Αρχική Ειδήσεις Βιοποικιλότητα: Στο επίκεντρο των υπουργών ΠΕΚΑ της Ευρώπης- Η εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου...

Βιοποικιλότητα: Στο επίκεντρο των υπουργών ΠΕΚΑ της Ευρώπης- Η εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου απασχόλησε εκτός ατζέντας

0
Διαφήμιση

Η εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου και οι ανατροπές που έχει επιφέρει στην αγορά ενέργειας απασχολεί έντονα – αν και άτυπα- την Ευρώπη, καθώς το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στη διάρκεια του γεύματος των υπουργών Περιβάλλοντος, στο περιθώριο του Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

 

Από ελληνικής πλευράς ο υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Μανιάτης εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για την μεθοδολογία, εξαιτίας των σοβαρότατων συνεπειών στο περιβάλλον. Ο ίδιος επεσήμανε ότι, θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά τυχόν εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου σε ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα σε σχέση με τις πιθανές σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ενδεικτικά εστίασε σε κάποιες από τις επιπτώσεις, όπως η απαίτηση πολύ μεγάλων ποσοτήτων νερού, η ρύπανση των υπόγειων υδάτων με πληθώρα επικίνδυνων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη διάλυση του σχιστόλιθου και η έκλυση σημαντικών ποσοτήτων μεθανίου, η επιρροή στη γεωλογική ευστάθεια ευρύτερων περιοχών, και άλλα.

Πρότεινε, επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει τις διαθέσιμες τεχνολογίες και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, προκειμένου να προτείνει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον αποδειχθεί ότι πληρούν τα αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας που έχουν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Natura

Εξάλλου, ο Υπουργός ΠΕΚΑ στάθηκε ιδιαίτερα στο μέγεθος της πρόκλησης που αποτελεί η ολοκληρωμένη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών “Natura 2000” εν μέσω εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών, δεδομένου ότι καταλαμβάνουν το 27% των χερσαίων εδαφών και το 6% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τον τουρισμό υπάρχουν παρεμβάσεις στα ισχύοντα για τις περιοχές Natura, που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα μας.

Παράλληλα, ο κ. Μανιάτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενσωμάτωσης της στρατηγικής για τις πράσινες υποδομές στο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Δράσεις που προτείνονται, μεταξύ άλλων, για την επόμενη προγραμματική περίοδο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, περιλαμβάνουν

τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων,

την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων και ιδιαίτερα των επικίνδυνων, 

τη μείωση των απωλειών νερού άρδευσης και ύδρευσης, την εξοικονόμηση ενέργειας,

την πιστοποίηση προϊόντων προστατευόμενων περιοχών προκειμένου να γίνει εμπορική προώθηση και εκμετάλλευσή τους καθώς και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού.

Βιοποικιλότητα

Ο κ. Μανιάτης παρουσίασε τις οκτώ προτεραιότητες σε θέματα βιοποικιλότητας για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, οι οποίες είναι:

  1. Ολοκλήρωση της κάλυψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Οδηγίες για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
  2. Ολοκλήρωση του δικτύου “Natura 2000” και διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
  3. Διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.
  4. Διατήρηση των ελληνικών γενετικών πόρων – πρόσβαση στους γενετικούς πόρους.
  5. Πρόληψη και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα.
  6. Αποτίμηση των λειτουργιών των οικοσυστημάτων από κοινωνική και οικονομική σκοπιά.
  7. Καθορισμός προτεραιοτήτων για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων και την προώθηση της χρήσης πράσινων υποδομών.
  8. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα βιοιποικιλότητας.
Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤο οικολογικό μεγαλείο του έρωτα
Επόμενο άρθροΔροσερά φαγητά και ποτά, ασπίδα στη ζέστη!