Αρχική Ενέργεια Οι χρηματοδοτήσεις του «Ορίζοντας 2020» για τις ΑΠΕ και τις μπαταρίες

Οι χρηματοδοτήσεις του «Ορίζοντας 2020» για τις ΑΠΕ και τις μπαταρίες

0
ΑΠΕ
Διαφήμιση

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει δύο χρηματοδοτήσεις. Η πρώτη έχει θέμα τις μπαταρίες με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ, και η δεύτερη θέμα την κλιματική ουδετερότητα στον ενεργειακό τομέα και προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

Για τις μπαταρίες

Τα επιλεγμένα θέματα που προτείνονται στην παρούσα πρόσκληση καλύπτουν ένα φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας ηλεκτρικών μπαταριών: βραχυπρόθεσμη έρευνα για προηγμένες ηλεκτροχημικές μεθόδους ιόντων λιθίου και διεργασίες παραγωγής, βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη έρευνα για ηλεκτροχημεία στερεάς κατάστασης, εργαλεία μοντελοποίησης, νέα υλικά για σταθερές ηλεκτρικές στήλες, υβριδισμό συστημάτων συσσωρευτών, μπαταρίες επόμενης γενιάς για σταθερή αποθήκευση ενέργειας, επικύρωση συστοιχιών μπαταριών και συστημάτων διαχείρισης μπαταριών επόμενης γενιάς, δικτύωση δοκιμαστικών γραμμών και ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτισης.

Για την κλιματική ουδετερότητα στον ενεργειακό τομέα

Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον ενεργειακό τομέα – παράλληλα με την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης χρήσης ενέργειας, την ασφάλεια στην παροχή ενέργειας, οι προσιτές τιμές και ο χαμηλός περιβαλλοντικός αντίκτυπος – είναι μια πολύπλοκη προσπάθεια που απαιτεί δραστηριότητες Ε&Κ σε πολλαπλά μέτωπα.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στην παρούσα πρόσκληση πρέπει να παρέχουν:

  • Από πλευράς προσφοράς, φθηνότερες και πιο αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής (π.χ. τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας) οι οποίες θα είναι καλύτερα ενσωματωμένες σε διάφορα επίπεδα του ενεργειακού συστήματος.
  • Ένα πιο έξυπνο, πιο ευέλικτο και ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα (συμπεριλαμβανομένων προσιτών και ολοκληρωμένων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας), λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και τις μελλοντικές δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
  • Από πλευράς ζήτησης, αύξηση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και παροχή μέσων που θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στη μετάβαση στην ενέργεια.
  • Καλύτερη κατανόηση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στις οποίες λαμβάνει χώρα η ενεργειακή μετάβαση που θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εμποδίων.
  • Αυξημένη προσέλκυση καινοτομίας στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της ενεργειακής πολιτικής, της προετοιμασίας για την υλοποίηση των επενδύσεων και της στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: Horizon 2020

Πηγές: ekt, energypress

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here