Αρχική Ειδήσεις «Παράθυρο» για τουριστικές υποδομές σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 ανοίγει το...

«Παράθυρο» για τουριστικές υποδομές σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 ανοίγει το χωροταξικό

0
Διαφήμιση

Το Λαύριο έως εναλλακτική λύση για την φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων εξετάζει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, που δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα, ενώ ανοίγει ο δρόμος για την δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων σε ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες άνω των 300 στρεμμάτων και εντός 10ν.μ. από τα θαλάσσια σύνορα. Παράλληλα, ανοίγει «παράθυρο» για την ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων σε περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο NATURA2000.

Στις βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου του υπουργείου ΠΕΚΑ είναι η ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο αλιευτικός, ο θρησκευτικός, ο ιαματικός και ο χιονοδρομικός, ενώ προβλέπει τη δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στις ευρύτερες περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς. Οι περιοχές αυτές είναι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Ιωάννινα, Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος, Ζάκυνθος, Κως και στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής, Αχαΐας, Αργολίδας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιάς.

Η δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ προβλέπεται και ως μορφή ειδικής τουριστικής υποδομής που συνδυάζεται με ξενοδοχειακά καταλύματα ή εντάσσεται σε οργανωμένους υποδοχείς τουρισμού ή/και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, με την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαιτούμενων υδατικών πόρων της εγκατάστασης ύστερα από την ικανοποίηση υδρευτικών, αρδευτικών και οικολογικών αναγκών της περιοχής που επηρεάζεται ή τη χρήση ανακυκλωμένου νερού από αξιοποίηση των λυμάτων μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία ή από αφαλάτωση. Προβλέπει, επίσης, αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων γηπέδων γκολφ και δημιουργία δικτύων γηπέδων με στόχο τη δημιουργία «τουριστικών προορισμών γκολφ» σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδος, καθώς και σε Οργανωμένους Υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα.

Προστατευόμενες περιοχές

Σε ότι αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, απαγορεύεται η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και συνθέτων τουριστικών καταλυμάτων στις περιοχές και ζώνες απολύτου προστασίας της φύσης, προστασίας της φύσης και στα εθνικά πάρκα του άρθρου 5 του Ν. 3937/2011. Η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων είναι δυνατή στα εθνικά πάρκα μόνον εφόσον προβλέπεται από τα διαχειριστικά τους σχέδια.

Ωστόσο, η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων είναι δυνατή σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην περίπτωση όπου η χρήση έχει προβλεφθεί από το ΠΔ προστασίας, στη βάση επαρκούς τεκμηρίωσης της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και του σχεδίου διαχείρισης, και η χωροθέτηση έχει αξιολογηθεί ως επιτακτικού δημόσιου οικονομικού ή κοινωνικού συμφέροντος, διασφαλίζει την προστασία και διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου, βάσει ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, κατά τις προβλέψεις του Ν. 4014/2011, και έχουν προβλεφθεί όπου απαιτείται ικανά κατά περίπτωση αντισταθμιστικά μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί η συνολική συνοχή του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000.

Κατ’ εξαίρεση και για περιοχές του δικτύου NATURA 2000, όπου δεν έχει εκδοθεί ΠΔ προστασίας και στις περιπτώσεις επαρκούς τεκμηρίωσης, κατά τη σύνταξη μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης για την αξιολόγηση του επιτρεπτού της υλοποίησης του έργου με βάση τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, επιτρέπεται η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων υπό τις προϋποθέσεις ικανών αντισταθμιστικών μέτρων, τα οποία θα αναδεικνύουν και θα αξιοποιούν την εν λόγω περιοχή με σχεδιασμό και παρεμβάσεις προστασίας και αειφορίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνολική συνοχή της προστατευόμενης περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να δίδεται η δέουσα βαρύτητα στην οικολογική συνιστώσα.

Κρουαζιέρα

Το νέο χωροταξικό περιέχει προβλέψεις για την επέκταση πολλών λιμανιών στα νησιά ώστε να υποδέχονται μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια, αλλά και για το διαχωρισμό της λιμενικής ζώνης σε ζώνη για εξυπηρέτηση κρουαζιέρας και ζώνη εμπορικού / επιβατικού-ακτοπλοϊκού λιμένα και προσδιορισμός χρήσεων στην λιμενική ζώνη για εξυπηρέτηση τουρισμού κρουαζιέρας με αντίστοιχες λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα προβλέπεται, μεταξύ άλλων:

– Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων και δημιουργία πυλών εισόδου επιβατών κρουαζιέρας (home ports) με σύγχρονες εγκαταστάσεις κατά προτεραιότητα σε αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και μητροπολιτικές περιοχές που διαθέτουν αεροδρόμια διεθνών συνδέσεων.

– Δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας ((ports of call) σε λιμάνια που έχουν ήδη δυνατότητα, ή μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν μεγάλα κρουαζιερόπλοια και βρίσκονται σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Κατά προτεραιότητα οι περιοχές αυτές είναι: Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κατάκολο, Ρόδος, Βόλος, Καβάλα, Κως, Πάτμος, Μύκονος, Σαντορίνη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κρήτη.

– Ειδικά για την περίπτωση της Αττικής διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας στον Πειραιά, στην ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού Όρμου και στο Λαύριο.

– Εξασφάλιση πρόσβασης των επιβατών κρουαζιέρας στους τουριστικούς πόρους των ευρύτερων περιοχών των σταθμών (βελτίωση συγκοινωνιών, διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κλπ.).

– Πρόβλεψη διαχωρισμού λιμενικής ζώνης σε ζώνη για εξυπηρέτηση κρουαζιέρας και ζώνη εμπορικού / επιβατικού-ακτοπλοϊκού λιμένα και προσδιορισμός χρήσεων στην λιμενική ζώνη για εξυπηρέτηση τουρισμού κρουαζιέρας με αντίστοιχες λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις.

– Ανάπτυξη στις παρυφές των σταθμών κρουαζιέρας χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων.

Ακατοίκητα νησιά

Εξάλλου, ισχύει η απαγόρευση ανάπτυξης τουριστικών καταλυμάτων για ακατοίκητα νησιά που είναι απομονωμένα, από άποψη θέσης, δηλαδή σε απόσταση από παράκτιες περιοχές του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας ή από νησιά με λιμάνι, μέσω του οποίου μπορεί να υπάρχει ακτοπλοϊκή πρόσβαση στο νησί, μεγαλύτερη των 5 ναυτικών μιλίων, καθώς και σε νησιά τα οποία εμπίπτουν σε ζώνες απολύτου προστασίας της φύσης του προστασίας της φύσης, προστασίας της φύσης και εθνικά πάρκα. προτεραιότητας.

Επιτρέπεται, ωστόσο, η κατασκευή εγκαταστάσεων στην περίπτωση νησιών που έχουν έκταση από 300 έως 2.000 στρέμματα και ορίζεται ανώτατος μικτός συντελεστής δόμησης 0,05. Για την έκταση ανάμεσα από 2.000 έως 4.000 στρέμματα ορίζεται ανώτατος μικτός συντελεστής δόμησης 0,03.Για το υπόλοιπο της έκτασης ορίζεται ανώτατος μικτός συντελεστής δόμησης 0,01.

Εναλλακτικός τουρισμός

Περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού «ανιχνεύονται» εκτός από τα νησιά και σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας όπως:

– Ανατολική και Δυτική Ροδόπη – Όρη Λεκάνης – Παγγαίο – Σύμβολο – Φαλακρό – Παρανέστια περιοχή – Δέλτα Έβρου – Δαδιά – Παράρδιες περιοχές.

– Λίμνη Κερκίνης – Μαυροβούνι – Κερκίνη – Άγγιστρο – Όρβηλος – Βρόντου – Μενοίκιο

– Πιέρια – Βέρμιο – Κάιμακτσαλάν – Πάικο -Έδεσσα – Βέροια – Νάουσα

– Καστοριά – Φλώρινα – Πρέσπες

– Περιοχή Β. Πίνδου – Ζαγορίου – Τζουμέρκων – Ορεινός χώρος Δυτικής Θεσσαλίας.

– Όλυμπος – Κίσσαβος – Μαυροβούνι

– Ορεινοί όγκοι Όθρυος – Τυμφρηστού – Καλιακούδας – Χελιδώνας – Παναιτωλικού – Ναυπακτίας – Βαρδουσίων – Γκιώνας – Παρνασσού – Καλλίδρομου – Οίτης

– Δίρφυς

– Ορεινός όγκος Καρυστίας

– Ξηρόμερο

– Όρη Βάλτου

– Αράκυνθος

– Ορεινός χώρος Πελοποννήσου (Παναχαϊκό, Χελμός, Ζήρεια, Ερύμανθος, Μαίναλο, Πάρνωνας και Ταΰγετος, ορεινή κεντρική Μεσσηνία και Νέδα)

– Ορεινός χώρος κεντροδυτικής Κρήτης (Λευκά Όρη – Ίδη)

– Ορεινός χώρος Κεντρικής Κρήτης (Δίκτη)

Επενδύσεις

Για την ενθάρρυνση της αναβάθμισης των υπαρχόντων καταλυμάτων και όχι μόνο προτείνεται η αξιοποίηση του επενδυτικού νόμου με παροχή κινήτρων ως εξής:

– Οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3*) αστέρων.

– Οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής.

– Οι επενδύσεις που αφορούν οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα εκτός των τμημάτων τους που προορίζονται για μεταβίβαση ή μακροχρόνια εκμίσθωση.

– Οι επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον δύο (2*) αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε χαρακτηρισμένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2*) αστέρων.

– Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping) κατηγορίας Γ τάξης και άνω.

– Τουριστικές επενδύσεις οι φιλικές προς το περιβάλλον (ηλιακή ενέργεια, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, οικολογικά υλικά, σύγχρονες μορφές βιολογικού καθαρισμού κλπ).

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤο Κτηματολόγιο παραχωρεί γεωχωρικά δεδομένα στη WWF
Επόμενο άρθροΓια να μην πουν το νερό… νεράκι στο Αιγαίο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ