Αρχική Ειδήσεις Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για υδρογονάνθρακες στη Δυτική Ελλάδα

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για υδρογονάνθρακες στη Δυτική Ελλάδα

0
Διαφήμιση

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. της προκήρυξης της διεθνούς πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη χορήγηση και τη χρήση άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα σε τρεις περιοχές: «Άρτα-Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και «ΒΔ Πελοπόννησος» . Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει σε τρεις μήνες.

Όπως επισημαίνεται, στις 14 Απριλίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 17 περίπτωση β) του νόμου 2289/1995 με τίτλο «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, η εταιρεία ENEL TRADE SpA εκδήλωσε στο υπουργείο Περιβάλλοντος το ενδιαφέρον της για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Η Ελληνική Δημοκρατία, διά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προσκαλεί και άλλους τυχόν ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Όλες οι αιτήσεις θα κριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2289/1995, όπως ισχύει, και του Ελληνικού Δικαίου και υπό το πρίσμα της διαρκούς ανάγκης της Ελλάδας για συνεχή, εμπεριστατωμένη, αποτελεσματική και ασφαλή έρευνα για τον εντοπισμό πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια και την εκμετάλλευση αυτών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα περιβαλλοντικά θέματα.

Το υπουργείο θα συνάψει χωριστές συμβάσεις για κάθε περιοχή προς παραχώρηση με τον επιλεγέντα αιτούντα με βάση το καθεστώς μίσθωμα/φόρος (σύμβαση μίσθωσης).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από τρεις ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

Η αποδεδειγμένη τεχνική ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη του αιτούντος

Η αποδεδειγμένη εμπειρία του εντολοδόχου στην εκτέλεση εργασιών έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής (εκμετάλλευσης) υδρογονανθράκων, ειδικά σε θαλάσσιες περιοχές μεγάλου και εξαιρετικά μεγάλου βάθους.

Η ποιότητα του υποβληθέντος προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος εργασιών για την αξιολόγηση του πλήρους δυναμικού της περιοχής για την οποία κατατίθεται η αίτηση.

Η κατανόηση από τον αιτούντα του γεωλογικού περιβάλλοντος της γεωγραφικής περιοχής και ο τρόπος με τον οποίο ο επιλεγείς αιτών προτείνει τη διεξαγωγή αποτελεσματικής και ασφαλούς έρευνας υδρογονανθράκων.

Η εμπειρία στην όρυξη γεωτρήσεων υπό την παρουσία υδροθείου.

Η ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης προς συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις και προς επίτευξη της μέγιστης δυνατής περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς και η εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος σε περιοχές όπου ο τουρισμός είναι ανεπτυγμένος και μεγάλης οικονομικής σημασίας.

Έμφαση θα δοθεί σε κάθε έλλειψη αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας ή σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης που έχει τυχόν επιδείξει ο αιτών ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενες παραχωρήσεις σε αυτόν.

Οι αιτούντες που αξιολογήθηκαν ότι πληρούν τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια θα κληθούν να διαπραγματευθούν ανταγωνιστικά για τις προσφερόμενες εκτάσεις. Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν βάσει των ανταγωνιστικών στοιχείων. Είναι δυνατόν να κληθούν περισσότεροι από ένας αιτούντες σε διαπραγματεύσεις για συγκεκριμένη περιοχή προς παραχώρηση.

Λεπτομέρειες εδώ

Διαβάστε επίσης:  Σεισμός Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 62χρονου που έχασε τη ζωή του
Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΗ ατμοσφαιρική ρύπανση καταστρέφει το θαλάσσιο πληθυσμό!
Επόμενο άρθροΤα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να καταργηθούν εντελώς έως το 2100

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here