Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε ΕΕ: Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα ως βασική προτεραιότητα της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν

ΕΕ: Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα ως βασική προτεραιότητα της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν

0
commission, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κομισιόν

Μια φιλόδοξη και αναμορφωμένη αναπτυξιακή στρατηγική που επικεντρώνεται στην προώθηση ανταγωνιστικής βιωσιμότητας για την οικοδόμηση μιας οικονομίας στην υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη, δρομολογεί η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του πρώτου κύκλου της θητείας της.

Η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος

κλιματική αλλαγή 1

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη ανταποκρίνεται στο όραμα που παρουσιάζεται στις πολιτικές κατευθύνσεις της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το εν λόγω έγγραφο καθορίζει τη στρατηγική πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης, θέτει δε τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ένταξη στο επίκεντρο της διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Επιτροπής.

Στόχος της εν λόγω στρατηγικής είναι να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει τα πιο προηγμένα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας στον κόσμο, θα γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος και αποτελεί έναν δυναμικό κόμβο καινοτομίας και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας. Θα δώσει στην Ευρώπη τα εργαλεία ώστε να επιδιώξει υψηλότερους στόχους όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Γενικότερα, η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιτύχουν τους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για Βιώσιμη Ανάπτυξη, τους οποίους η Επιτροπή ενσωματώνει για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Στρατηγική με 4 διαστάσεις

Χωρίς αντιπλημμυρική προστασία η Κινέτα

Η ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει τέσσερις αλληλένδετες και αλληλοενισχυόμενες διαστάσεις για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων προκλήσεων. Αυτές οι διαστάσεις πρέπει να κατευθύνουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις πολιτικές απασχόλησης, τις επενδύσεις και τις υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές σε όλα τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη μιας οικονομίας στην υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη. Οι τέσσερις διαστάσεις είναι:

  • η περιβαλλοντική βιωσιμότητα
  • η αύξηση της παραγωγικότητας
  • η δίκαιη μεταχείριση
  • η μακροοικονομική σταθερότητα

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, με την παροχή ειδικής καθοδήγησης στα κράτη μέλη σχετικά με τους τομείς στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις προς ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Οι κατευθύνσεις πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα συμβάλουν επίσης στην τόνωση της αύξησης της παραγωγικότητας: θα προωθήσουν τις επενδύσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, την ενίσχυση της λειτουργίας των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η δίκαιη μεταχείριση θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών που θα εγγυώνται δίκαιες συνθήκες εργασίας για όλους και θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες σε μια περίοδο σημαντικών μετασχηματισμών. Η μακροοικονομική σταθερότητα θα πρέπει να διατηρηθεί μέσω της τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων, με παράλληλη χρήση της πλήρους ευελιξίας που προσφέρουν, την αντιμετώπιση των ανισορροπιών και την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) της Ευρώπης.

Πράσινη διακυβέρνηση

Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια και Κλίμα

«Το οικονομικό μας μοντέλο υφίσταται ριζικό μετασχηματισμό. Η αλλαγή του κλίματος, η ψηφιοποίηση και οι δημογραφικές αλλαγές απαιτούν να προσαρμόσουμε την οικονομική πολιτική μας, ώστε η Ευρώπη να εξακολουθήσει να αποτελεί ανταγωνιστική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, και τούτο με βιώσιμο και δίκαιο τρόπο. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο οι χώρες της ΕΕ να ενισχύσουν την άμυνά τους κατά των παγκόσμιων κινδύνων στον ορίζοντα. Καλώ τις χώρες που διαθέτουν δημοσιονομικά περιθώρια να τονώσουν περαιτέρω τις επενδύσεις και τις χώρες με υψηλό επίπεδο χρέους να το μειώσουν», τόνισε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων.

Αντίστοιχα, ο Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Από σήμερα, θέτουμε την κλιματική μετάβαση στο επίκεντρο της οικονομικής διακυβέρνησης. Διότι όταν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης, το εννοούμε. Μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μου κατά το πρώτο έτος της θητείας μου θα είναι η ενσωμάτωση των Στόχων των Ηνωμένων Εθνών για Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Έχει ζωτική σημασία να διασφαλίσουμε την επιτυχία αυτής της σημαντικής αλλαγής στη χάραξη της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής.»

«Η νέα στρατηγική ενσωματώνει τις αρχές της καταπολέμησης των ανισοτήτων και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης προς τα επάνω. Ο αριθμός των εργαζομένων βρίσκεται σήμερα σε επίπεδο ρεκόρ, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες. Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και σε μια οικονομία στην οποία η καινοτομία είναι καίριας σημασίας, οφείλουμε να διευκολύνουμε την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να επενδύσουμε περισσότερο στις δεξιότητες όσων χρειάζονται να προσαρμοστούν στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, ιδίως δε των πλέον ευάλωτων. Η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε πτυχής αυτού του νέου άξονα δράσης», πρόσθεσε ο Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Επόμενα βήματα

κλίμα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζει η Επιτροπή στη στρατηγική της για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών και στρατηγικών τους, όπως ορίζονται στα οικεία προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που θα υποβάλουν το επόμενο έτος. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα προτείνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΣΑΧ) στο πλαίσιο της εαρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι ΣΑΧ θα εγκριθούν από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο. Επομένως, τα κράτη μέλη φέρουν την τελική ευθύνη για το περιεχόμενο και την εφαρμογή τους.

Στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν τονίζεται η σημασία του να ακούγεται πιο δυνατά η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προσβλέπει στην έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω δέσμης και κάθε επόμενο βήμα στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Πληροφορίες: Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2019: Ερωτήσεις και απαντήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here