Αρχική Επιλεγμένα Ενισχύεται η προστασία 18 απειλούμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών

Ενισχύεται η προστασία 18 απειλούμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών

0
karxarias
Διαφήμιση

Οι χώρες που συμμετέχουν στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση ειδών της άγριας φύσης, συμφώνησαν να ενισχύσουν την προστασία για 18 απειλούμενα είδη καρχαριών και σαλαχιών.

Η λίστα περιλαμβάνει ζώα τα οποία αλιεύονται για το κρέας και τα πτερύγιά τους. Η πρόταση εγκρίθηκε από τις χώρες της CITES. Τα προστατευόμενα είδη περιλαμβάνουν τους καρχαρίες μάκο των οποίων τα πτερύγια είναι περιζήτητα στην Κίνα για την παρασκευή σούπας.

Η ζήτηση των πτερυγίων καρχαρία είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν στον αφανισμό των καρχαριών στον ωκεανό. Η πρόταση, η οποία κατατέθηκε από το Μεξικό και απαιτεί κύρωση αυτή την εβδομάδα, σημαίνει ότι τα είδη δεν μπορούν πλέον να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίου, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η αλιεία τους δεν θα επηρεάσει τη δυνατότητα επιβίωσης.

Σημειώνεται πως η πρόταση δεν κάνει λόγο για απαγόρευση αλιείας, αλλά για περιορισμό και ρύθμιση. Ο αριθμός των καρχαριών που θανατώνονται κάθε χρόνο στην εμπορική αλιεία υπολογίζεται σε 100 εκατομμύρια, με εύρος μεταξύ 63 και 273 εκατομμυρίων.

Παρόλο που 102 χώρες ψήφισαν υπέρ της πρότασης, 40 από αυτές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ισλανδίας, της Ιαπωνίας, της Μαλαισίας και της Νέας Ζηλανδίας, αντιτάχθηκαν. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι καρχαρίες μακό εξαφανίζονται ως αποτέλεσμα της αλιείας.

karxarias 2

Η CITES

Η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση.

Τα κράτη-μέρη της Σύμβασης, έχουν συμφωνήσει στην τήρηση και εφαρμογή ενιαίων αρχών, κανόνων και συγκεκριμένων διαδικασιών διακίνησης και εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, προκειμένου να προστατευθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση.

Χαρακτηριστικό και βασική αρχή της Σύμβασης είναι ότι η εμπορία και διακίνηση ειδών CITES (συμπεριλαμβανομένων υβριδίων τους, δειγμάτων, ζωντανών ή νεκρών, μερών τους ή προϊόντων μερών και παραγώγων) γίνεται μέσω ενός ενιαίου συστήματος αδειοδότησης και πιστοποιητικών διακίνησης ή κατοχής τους, που εκδίδονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές CITES (CITES Management Authorities) των μερών της Σύμβασης.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, τα κράτη-μέρη συμμετέχουν σ’ αυτήν μεμονωμένα ή μέσω διαφόρων Οργανισμών Κρατών στους οποίους ανήκουν. Μπορούν να λάβουν ή να διατηρήσουν αυστηρότερα μέτρα, τηρουμένων των διατάξεων της Σύμβασης, ιδίως σ’ ότι αφορά την κατοχή δειγμάτων ειδών που εμπίπτουν στη Σύμβαση.

Η χώρα μας συμμετέχει στη Σύμβαση μεμονωμένα ως κράτος-μέρος, αλλά και ως μέλος ενιαίου Οργανισμού Κρατών (Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Εφαρμόζει σ’ ότι αφορά τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που αποδέχθηκε προσχωρώντας στη Σύμβαση CITES, τους σχετικούς – με τη Σύμβαση – Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας και διακίνησης των ειδών CITES.

Η εφαρμογή της Σύμβασης, των σχετικών με αυτήν Κανονισμών της Ε.Ε., καθώς και του εθνικού θεσμικού πλαισίου εντός της Ελληνικής επικράτειας και η τήρηση των προβλεπόμενων από αυτήν διατάξεων είναι έργο των Ελληνικών Διαχειριστικών Αρχών CITES, των λοιπών Δασικών Υπηρεσιών, των Τελωνιακών Αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι άδειες και τα πιστοποιητικά CITES εκδίδονται αποκλειστικά από τις Διαχειριστικές Αρχές CITES και είναι ανεξάρτητες από τυχόν άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για υγειονομικές, τελωνειακές, συναλλαγματικές και λοιπές διαδικασίες όπως έχουν ενδεχόμενα καθορισθεί από άλλες αρχές ή υπηρεσίες.

Πηγές: lifo, CITES

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here