Αρχική Καταστροφές Απροστάτευτες οι.. προστατευόμενες περιοχές

Απροστάτευτες οι.. προστατευόμενες περιοχές

0
προστατευόμενες περιοχές

Άμεσες παρεμβάσεις για την θωράκιση και την αειφορία των Προστατευμένων Περιοχών ζητάει το πανελλαδικό Συμβούλιο των Οικολόγων Πράσινων εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του αναφορικά με:

 • την καθυστέρηση ορισμού νέων Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) στους υπάρχοντες Φορείς Διαχείρισης (Φ.Δ.) των Προστατευόμενων Περιοχών (Π.Π) της χώρας καθώς και την καθυστέρηση στελέχωσης των νέων Φορέων
 • την μη διασφάλιση θεσμικής θωράκισης των Π.Π. μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ με αριθμ. 3959/2015 και 2296/2017) με τις οποίες ακυρώνονται οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) όπως η με αριθμ.36427/23.3.2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 396/ τ.Δ΄/17.9.2009) προστασίας του Δέλτα Καλαμά και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση υπογραφής των Προεδρικών Διαταγμάτων, κάποια από τα οποία είχαν ήδη δρομολογηθεί, έχουν περάσει και όλες τις φάσεις δημόσιας διαβούλευσης και ενσωμάτωσης των σχολίων και δεν χρειάζονται επικαιροποίηση.
 • την έλλειψη εγγυήσεων αποδοχής και αξιοποίησης, από τα διορισμένα Δ.Σ., των επιστημονικά και θεσμικά κατοχυρωμένων προτάσεων των επιστημονικών επιτροπών και των εξειδικευμένων εργαζομένων στο αντικείμενό τους που πολλές φορές αγνοούνται
  τις συνεχείς παρεμβάσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακόμη και οργανωμένων ιδιωτικών συμφερόντων στις θεσμικές και χωρικές αρμοδιότητες των Φ.Δ. όπως στην πρόσφατη περίπτωση του Φ.Δ. Καλαμά -Αχέροντα-Κέρκυρας με την αυθαίρετη απόφαση να επιτραπεί το κυνήγι στην καρδιά της Π.Π. παρά την επανειλημμένα αντίθετη εισήγηση του Φ.Δ. που εδράζεται σε τεκμηριωμένα μακροχρόνια πρωτογενή δεδομένα παρακολούθησης.
 • την συνεχιζόμενη έλλειψη αρμοδιοτήτων αστυνόμευσης από την μη ενεργοποίηση διαδικασιών δημιουργίας Σώματος Φύλαξης Φυσικού Περιβάλλοντος με ενοποίηση των δασο/αγροφυλάκων της Δασικής Υπηρεσίας, των φυλάκων Π.Π. και της ιδιωτικής θηροφυλακής
 • την συνεχιζόμενη ελλιπή στελέχωση και μειωμένη χρηματοδότηση των καθημερινών λειτουργικών εξόδων των Φ.Δ.
 • την καθυστέρηση τόσο της οριστικής εργασιακής διασφάλισης και ανανέωσης του υπάρχοντος προσωπικού όσο και τις αναγκαίες προσλήψεις του απαραίτητου επιπλέον προσωπικού, τόσο στους υφιστάμενους όσο και στους νέους Φ.Δ..
 • τις επικείμενες καταστροφικές γεωτρήσεις και εξορύξεις υδρογονανθράκων όχι μόνο εγγύς αλλά και μέσα στις Π.Π. του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Νatura 2000 και την ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνσή τους από τα συνοδά έργα μεταφοράς, καθαρισμού και αποθήκευσης των υδρογονανθράκων
 • την μαζική εγκατάσταση εκτεταμένων μονάδων ΑΣΠΗΕ (ανεμογεννήτριες) σε πυρήνες των Ν2000 χωρίς προηγούμενο κατάλληλο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και κατάθεση αξιόπιστων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) λόγω έλλειψης πρωτογενών δεδομένων παρακολούθησης.
 • την προώθηση ιχθυοκαλλιεργειών ξενικών και πολλές φορές ανταγωνιστικών ειδών με την αδιαφορία για την προστασία των αντίστοιχων τοπικών ενδημικών ειδών.

  Οι Οικολόγοι Πράσινοι απαιτούν την άμεση ανάληψη δράσεων για την θεραπεία των ανωτέρω που διακυβεύουν την ουσιαστική θωράκιση και την αειφορία των Προστατευμένων Περιοχών,  παρά τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που δεν επαρκούν όμως από μόνες τους. Έτσι ζητάνε:

1. Να ακυρωθεί η απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας – Ηπείρου (η με αριθμ. 142593/12.09.2018 κ. Β. Μιχελάκη που ανακαλεί την 117385/18.8.17 Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας) που παραδίδει τις προστατευόμενες περιοχές στους κυνηγούς επιτρέποντας το κυνήγι σε περιοχές με είδη ορνιθοπανίδας υπό απειλή εξαφάνισης μεγάλης εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας και παραβιάζει την θεσμική και χωρική αρμοδιότητα του Φ.Δ. Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας

2. Παράταση ισχύος των Κ.Υ.Α. σε όλες στις περιοχές που θίγονται από την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ μέχρι την υπογραφή Π.Δ.

3. Υπογραφή των Π.Δ. που χρονίζουν αδικαιολόγητα, ενώ έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες διαβούλευσης χωρίς να υπάρχει ουσιώδης λόγος επανεξέτασης τους με νέες ΕΠΜ (π.χ. Όλυμπος, Παμβώτιδα)

4.  Θεσμική θωράκιση των εισηγήσεων των Επιστημονικών Επιτροπών των Φ.Δ. έναντι απορριπτικών αποφάσεων των Δ.Σ. (π.χ. να εξετάζονται μόνο μετά από εμπεριστατωμένη αντίθετη εισήγηση του Δ.Σ. και επανεξέταση από ανώτερο όργανο της διοίκησης, όπως αντίστοιχα με τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις)

5. Άμεσο ορισμό νέων Δ.Σ. σε όλους του Φορείς Διαχείρισης, νέους και παλιούς-

6. Όχι εξορύξεις υδρογονανθράκων εντός Π.Π. του δικτύου Natura 2000

7. Πρόσληψη του νέου απαραίτητου προσωπικού και οριστική επίλυση του θέματος με το υπάρχον προσωπικό

8. Νέος εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός ΑΣΠΗΕ και πάγωμα όλων των αδειοδοτήσεων ΑΣΠΗΕ (ανεμογεννήτριες) εντός των Νatura 2000 μέχρι την εκπόνηση των σχεδίων ΠΔ που θα προσδιορίσουν ζώνες και επιτρεπόμενες δραστηριότητες

9. Δράσεις ενάντια στα εισβολικά και ξενικά είδη (με έμφαση στις ιχθυοκαλλιέργειες)

10. Ενεργοποίηση διαδικασιών για την ίδρυση Σώματος Φύλαξης Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here