Αρχική Ειδήσεις Έρευνα που…ερμηνεύει το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον των πολιτών

Έρευνα που…ερμηνεύει το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον των πολιτών

0
Διαφήμιση

Υπάρχει περιβαλλοντικό ενδιαφέρον από τους πολίτες; Ποια στάση υιοθετούν απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους; Σ’ αυτά και άλλα ερωτήματα απαντά έρευνα καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο “Διερεύνηση περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πολιτών”.

Με τη χρήση πολυμεταβλητών αναλύσεων, οι Γεώργιος Χάλκος, καθηγητής Οικονομικής των Φυσικών Πόρων και διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών και η Στεριανή Ματσιώρη, επίκουρη καθηγήτρια Οικονομικής Αποτίμησης Υδάτινων Πόρων, προσπάθησαν να συνδέσουν τους παραπάνω παράγοντες με τη συμμετοχή ή όχι των πολιτών σε οικολογικές οργανώσεις και τις προσπάθειές τους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, υπάρχουν τρεις κατηγορίες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που εκφράζουν: α) την κυριαρχία ανθρώπου στη φύση, β) τη µη ανθρωποκεντρική σχέση του ανθρώπου µε τη φύση και γ) τα οικολογικά όρια της φύσης.

Ο δείκτης αξιοπιστίας του συνόλου της κλίµακας, σύμφωνα με τον κ. Χάλκο, είναι πολύ χαµηλός, υποδεικνύοντας ότι τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτήν δεν περιγράφουν επαρκώς την περιβαλλοντική συµπεριφορά των πολιτών.

Η περιβαλλοντική συµπεριφορά των πολιτών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, καθορίζεται από τα κοινωνικο-οικονοµικά τους χαρακτηριστικά. Το φύλο, διευκρινίζεται στην εργασία, καθορίζει κάποιες διαστάσεις της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των συµµετεχόντων στην έρευνα µε τους άνδρες να απορρίπτουν τον ανθρωποκεντρισµό και να εκδηλώνουν περισσότερο την άποψη ότι ο άνθρωπος αποτελεί κοµµάτι του περιβάλλοντος.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η προέλευση των συμμετεχόντων σε αυτή φαίνεται να διαφοροποιεί τη στάση τους σε σχέση με τη δυνατότητά τους να κυριαρχούν στη φύση και να την προσαρμόζουν σύµφωνα µε τις ανάγκες του, αλλά και την αναγνώριση ορίων, τα οποία η οικονοµική δραστηριότητα θέτει σε κίνδυνο.

Η συµµετοχή σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος συσχετίζεται µε όλους τους παράγοντες που προέκυψαν από την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, χωρίς όµως τα αποτελέσµατα να είναι σε όλες τους τις διαστάσεις ερµηνεύσιµα. Έτσι, τονίζει ο κ. Χάλκος, τα άτοµα που δηλώνουν ότι συµµετέχουν ενεργά σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος εµφανίζονται να αναγνωρίζουν την κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση περισσότερο, να απορρίπτουν τα οικολογικά όρια της φύσης και τον ανθρωποκεντρισµό ταυτόχρονα.

Το γεγονός αυτό γεννά ερωτήµατα για το αν πραγµατικά συµµετέχουν σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ή ωθούνται στο να δηλώσουν κάτι τέτοιο γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα έχουν µια πιο ελκυστική εικόνα. Το γεγονός αυτό αποτελεί αντικείµενο περαιτέρω έρευνας, όπως επίσης θα πρέπει να διερευνηθούν τα κίνητρα της τυχόν πραγµατικής συµµετοχής τους σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η “ταυτότητα” της έρευνας

Διενεργήθηκε έρευνα µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου, στα δηµοτικά διαµερίσµατα του Βόλου και της Θεσσαλονίκης και συλλέχθηκαν συνολικά 359 έγκυρα ερωτηµατολόγια. Οι δύο πόλεις επιλέχτηκαν γιατί αποτελούν δύο από τα σηµαντικότερα λιµάνια της Ελλάδας, µε πλούσια ιχθυοπανίδα.

Η παρουσία του θαλάσσιου πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων πολύ κοντά στην πόλη του Βόλου αποτελεί ένα ακόµα κίνητρο για την επιλογή της σε αντιδιαστολή µε την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα δοµήθηκε σύµφωνα µε τις αρχές των ερευνών της CVM και το δείγµα επιλέχθηκε µε τυχαίο τρόπο, µε προσωπικές συνεντεύξεις και µε τη βοήθεια ενός ερωτηµατολογίου, που κατασκευάστηκε και δοκιµάστηκε, για τις ανάγκες της έρευνας, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατµόσφαιρας (NOAA panel) για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων της.

Η παρούσα έρευνα αποτελεί τµήµα µιας µεγαλύτερης έρευνας που σκοπό είχε τη σκιαγράφηση της στάσης των πολιτών απέναντι στο περιβάλλον και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Διαφήμιση