε αναστολή, η αναλογία του δώρου θα καταβληθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων και θα υπολογιστεί επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
  • Η καταβολή από τον τακτικό προϋπολογισμό θα γίνει: α. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 31η.03.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως τη Μεγάλη Τετάρτη β. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1/04/2021 έως 30/04/2021 η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η Μαΐου 2021.

Οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θα λάβουν το δώρο Πάσχα ως εξής:

  • Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία του Δώρου Πάσχα, βάσει των πραγματικών αποδοχών που έλαβαν κατά το διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη (28/04/2021).
  • Από τον κρατικό προϋπολογισμό θα καταβληθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων-εργαζομένων, η αναλογία του δώρου βάσει του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης που έλαβαν για το χρονικό διάστημα υπαγωγής τους στο μηχανισμό. Η καταβολή θα γίνει σε δύο φάσεις: α. για το έως την 31/03/2021 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως τη Μεγάλη Τετάρτη και β. για το διάστημα υπαγωγής από 1/04/2021 έως 30/04/2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η Μαΐου 2021.

Από τον κρατικό προϋπολογισμό θα καταβληθούν και οι αναλογούσες στο δώρο Πάσχα ασφαλιστικές εισφορές των παραπάνω χρονικών διαστημάτων (αναστολών και υπαγωγής στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ), υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού των δικαιούχων-εργαζομένων.

EASTERGIFT 2

Πώς υπολογίζεται

Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν, υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, το επίδομα κατοικίας κ.λπ. όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας, ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να λάβει 938 ευρώ.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here