Αρχική Ανακύκλωση Δήμοι: Διαχείριση σκουπιδιών και καθαριότητα σε τρίτους

Δήμοι: Διαχείριση σκουπιδιών και καθαριότητα σε τρίτους

0
skoupidia zakynthos photo 2 1021x580

Αλλαγές στο θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών από τους δήμους αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας προβλέπει το σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”.

Σύμφωνα με το άρθρο 179 και εφόσον κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου ανακύπτει αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών -συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρηση πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού- μπορεί με απόφασή του η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών να ανατίθεται με δημόσια σύμβαση.

Ανάθεση σε τρίτους

skoup6

Με άλλα λόγια, όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την ανάθεση σε τρίτο των παραπάνω υπηρεσιών, «εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις και τα πραγματικά περιστατικά, σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση του δημοτικού, αλλά και του δημοσίου συμφέροντος. Και τούτο διότι, κατά λογική συνέπεια, είναι προφανές ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να θέτει εξαντλητικά προϋποθέσεις και ούτε να εξειδικεύει την κάθε περίπτωση ονομαστικά, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τη δυσκολία εφαρμογής που εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο από τον έως τώρα έλεγχο των συμβάσεων του άρθρου 61 του ν.3979/201».

Το άρθρο 179

“Το δημοτικό συμβούλιο, μπορεί κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here