Αρχική Ειδήσεις CISD: Διορθωτικές προτάσεις στο Νομοσχέδιο για την ανακύκλωση

CISD: Διορθωτικές προτάσεις στο Νομοσχέδιο για την ανακύκλωση

0

Το ΥΠΕΚΑ, αναγνωρίζοντας -έστω και την ύστατη στιγμή- το έλλειμμα της χώρας σε σχέση με τους ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης που έχουν τεθεί από τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες προβαίνει με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου σε μια σοβαρή νομοθετική προσπάθεια με σκοπό την ουσιαστική εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών που στηρίζουν την προσέγγιση των στόχων ανακύκλωσης. Το CISD, χαιρετίζει τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, με την οποία συμπληρώνονται και ενδυναμώνονται οι Νόμοι 2939/2001 & 4042/2012 και υπογραμμίζει εκ νέου ότι η ανακύκλωση αποτελεί το κλειδί για ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης των αποβλήτων, στο πλαίσιο των κοινοτικών και εθνικών στόχων προς μία κοινωνία μηδενικών αποβλήτων.

Το σχετικό σχέδιο νόμου κρίνεται ικανοποιητικό επί της αρχής και ειδικά όσον αφορά στην βασική φιλοσοφία της ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης της ανακύκλωσης καθώς προστίθενται δεσμευτικοί στόχοι, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, εργαλεία, κατάλληλοι μηχανισμοί, αλλά και νέες ισχυρότερες διαδικασίες μέσω των οποίων επιχειρείται η θεραπεία σειράς χρόνιων προβλημάτων και στρεβλώσεων που κυριάρχησαν στην χώρα μας στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.

Ωστόσο, το σχέδιο νόμου υπολείπεται σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα καθώς δεν ισχυροποιεί τη συνολική διάρθρωση του συστήματος και αφήνει κενά ελέγχου και εφαρμογής, όπως:

αναθέτει την ευθύνη της επίτευξης των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών αποκλειστικά στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) τα οποία δεν επέδειξαν – έως σήμερα – την καλύτερη συμπεριφορά, απαλλάσσοντας τη διοίκηση, γεγονός που εκτός των άλλων είναι αντιδεοντολογικό.

περιορίζει -επί της ουσίας- τη δυνατότητα των δήμων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις ανακύκλωσης, διατηρώντας την εξάρτηση των αποφάσεων των Δήμων και Περιφερειών από τις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές, με πρόσχημα το δημόσιο συμφέρον

παρακάμπτει το αυτεξούσιο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε αντίθεση με το πνεύμα και τις προβλέψεις του Καλλικρατικού Νόμου, διαμορφώνοντας προϋποθέσεις κατάχρησης εξουσίας για συγκεκριμένους σκοπούς που ενδεχομένως δεν θα έχουν σχέση με την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της εφαρμογής του.

δεν ενσωματώνει σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους που απορρέουν από το γεγονός ότι τα απόβλητα αποτελούν πλέον σημαντικούς πόρους το οικονομικό αντίκρισμα των οποίων επιστρέφει στην κοινωνία.

δεν εισάγει αυστηρότερες και δίκαιες ελεγκτικές διαδικασίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας ταυτόχρονα με ανάλογες αποτρεπτικές κυρώσεις

Το CISD υπογραμμίζει, στο πνεύμα της στρατηγικής της ΕΕ προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων, την ανάγκη δημιουργίας ενός αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων με δημόσιο χαρακτήρα και κοινωνικό έλεγχο στη βάση τοπικών σχεδίων διαλογής των υλικών στην πηγή με επίκεντρο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και εργασίας, μείωση των δημοτικών τελών, προστασία του περιβάλλοντος, ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Για τους λόγους αυτούς το CISD προτείνει -στο συνημμένο Παράρτημα- τροποποιήσεις που θα ομαλοποιήσουν και θα διευρύνουν επιχειρησιακά την εφαρμογή της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στηρίζοντας λειτουργικά και οικονομικά το πνεύμα και την εφαρμογή της Ανακύκλωσης, τονίζοντας ότι τόσο οι Περιφέρειες, όσο και οι Δήμοι οφείλουν να αντιμετωπίσουν πλέον το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σε πλήρη συμμόρφωση με τον Εθνικό Σχεδιασμό με βάση την ανακύκλωση.

Εισηγείται επίσης την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της σχετικής πολυνομοθεσίας που διέπει το αντικείμενο ώστε να μην προκύπτουν πλέον ασάφειες και παρερμηνείες. Είναι περισσότερο από προφανές ότι η ανάγκη ΑΜΕΣΗΣ υλοποίησης ρεαλιστικών λύσεων -που ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις της Αειφόρου Ανάπτυξης- είναι επιτακτική και αφορά σε όλους τους εμπλεκόμενους, με προϋπόθεση την ταυτόχρονη απεξάρτηση από κατεστημένες νοοτροπίες και παγιωμένα «συμφέροντα».

Για τους παραπάνω λόγους το CISD καλεί την Κεντρική Διοίκηση, τις Περιφέρειες και τους Δήμους αλλά και ΟΛΟΥΣ τους εμπλεκόμενους να εφαρμόσουν δημιουργικά και χωρίς καμιά καθυστέρηση τη νομοθεσία σε όφελος του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Οικονομίας.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here