Αρχική Τουρισμός - Ταξίδια Προτάσεις για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού στη Ρόδο και τη Σαντορίνη

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού στη Ρόδο και τη Σαντορίνη

0
Σαντορίνη
Διαφήμιση

Το θέμα της φέρουσας ικανότητας των νησιών μας, ειδικά των πιο τουριστικών, είναι κομβικό για τη χάραξη πολιτικής. Ιδίως τώρα που οι συνέπειες του “υπερτουρισμού” είναι ιδιαίτερα αισθητές, καθιστώντας κάποιες περιοχές κυριολεκτικά παράδειγμα προς αποφυγήν.

Με τα παραπάνω κατά νου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και η κοινοπραξία συμβούλων από το Ηνωμένο Βασίλειο (ΤΕΑΜ Tourism Consulting και Yellow Railroad) και την Ελλάδα (Toposophy), προχώρησαν στην εκπόνηση μελέτης για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Ως case studies επελέγησαν η Σαντορίνη και η Ρόδος, καθότι πρόκειται για δύο από τους σημαντικότερους ελληνικούς προορισμούς, οι οποίοι ωστόσο αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους και την αειφορία τους εν γένει, αλλά, εντέλει, και των παρεχομένων προς τους ταξιδιώτες υπηρεσιών.

Οι προτάσεις

Τουρισμός3

Τα μοντέλα που προτείνονται είναι τρία:

  • H ανάληψη της συνολικής διαχείρισης του προορισμού από μία υπάρχουσα αρχή (λ.χ. τον δήμο).
  • H δημιουργία ενός νέου φορέα που θα συντονίζει όλους του υφιστάμενους συναρμόδιους φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
  • Μια συλλογική συμφωνία όλων των εμπλεκομένων (π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, συλλογικοί φορείς, λοιπές επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τις εξελίξεις στον τουριστικό τομέα και κάτοικοι και επισκέπτες) για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Οι βασικές αρχές

Ρώσσοι Τουρίστες, τουρισμός

Η μελέτη εντοπίζει τέσσερις βασικές αρχές για κάθε τέτοιο σχέδιο:

  • συγκεκριμένη στόχευση για τους επισκέπτες που θέλει να έχει,
  • δημιουργία των κατάλληλων υποδομών,
  • διαχείριση του αρνητικού αντίκτυπου που ο τουρισμός επιφέρει στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στο περιβάλλον και
  • εξασφάλιση της κατανόησης των κατοίκων.

Θετικό κοινωνικό αποτύπωμα

Κάθε προορισμός θα πρέπει να έχει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο διαχείρισης που θα αφήνει θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, με την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, τον περιορισμό των επιπτώσεων του υπερτουρισμού και την προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Η Ρόδος και η Σαντορίνη

Ελληνικό νησί - Ρόδος

Το όραμα για τη Ρόδο, αναφέρουν οι μελετητές, θα μπορούσε να είναι τουρισμός όλο τον χρόνο με ορίζοντα επίτευξης το 2030.

Για τη Σαντορίνη η ανάδειξή της ως ένα exclusive νησί που θα αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας προορισμός που προωθεί την αειφορία και διαφυλάσσει την κληρονομιά. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν έξι στρατηγικές προκλήσεις για τη Σαντορίνη: η αειφορία, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, η εξασφάλιση της βέλτιστης αξίας από τον τουρισμό και το λανσάρισμα νέων εμπειριών για τους επισκέπτες.

Πηγή: Καθημερινή

Διαφήμιση