Αρχική Επιλεγμένα Κλιματικά δεδομένα: Το νέο κριτήριο για χρηματοδότηση

Κλιματικά δεδομένα: Το νέο κριτήριο για χρηματοδότηση

0
επενδύσεις

Σύνταξη: ecozen.gr

Σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα χρειαστεί περισσότερο από ποτέ ακριβή δεδομένα και προβλέψεις. Με στόχο την αξιολόγηση των επενδυτικών κινδύνων και τον εντοπισμό ευκαιριών και χρηματοδότησης, εν΄μέσω κλιματικής αλλαγής.

Έχοντας αξιόπιστες πληροφορίες στη διάθεση του μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια παγκόσμια οικονομία ανθεκτική στο κλίμα.

Τα τελευταία χρόνια, ο χρηματοπιστωτικός τομέας δέχθηκε πιέσεις για να συμβάλει στην υλοποίηση δράσεων προσαρμογής και μετριασμού του κλίματος. Και να λάβει πιο πράσινες επενδυτικές αποφάσεις.

Τώρα, με τον κόσμο να εξετάζει την πράσινη ανάκαμψη μετά την πανδημία, αυξάνονται οι προσδοκίες για τις τράπεζες και τους επενδυτές να οδηγήσουν σε αυτή την ανάπτυξη με πιο διαφανείς τρόπους.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να επενδύσουμε μεταξύ 5 και 7 τρις δολαρίων ετησίως για να επιτύχουμε τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης (SDGs) για την καταπολέμηση των παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή.

Πολύ μακριά από τα εκτιμώμενα 3 τρις δολάρια ετησίως που συζητούνται σήμερα.

Ωστόσο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «πρέπει να ανταποκριθούν στο γεγονός ότι ο κλιματικός κίνδυνος έχει γίνει επενδυτικός κίνδυνος».
Αυτό δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον Ιανουάριο ο Φίλιπ Χίλντεμπραντ, αντιπρόεδρος της BlackRock, ενός από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο.

Η ενίσχυση των επενδύσεων σε έργα και βιομηχανίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να αποθαρρύνει την ανάπτυξη σε τομείς έντασης άνθρακα.

Αλλά για να καθαρίσει τα χαρτοφυλάκια του, ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να κατανοήσει καλύτερα πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα τρέχοντα και μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία της. Καθώς και πώς μπορεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις.

Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια και Κλίμα

Η αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων στο μέλλον θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στα δεδομένα για το κλίμα

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας εστιάζει τώρα σε δύο βασικούς τύπους χρηματοοικονομικών κινδύνων για το κλίμα. Μεταβατικούς και φυσικούς.

Οι πρώτο προκύπτουν από αλλαγές στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις καθώς προσαρμόζονται σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Οι δεύτεροι αναφέρονται στις συνέπειες των μελλοντικών κλιματικών συνθηκών και των οικονομικών τους επιπτώσεων.

“Είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος”, επισημαίνει ο Romain Hubert, διευθυντής έργου που επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση των φυσικών κινδύνων για το κλίμα στη χρηματοδότηση στο Ινστιτούτο για την Οικονομία του Κλίματος (I4CE).

Όπως υπογράμμισε σε διαδικτυακή εκδήλωση του I4CE “και στις δύο περιπτώσεις, οι τράπεζες, οι επενδυτές, οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, οι ασφαλιστικές εταιρείες θέλουν να μάθουν πώς αυτά τα θέματα που σχετίζονται με το κλίμα θα επηρεάσουν τους ανθρώπους, τις εταιρείες ή τις κυβερνήσεις.

Καθώς και την ικανότητά τους να εξοφλήσουν δάνεια, να παρέχουν οικονομικές αποδόσεις στους επενδυτές ή να οδηγήσουν σε αυξημένη ασφάλιση αξιώσεις.”

κλιματική αλλαγή

Από που προέρχονται οι κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι προέρχονται από ακραία φαινόμενα. Όπως βαριές βροχοπτώσεις, πλημμύρες, καύσωνες, καταιγίδες ή ξηρασίες. Καθώς και από μακροπρόθεσμες αλλαγές στο κλίμα.

Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που εκτίθενται σε κινδύνους για την κλιματική αλλαγή εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 43 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2100, σύμφωνα με την Economist Intelligence Unit.

Λίγα χρόνια πριν, ο τομέας θεώρησε την αλλαγή του κλίματος πολύ μακρινή για να συμπεριληφθεί στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων.
Όμως, τώρα πια είναι επιτακτική η ανάγκη. Η ομάδα εργασίας για τις χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD) ιδρύθηκε το 2015. Και αναπτύσσει συστάσεις για την αποκάλυψη χρηματοοικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες.

Αυτές οι συστάσεις για χρήση από εταιρείες, τράπεζες και επενδυτές μπορούν να βοηθήσουν τα ιδρύματα στη λήψη αποφάσεων τους στους τομείς διακυβέρνησης, στρατηγικής, διαχείρισης κινδύνων, μετρήσεων και στόχων.

Η αξιολόγηση αυτών των κινδύνων απαιτεί από τον χρηματοπιστωτικό τομέα να ασχοληθεί με πολύπλοκες κλιματικές πληροφορίες, οι οποίες μέχρι στιγμής, εκτός από τους ασφαλιστές, ήταν εκτός πεδίου.

ΟΗΕ - Κλίμα

Copernicus και Climate Data Factory ξεκινούν εργαλεία για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Το πιλοτικό έργο του C3S του Copernicus και του Climate Data Factory συνθέτει ένα σύνολο δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους για το κλίμα.

Αυτό βοηθά τους οικονομικούς παράγοντες να εκτιμήσουν τους φυσικούς κινδύνους για το κλίμα σύμφωνα με τις συστάσεις του TCFD.

Το έργο, χρησιμοποιεί κλιματικά δεδομένα από το C3S’s και Climate Data Store. Και βοηθά τις εταιρείες να κατανοήσουν διαφορετικά κλιματικά σενάρια και την αβεβαιότητα των κλιματικών μοντέλων.
Προσπαθεί να παρέχει στις εταιρείες δεδομένα συγκρίσιμα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το ClimINVEST, επενδυτές και επιστήμονες του κλίματος συνεργάζονται για την παραγωγή μεθοδολογιών για την αξιολόγηση του κινδύνου από το κλίμα. Εξετάζοντας παράλληλα τις επιπτώσεις που επηρεάζουν τις εταιρείες. Από φυσικές έως οικονομικές.

Κλιματική αλλαγή

Σχέση διαχείρισης οικονομικών κλιματικών κινδύνων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Αλλά η διαχείριση των οικονομικών κλιματικών κινδύνων δεν είναι η ίδια με τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ένας επενδυτής που διαχειρίζεται καλά τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα δεν είναι απαραίτητα πράσινος επενδυτής. Καθώς η δράση του ενδέχεται να μην βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών.

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της συμμαχίας Net-Zero Asset Owner Alliance του ΟΗΕ, 33 θεσμικοί επενδυτές με περιουσιακά στοιχεία αξίας 5,1 τρις δολαρίων έχουν δεσμευτεί να μεταβούν τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια τους σε καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050.

Η έκθεση του TCFD για το 2020 δείχνει επίσης ότι περισσότεροι από τους μισούς από τις μεγαλύτερες 100 δημόσιες εταιρείες στον κόσμο υποστηρίζουν την Task Force και ευθυγραμμίζονται με τις οδηγίες της.
Ωστόσο, οι γνωστοποιήσεις για το κλίμα είναι ακόμη πολύ αργές. Με αύξηση μόλις 6% μεταξύ 2017 και 2019.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here