Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Greenpeace: Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η ενεργειακή αυτοπαραγωγή της χώρας

Greenpeace: Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η ενεργειακή αυτοπαραγωγή της χώρας

0
Διαφήμιση

Αν το θεσμικό πλαίσιο της αυτοπαραγωγής δεν βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην αγορά ενέργειας, δεν θα δημιουργηθούν οι αναγκαίες για τη χώρα επενδύσεις σε ΑΠΕ, αναφέρει η Greenpeace και καταθέτει δημόσια προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της αυτοπαραγωγής και της εικονικής αυτοπαραγωγής, με στόχο την ουσιαστική ενσωμάτωση της κοινωνίας, και ιδιαίτερα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που σε μεγάλο βαθμό σήμερα αποκλείονται από τις ευεργετικές του διατάξεις.

 

 

Ενόψει της επικείμενης ανάληψης πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την προώθηση των ενεργειακών συνεταιρισμών, απαιτείται σημαντική βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου προκειμένου να είναι εφικτό να αποκτήσουν οι πολίτες ενεργό ρόλο και συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα αυτοπαραγωγής.

Η Greenpeace καλεί την κυβέρνηση να ανοίξει τον δημόσιο διάλογο για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και καταθέτει τα βασικά σημεία που χρειάζονται επειγόντως βελτίωση.

Η αυτοπαραγωγή αποτελεί ζωτικής σημασίας εργαλείο ώστε η Ελλάδα να εκδημοκρατίσει τον ενεργειακό τομέα, να ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες που επενδύουν στις ΑΠΕ, αλλά και να εγκαινιάσει καινοτόμους τρόπους άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Η ουσιαστική προώθησή της, άλλωστε, συνάδει με το πνεύμα του υπό διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια (το λεγόμενο ‘χειμερινό πακέτο’), με βασικό, μάλιστα, επικοινωνιακό μήνυμα “καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες”.

Ωστόσο, σήμερα το θεσμικό πλαίσιο της αυτοπαραγωγής προβάλλει αρκετά εμπόδια στους πολίτες που επιθυμούν να γίνουν ενεργειακά αυτόνομοι (prosumers), ενώ ιδιαίτερα η εικονική αυτοπαραγωγή επιτρέπεται μόνο σε επιλεγμένες κατηγορίες, όπως αγρότες και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (εξαιρείται δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας όπως νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία κτλ).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι άδικες χρεώσεις (π.χ. ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ) που ανεβάζουν αδικαιολόγητα το κόστος επένδυσης σε ένα – ούτως ή άλλως – δυσχερές επενδυτικό περιβάλλον, αλλά και ορισμένες νομοθετικές αστοχίες που de facto αποτρέπουν επενδύσεις (λ.χ. η διάταξη στην εικονική αυτοπαραγωγή που επιβάλλει να ανήκουν στην ίδια τάση το φωτοβολταϊκό σύστημα και οι μετρητές κατανάλωσης ουσιαστικά μπλοκάρει τη δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών).

Εν αναμονή της υποβολής του σχεδίου νόμου για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, η Greenpeace συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο συνοψίζοντας τα βασικότερα προβλήματα και τις ελλείψεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και αλλαγές (ακολουθεί ειδικός πίνακας).

Προτάσεις της Greenpeace για τη βελτίωση της αυτοπαραγωγής

Πρόβλημα

Αφορά

Σκεπτικό

Προτεινόμενη αλλαγή

Περιορισμένη πρόσβαση

Εικονική αυτοπαραγωγή

Εξαιρείται το σημαντικότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Να επιτραπεί σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς, όπως συμβαίνει με την απλή αυτοπαραγωγή

Επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο ο συμψηφισμός απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας που αντιστοιχούν σε παροχές του ίδιου επιπέδου τάσης

Εικονική αυτοπαραγωγή

Ουσιαστικά αποτρέπει δήμους / ενεργειακούς συνεταιρισμούς να επενδύσουν σε συστήματα >100kWp (μέση τάση) και να συμψηφίσουν την παραγόμενη ενέργεια σε διαφορετικούς μετρητές (χαμηλής τάσης). Ειδικά για τους συνεταιρισμούς, η διάταξη αυτή είναι καθοριστική αφού σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμμετοχικό σχήμα με έργο άνω των 100kWp.

Να αφαιρεθεί το επίμαχο εδάφιο από το άρθρο 1, παρ. β.

Χρεώσεις ΥΚΩ επί του συνόλου της καταναλισκόμενης ενέργειας και ΕΤΜΕΑΡ επί της απορροφηθείσας από το δίκτυο ενέργειας

Εικονική αυτοπαραγωγή /

Απλή αυτοπαραγωγή

Άδικες χρεώσεις που ανεβάζουν αδικαιολόγητα το κόστος απόσβεσης της επένδυσης. Η Greenpeace ήδη από το 2014* έχει τεκμηριώσει τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει οι αυτοπαραγωγοί να εξαιρεθούν από αυτές. Ξεκάθαρα ενάντια στο πνεύμα του υπό διαβούλευση ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου (‘χειμερινό πακέτο’) για τις ΑΠΕ που στοχεύει στην προώθησή τους στους Ευρωπαίους πολίτες.

Η επιβολή ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ στους αυτοπαραγωγούς και στους εικονικούς αυτοπαραγωγούς να πραγματοποιείται επί της συμψηφιζόμενης ενέργειας (απορροφώμενης μείον εγχεόμενης).

Ανώτατο όριο 500 kWp για φωτοβολταϊκά συστήματα

Εικονική αυτοπαραγωγή /

Απλή αυτοπαραγωγή

Το ανώτατο όριο των 500 kWp είναι πολύ μικρό για συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών, όπως βιομηχανίες, μεγάλες εταιρίες λιανικής (σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα) που έχουν μεγάλες καταναλώσεις. Επί της ουσίας, ένα δυναμικό κομμάτι της παραγωγικής οικονομίας της χώρας αποκλείεται από την αυτοπαραγωγή.

Για συγκεκριμένα τιμολόγια εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών, να μην υπάρχει ανώτατο όριο για αυτοπαραγωγή και εικονική αυτοπαραγωγή.

Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (με τον ΔΕΔΔΗΕ, μετρημένο σε kVA).

Εικονική αυτοπαραγωγή /

Απλή αυτοπαραγωγή

Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις καταναλωτών καλύπτονται πλήρως με το συγκεκριμένο όριο, αυτό δεν ισχύει για κάποιες κατηγορίες, όπως οι αγρότες και ορισμένοι μεγάλοι καταναλωτές. Με το υφιστάμενο πλαίσιο, μία λύση για τους αγρότες θα ήταν η σύναψη νέας συμφωνίας μεγαλύτερης ισχύος με το δίκτυο, κάτι που πρακτικά όμως είναι μία εξαιρετικά δύσκολη – έως αδύνατη – διαδικασία.

Για συγκεκριμένα προφίλ καταναλωτών, να επιτραπεί ανώτατη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

Δεν επιτρέπεται ο εικονικός συμψηφισμός από ΟΤΑ απευθείας σε μετρητές δημοτών για λόγους άσκησης κοινωνικής πολιτικής και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.

Εικονική αυτοπαραγωγή

Σήμερα δεν επιτρέπεται η χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ΟΤΑ ή άλλους κοινωνικούς φορείς ώστε να αντιστοιχίζουν την παραγωγή ενός δημοτικού φωτοβολταϊκού συστήματος σε έναν ή περισσότερους μετρητές κατανάλωσης τρίτων προσώπων ή φορέων (ωφελούμενων του μέτρου κοινωνικής πολιτικής).

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 προστίθεται το εξής εδάφιο:

Στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας, οι ΟΤΑ ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας δύνανται επίσης να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ή μικρές ανεμογεννήτριες, σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε χώρους των οποίων έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση αυτών (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ. και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου), αντιστοιχίζοντας τα συστήματα αυτά σε ένα ή περισσότερους μετρητές κατανάλωσης τρίτων προσώπων ή φορέων (ωφελούμενων του μέτρου κοινωνικής πολιτικής).

Δεν επιτρέπεται η εικονική αυτοπαραγωγή από διαχειριστές οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων και Επιχειρηματικών Πάρκων

Εικονική αυτοπαραγωγή

Σήμερα δεν επιτρέπεται η χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από τις Εταιρίες Διαχείρισης (ή/και Ανάπτυξης) Επιχειρηματικών Πάρκων ώστε να αντιστοιχίζουν ένα φωτοβολταϊκό σταθμό σε έναν ή περισσότερους μετρητές κατανάλωσης εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι – για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους – οι Εταιρίες Διαχείρισης είναι αυτές που μπορούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών πάρκων που θα καλύπτουν την κατανάλωση των Επιχειρηματικών Πάρκων, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να συμψηφίζουν την ενέργεια σε μετρητές τρίτων (εγκατεστημένες επιχειρήσεις).

Να προβλεφθεί η χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από τις Εταιρίες Διαχείρισης (ή/και Ανάπτυξης) Επιχειρηματικών Πάρκων που θα λειτουργούν έτσι ως φορείς συλλογικής εκπροσώπησης (aggregators) ώστε να αντιστοιχίζουν ένα φωτοβολταϊκό σταθμό σε ένα ή περισσότερους μετρητές κατανάλωσης εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Στην περίπτωση αυτή, να μην υπάρχει ανώτατο όριο ισχύος του εγκατεστημένου συστήματος, αλλά αυτό να καθορίζεται από τις πραγματικές καταναλώσεις των επιχειρήσεων που εξυπηρετούνται.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here