Αρχική Υγεία - Διατροφή Στο μικροσκόπιο της Ε.Ε. το σύστημα ελέγχου βιολογικών προϊόντων

Στο μικροσκόπιο της Ε.Ε. το σύστημα ελέγχου βιολογικών προϊόντων

0

Ελέγχου στο σύστημα ελέγχου που διέπει την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη διανομή και την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων θα πραγματοποιήσει η Ε.Ε. Σκοπός είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον οι καταναλωτές μπορούν πλέον να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην πράγματι βιολογική προέλευση των οικείων προϊόντων, σε σύγκριση με το 2012 όταν είχε διενεργηθεί ο προηγούμενος έλεγχος.

Οι ελεγκτές έχουν επίσης δημοσιεύσει ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με το σύστημα ελέγχου των βιολογικών τροφίμων στην ΕΕ για όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα.

Η βιολογική παραγωγή είναι τρόπος παραγωγής τροφίμων και άλλων προϊόντων που σέβεται τον φυσικό κύκλο της ζωής. Το κατά πόσον ένα προϊόν είναι βιολογικής προέλευσης επαληθεύεται με σύστημα πιστοποίησης που θεσπίζει η νομοθεσία της ΕΕ, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύστημα εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη και οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς.

Οι πωλήσεις λιανικής στην αγορά βιολογικών προϊόντων της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 54 % μεταξύ του 2010 και του 2015. Την ίδια περίοδο, η συνολική έκταση που χρησιμοποιείται στην ΕΕ για τη βιολογική γεωργία αυξήθηκε κατά 21 %. Οι εισαγωγές βιολογικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 32% μεταξύ του 2012 και του 2015.

Μολονότι οι τιμές των βιολογικών προϊόντων είναι υψηλότερες από εκείνες των συμβατικά παραγόμενων προϊόντων, η αγορά δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στη ζήτηση, και η διαφορά στην τιμή την οποία είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν οι καταναλωτές ενδεχομένως να ενθαρρύνει τις πωλήσεις βιολογικών προϊόντων τα οποία στην πραγματικότητα δεν είναι βιολογικά.

«Η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τομέας των βιολογικών προϊόντων είναι να διασφαλίσει τη σταθερή αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης, διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών», δήλωσε ο Νικόλαος Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο.

Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι πιστοποιημένοι βιοκαλλιεργητές λαμβάνουν ενίσχυση «οικολογικού προσανατολισμού». Οι βιοκαλλιεργητές μπορούν επίσης να λάβουν ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης τόσο για τη στροφή σε πρακτικές βιολογικής γεωργίας όσο και για τη διατήρησή τους. Το συγκεκριμένο ταμείο θα συνεισφέρει συνολικά, την περίοδο 2014–2020, στη βιολογική γεωργία με ενισχύσεις ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές του 2019. Θα αποτελέσει μέρος μιας σειράς εκθέσεων του ΕΕΣ για διάφορες πτυχές της διατροφικής αλυσίδας, η οποία περιλαμβάνει τις εκθέσεις για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων (δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2017), για την καλή μεταχείριση των ζώων (εν εξελίξει) και για την ασφάλεια των τροφίμων (εν εξελίξει).

Σημείωμα προς τους συντάκτες

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 834/2007 αποτελεί τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τον θεμιτό ανταγωνισμό, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την προστασία των συμφερόντων τους. Οι γεωργοί και οι άλλοι φορείς μπορούν να λάβουν κονδύλια για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων στο πλαίσιο των πυλώνων 1 και 2 της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here