Αρχική Ειδήσεις Αστικά απορρίματα- Οι συστάσεις της Ε.Ε. και η ανταπόκριση που έχουν στη...

Αστικά απορρίματα- Οι συστάσεις της Ε.Ε. και η ανταπόκριση που έχουν στη χώρα μας…

0
Διαφήμιση

Άρθρο του Καθηγητή Σ. Ραψομανίκη, τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης.

Το ελεγκτικό συνέδριο της Ευρώπης είναι ο Αρμόδιος Φορέας ο οποίος ελέγχει αν τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου διατίθενται σωστά στις επί μέρος επιδοτήσεις περιφερειακών έργων στην Ευρώπη.Μετά από αυτοψία σε 4 χώρες και 26 υποδομές διαχείρισης οικιακών στερεών απορριμμάτων, (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία) εξέδωσε την 20/12/2012, μια εκτενή έκθεση που αφορά την χρηματοδότηση από την Ε.Ε.(Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων καταγράφοντας τις εξής συστάσεις προς τις χώρες και την Ε.Ε. Η έκθεση παρατίθεται επίσης ολόκληρη στο τέλος του άρθρου και έχει τίτλο:

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ;

Ειδική έκθεση αριθμ. 20 του 2012

ΣΥΣΤΑΣΗ Ι

α) Τα κράτη μέλη οφείλουν:

i) να εστιάσουν στις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων που επεξεργάζονται απόβλητα διαχωρισμένα στην πηγή (συμπεριλαμβανομένων βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων όταν αυτό είναι οικονομικά αποδοτικό)•

ii) να διασφαλίζουν ότι τα αστικά απόβλητα που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε επεξεργασία•

iii) να μεριμνούν ώστε οι χώροι υγειονομικής ταφής να διαθέτουν επαρκή χρηματοοικονομική εγγύηση για την κάλυψη του κόστους παύσης λειτουργίας και μετέπειτα μέριμνας για περίοδο τουλάχιστον 30 ετών, ο υπολογισμός του οποίου πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλη μεθοδολογία.

β) Η Επιτροπή πρέπει να ορίσει ως προϋπόθεση για τη συνεισφορά της ΕΕ την εφαρμογή των ανωτέρω συστάσεων από τα κράτη μέλη.

ΣΥΣΤΑΣΗ 2

α) Τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν αξιόπιστες βάσεις δεδομένων διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να παρακολουθούν την πρόοδό τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ και να υποστηρίζουν τη διαβίβαση πληροφοριακών στοιχείων στην Επιτροπή.

β) Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί την αξιοπιστία των δεδομένων που λαμβάνει από τα κράτη μέλη.

γ) Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύνδεσης της οικονομικής στήριξης της ΕΕ με την επίτευξη των στόχων της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ.

ΣΥΣΤΑΣΗ 3

α) Τα κράτη μέλη οφείλουν:

i) να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της συμμετοχής του σε προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά τον διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή από τα νοικοκυριά. Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από εκστρατείες ευαισθητοποίησης και από εκπαιδευτικές στρατηγικές πρέπει να υπόκεινται σε συστηματικές μετρήσεις

ii) να εστιάσουν στην εφαρμογή της χωριστής συλλογής, συμπεριλαμβανομένων βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων όταν αυτό είναι οικονομικά αποδοτικό, με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων και την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ

iii) να καθιερώσουν οικονομικά μέσα στη διαχείριση των αποβλήτων για την προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, και συγκεκριμένα μέσω ενός φόρου διάθεσης αποβλήτων, προγραμμάτων πληρωμής κατά την απόρριψη και άλλων κινήτρων στα τέλη που καταβάλλουν τα νοικοκυριά.

β) Η Επιτροπή οφείλει:

i) να ορίσει ως προϋπόθεση για τη συνεισφορά της ΕΕ την υλοποίηση των ανωτέρω συστάσεων από τα κράτη μέλη

ii) όσον αφορά την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», κατά την έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων, να απαιτεί από τα κράτη μέλη την εφαρμογή μειωμένων ποσοστών ενίσχυσης όταν τα τέλη διαχείρισης αποβλήτων που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά δεν καλύπτουν το λειτουργικό κόστος και ένα μεγάλο μέρος του κόστους από τη μείωση της αξίας της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζει η ίδια την ανωτέρω αρχή κατά την έγκριση μεγάλων έργων.

Οι περαιτέρω συζητήσεις είναι περιττές., όπως και το προφανές της λάθος πολιτικής στην χώρα μας.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΜια «Πράσινη Ιστορία»- Η μυθιστορηματική ζωή του Βαν Βλαχάκις, του Χανιώτη που έμαθε στους Αμερικανούς τα οικολογικά καθαριστικά
Επόμενο άρθροΚαι ο νέος ιδιοκτήτης της ΔΕΠΑ η… Gazprom (;)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ