Αρχική Ειδήσεις Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1000 ανέργων

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1000 ανέργων

0
Διαφήμιση

Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση, από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ως άτομα μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι:
κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονικά αμειβομένη θέση με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ή
είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση, ή
είναι άνω των 50 ετών, ή
είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Ως άτομα πολύ μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών.

Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τα άτομα, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους i) δώδεκα μήνες για τα άτομα που θα προσληφθούν και ανήκουν σε μειονεκτική θέση και ii. από 12 έως 24 μήνες για τα άτομα που θα προσληφθούν και ανήκουν σε πολύ μειονεκτική θέση.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους πραγματικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο 50% τoυ συνόλου των α) ακαθάριστων πραγματικών μηνιαίων αποδοχών (καθαρές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου) και β) των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), με ανώτερο ποσό τα 24 ευρώ ημερησίως ή τα 600 ευρώ μηνιαίως, κατ΄ ανώτατο όριο.
Τα άτομα για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση υποδεικνύονται από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι Περιφέρειες Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση  http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=764&lang=el όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here