Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων μέσω ΣΔΙΤ

Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων μέσω ΣΔΙΤ

0
Η

Τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης με Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), αλλά και γενικότερα μέσω Συμπράξεων του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ) προωθεί η κυβέρνηση.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων της γενικής κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην υλοποίηση των παρεμβάσεων των ESCO μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης.

Ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων

Η "ΗΛΕΚΤΡΑ" αναβαθμίζει ενεργειακά τα δημόσια κτίρια

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία βιώσιμων επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης στο κτιριακό απόθεμα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με αποτελεσματική μόχλευση κεφαλαίων και από τον ιδιωτικό τομέα. Η διευκόλυνση στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων αναμένεται ότι θα επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου εξοικονόμησης που θα θέτει το υπό αναθεώρηση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, μιλώντας στο 24ο διήμερο συνέδριο του ΙΕΝΕ θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σε δέκα ημέρες.

Το πρόγραμμα Ηλέκτρα

Ειδικότερα, το «Ηλέκτρα» αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, με τη χρηματοδότηση μέρους των επενδύσεων μέσω επενδυτικών δανείων, τα οποία θα αποπληρώνονται από το πρόγραμμα. Προβλέπεται, επίσης, η συμμετοχή Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, η αποπληρωμή των οποίων, στο πλαίσιο Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, θα διασφαλίζεται μέσω εγγυοδοσίας.

Ανακαίνιση

καθαρή ενέργεια

Τον ερχόμενο Μάρτιο αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2018/844/ΕΕ, η οποία θα προβλέπει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και θα αναδεικνύει τα αποδοτικά βέλτιστα μέτρα για την εκπλήρωση του υψηλού ρυθμού ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος που αναμένεται ότι θα θέτει το νέο ΕΣΕΚ (12%-15%).

Πηγή: www.energia.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here