Αρχική Υγεία - Διατροφή Κομισιόν: Νέα μέτρα καταπολέμησης του καρκίνου στην Εργασία

Κομισιόν: Νέα μέτρα καταπολέμησης του καρκίνου στην Εργασία

0
καρκίνου στην Εργασία
Διαφήμιση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει άλλο ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον καρκίνο και άλλα προβλήματα υγείας που συνδέεται με την εργασία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την τρίτη πρόταση της Επιτροπής για τη διεύρυνση του καταλόγου των αναγνωρισμένων καρκινογόνων χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας.

Με τη συμφωνία αυτή, άλλες 5 καρκινογόνες χημικές ουσίες θα καλύπτονται από την οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. 

Συγκεκριμένα έγινε δεκτός ο περιορισμός της έκθεσης των εργαζομένων σε πέντε καρκινογόνες χημικές ουσίες, εκτός από τις 21 ουσίες που έχουν ήδη περιοριστεί ή προταθεί για περιορισμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πρόταση θα επιφέρει βελτίωση των συνθηκών εργασίας για περισσότερους από 1.000.000 εργαζομένους της ΕΕ και πρόληψη 22.000 περιπτώσεων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία.

Σύμφωνα με την  επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, η συμφωνία θα  εξασφαλίσει, καλύτερη προστασία των εργαζομένων στην παραγωγή μπαταριών νικελίου-καδμίου, στην εξαγωγή ψευδαργύρου και χαλκού με τήξη, και στους κλάδους των εργαστηρίων, των ηλεκτρονικών, των κηδειών και της ταρίχευσης, των κατασκευών, της υγείας, των πλαστικών και της ανακύκλωσης.

Παράλληλα, η ύπαρξη σαφών και απλών κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια σε σχέση με αυτές τις 5 χημικές ουσίες θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά τη συμμόρφωσή τους με τους νέους κανόνες.

Να σημειωθεί ότι η συμφωνία θα υποβληθεί στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) προς έγκριση. Αφού οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών μελών επιβεβαιώσουν τη συμφωνία, αυτή θα υποβληθεί σε τελική ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι χημικές ουσίες

Έχουν επιλεγεί οι εξής πέντε καρκινογόνοι παράγοντες υψηλής σημασίας για την προστασία των εργαζομένων

  • Κάδμιο και ανόργανες ενώσεις του καδμίου
  • Βηρύλλιο και ανόργανες ενώσεις του βηρυλλίου
  • Αρσενικικό οξύ και τα άλατα αυτού, καθώς και ανόργανες ενώσεις του αρσενικού
  • Φορμαλδεΰδη
  • 4,4′-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη) (MOCA)

Οι τρεις πρώτοι καρκινογόνοι παράγοντες που απαριθμούνται παραπάνω χρησιμοποιούνται ευρέως σε τομείς όπως η παραγωγή καδμίου και η διύλιση, η κατασκευή συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, η μηχανική γαλβανοπλαστική, η εξαγωγή ψευδαργύρου και χαλκού, τα χυτήρια, το γυαλί, τα εργαστήρια, τα ηλεκτρονικά είδη, τα χημικά προϊόντα, η κατασκευή, η υγειονομική περίθαλψη, οι πλαστικές ύλες και η ανακύκλωση.

Ιστορικό

Ο καρκίνος αποτελεί την κύρια αιτία των θανάτων που συνδέονται με την εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προκαλεί το 53% των θανάτων αυτών, σε σύγκριση με το 24% που οφείλεται σε καρδιαγγειακά νοσήματα και το 2% που οφείλεται σε τραυματισμούς. Η έκθεση σε ορισμένους χημικούς παράγοντες στην εργασία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Ενώ ο καρκίνος είναι μια σύνθετη νόσος και ορισμένοι παράγοντες είναι δύσκολο να εντοπιστούν, είναι σαφές ότι διάφορες μορφές καρκίνου που προκαλούνται από την έκθεση σε χημικές ουσίες στην εργασία μπορούν να αποφευχθούν με τη μείωση ή την εξάλειψη της έκθεσης αυτής.

Η Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει 3 κύκλους αλλαγών στην οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (οδηγία 2004/37/ΕΚ) με στόχο τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε τέτοιους παράγοντες, προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία τους από τις καρκινογόνες χημικές ουσίες. Η οδηγία καλύπτει πλέον 27 καρκινογόνες χημικές ουσίες, οι 26 από τις οποίες προστέθηκαν ή επικαιροποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ.

Η πρώτη τροποποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες εγκρίθηκε με την από τους συννομοθέτες οδηγία 2017/2398 στα τέλη του 2017.

Μια δεύτερη πρόταση δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2017 και συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες στα τέλη του 2018. Η σημερινή προσωρινή συμφωνία σηματοδοτεί ένα από τα τελικά στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την τρίτη πρόταση, που ξεκίνησε στις 5 Απριλίου 2018. Συγκεκριμένα παραδείγματα των ουσιών και των κλάδων τις οποίες/τους οποίους αφορά η αναθεώρηση αυτή δίνονται σε αυτό το δελτίο τύπου.

Αν και τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ορίσει εθνικά όρια έκθεσης για πολλές καρκινογόνες χημικές ουσίες, ορισμένα κράτη μέλη είναι λιγότερο αυστηρά από άλλα. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν προστατεύονται στον ίδιο βαθμό παντού στην ενιαία αγορά και ότι δεν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

Καθώς οι επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τις καρκινογόνες χημικές ουσίες εξελίσσονται συνεχώς, η Επιτροπή υποστηρίζει μια συνεχή διαδικασία επικαιροποίησης της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (οδηγία 2004/37/ΕΚ). Οι συμφωνίες στις οποίες έχει καταλήξει η Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βελτιώσουν την προστασία περίπου 40 εκατομμυρίων ανθρώπων και θα βοηθήσουν να σωθούν πάνω από 100.000 ζωές κατά τα επόμενα 50 έτη.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Επιτροπής για τη βελτίωση των προτύπων υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 μια σε βάθος αναθεώρηση και επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πηγή: europa.eu

 

 

 

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here