Αρχική Ειδήσεις Περισσότερα από 25 δις στο νέο ΕΣΠΑ – Οι 6 πυλώνες επενδύσεων...

Περισσότερα από 25 δις στο νέο ΕΣΠΑ – Οι 6 πυλώνες επενδύσεων για το βιώσιμο μοντέλο

0
ΕΣΠΑ
Διαφήμιση

Αυξημένοι κατά περίπου 5 δις ευρώ, συγκριτικά με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020) θα είναι οι πόροι του επόμενου ΕΣΠΑ που θα διατεθούν για την Ελλάδα για την περίοδο 2021 – 2027. Και με την εθνική συμμετοχή, οι πόροι θα ξεπεράσουν τα 25 δις ευρώ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ. Ενώ έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο με προτάσεις για την κατανομή των πόρων.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Στη συνέχεια θα οριστικοποιηθούν τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα. Μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τη νέα προγραμματική περίοδο.

Οι πόροι αποτελούν τον βασικό μηχανισμό για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που να συμβαδίζει με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Στις 13 περιφέρειες το 30% των κονδυλίων

Περίπου το 30% των πόρων θα κατανεμηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Τα κονδύλια για τις Περιφέρειες θα είναι αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ.
Δεδομένου ότι οι ελληνικές περιφέρειες έχουν υποβαθμιστεί από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και κατατάσσονται πλέον στις λιγότερο ανεπτυγμένες.

Οι 6 πυλώνες επενδύσεων

Οι 6 πυλώνες επενδύσεων που προβλέπει και οι 13 Περιφέρειες στις οποίες θα κατευθυνθεί το 30%, είναι:

 1. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα
  Είναι το σημερινό ΕΠΑΝΕΚ που θα συνεχίσει με σχεδόν τις ίδιες στοχεύσεις και δράσεις, κυρίως για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας.
 2. Ανθρώπινο δυναμικό – Καταρτίσεις – Εκπαίδευση – Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
  Συνεχίζει και το ΕΠ που καλύπτει τόσο τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας όσο και του Υπουργείου Παιδείας.
 3. Ψηφιακός μετασχηματισμός
  Ξεχωριστό πρόγραμμα, μιας και αποτελεί προτεραιότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις ψηφιακές δράσεις.
  Αφορά, το σύνολο των ψηφιακών και ευρυζωνικών, πλην της επιχειρηματικότητας.
 4. Ενιαίο σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης
  Σημαντική αλλαγή με το παρελθόν είναι η δημιουργία ειδικού ΕΠ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της απολιγνιτοποίησης. Κοινωνικών, οικονομικών και άλλων.
 5. Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας)
  Αφορά στην ανεξαρτητοποίηση του περιβάλλοντος από τις υποδομές αλλά και παράλληλα η ένταξη της ενότητας της πολιτικής προστασίας σε αυτό.
 6. Μεταφορές
  Θα ενταχθούν όλα τα έργα υποδομών – δημόσια έργα όπως οδοποιία, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές, λιμάνια κλπ.
  Ειδικά στα δύο τελευταία προγράμματα, μένει να αποσαφηνιστεί μετά τις παρατηρήσεις της Κομισιόν αν τελικά οι δράσεις βιώσιμης κινητικότητας και πράσινων μεταφορών θα ενταχθούν στο ΕΠ Μεταφορές ή στο αντίστοιχο για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.

Μεγαλύτερη ευθύνη διαχείρισης στις Περιφέρειες

Αλλάζει ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας όλων των προηγουμένων ΕΣΠΑ στην Ελλάδα.
Σε σχέση με την ακολουθούμενη περιφερειακή πολιτική πλέον οι 13 Περιφέρειες θα μπορούν να διαχειριστούν σημαντικά αυξημένους πόρους.

Που αντιστοιχούν περίπου στο 1/3 των συνολικών πόρων του ΕΣΠΑ, με βασικό ζητούμενο την αυτονομία των Περιφερειών, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που προωθεί η κυβέρνηση.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα συνεχίσει να έχει τον κεντρικό συντονισμό για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και στη νέα προγραμματική περίοδο.
Διότι ακόμη και στις ειδικές συνθήκες της οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών αλλά και στη σημερινή απέδειξε ότι διαθέτει τη διαχειριστική ικανότητα.

Διαφήμιση