Αρχική Ανακύκλωση Οι 15 “κακοί μαθητές” της ΕΕ στη διαχείριση αποβλήτων

Οι 15 “κακοί μαθητές” της ΕΕ στη διαχείριση αποβλήτων

0
σκουπίδια ΑΣΑ
Διαφήμιση

Έκκληση σε 15 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα, έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι οδηγίες

Σύμφωνα με την Κομισιόν τα 15 κράτη-μέλη δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με μία σειρά από ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση αποβλήτων. Συγκεκριμένα:

  • Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • Για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
  • Για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
  • Για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
  • Για τις μεταφορές αποβλήτων

Ειδικότερα, για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή, εντός συγκεκριμένου αριθμού μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς, εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των δεδομένων που είναι αναγκαία για τον υπολογισμό του ποσοστού συλλογής.

Για την ανακύκλωση

Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις για τα επίπεδα ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται κάθε σχετικό ημερολογιακό έτος και για την επίτευξη των αποδόσεων ανακύκλωσης που ορίζονται στην οδηγία.

Οι χειρότερες επιδόσεις

Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα, Σουηδία, Σλοβενία, Λιθουανία,  Κάτω Χώρες, Ισπανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία και Πορτογαλία δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το 2016 και/ή το 2017. Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι αν δεν λάβουν τα μέτρα τους εντός δύο μηνών, μπορεί να εκδοθεί αιτιολογημένη γνώμη.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΘεσσαλονίκη: Παράλιο ενημερωτικό σήμα για την πόλη
Επόμενο άρθροΤακτοποίηση της βιομηχανικής δραστηριότητας με περιβαλλοντικούς όρους