Αρχική Special Topics - 2 Ταξίδι με τρένο-Τί πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Ταξίδι με τρένο-Τί πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Το καλοκαίρι έφτασε και οι διακοπές για πολλούς ξεκίνησαν ήδη · Με αεροπλάνα, τρένα και βαπόρια ο κόσμος προγραμματίζει και σχεδιάζει τη φετινή του καλοκαιρινή απόδραση, ενώ το ταξίδι με το τρένο αποτελεί μία εναλλακτική επιλογή!

0
7athina scaled
Φωτογραφία: ose.gr
Διαφήμιση

Ενημέρωση του επιβατικού κοινού προσπαθεί να κάνει με ανακοίνωση του ο ΚΕ.Π.ΚΑ, Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και συνοδευόμενων αυτοκινήτων με τα τακτικά και έκτακτα δρομολόγια, τα οποία ανακοινώνονται, από την Hellenic Train.

Η σύμβαση μεταφοράς, την οποία συνάπτει ο επιβάτης με την Hellenic Train, κατά το χρόνο αγοράς του τίτλου μεταφοράς του, αποδεικνύεται με έναν, ή περισσότερους τίτλους μεταφοράς (στη μορφή που έχει εκάστοτε εγκρίνει η Hellenic Train), οι οποίοι παραδίδονται στον επιβάτη.

Οι τίτλοι μεταφοράς των επιβατών με τις αμαξοστοιχίες της Hellenic Train διατίθενται στο επιβατικό κοινό, είτε μέσω φυσικών σημείων πώλησης εισιτηρίων της Hellenic Train (σταθμοί, γραφεία ταξιδιών, συμβεβλημένα Πρακτορεία και σημεία πώλησης και σε ορισμένες περιπτώσεις μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων), είτε μέσω Διαδικτύου.

Σε περίπτωση που αναφέρονται συνοπτικά όροι μεταφοράς στους τίτλους μεταφοράς τότε υπερισχύουν ως νεότεροι οι παρόντες όροι. Αντίστοιχα υπερισχύουν οι όροι που ευρίσκονται εκτυπωμένοι στην εμπρόσθια σελίδα των τίτλων μεταφοράς (ως νεότεροι και ειδικότεροι-και-επί του τίτλου) από τους τυχόν όρους που ευρίσκονται στην οπίσθια σελίδα των τίτλων μεταφοράς.

Για την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση της Hellenic Train στις απαιτήσεις της αγοράς παρέχονται στα πλαίσια της τιμολογιακής της πολιτικής, μεταξύ άλλων και εκπτώσεις και προσφορές στο επιβατικό κοινό. Οι προϋποθέσεις και οι όροι που διέπουν τη μεταφορά επιβατών από την Hellenic Train, καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης των εκάστοτε εκπτώσεων και προσφορών ορίζονται αναλυτικά στο τεύχος του Τιμολογίου για τις επιβατικές μεταφορές της Hellenic Train.

Επειδή οι όροι μεταφοράς, από την Hellenic Train διαφέρουν, ανάλογα με τον τρόπο έκδοσης του εισιτηρίου, ανάλογα με τη διαδρομή, ανάλογα με τις αιτίες αλλαγής, η ακύρωσης του ταξιδιού, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της καθυστέρησης και ανάλογα με την ομάδα, στην οποία ανήκει ο επιβάτης (ηλικία, ΑΜΕΑ κ.λπ.), το ΚΕ.Π.ΚΑ. συστήνει, στους καταναλωτές, ΠΡΙΝ αγοράσουν εισιτήριο, να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους μεταφοράς της Hellenic Train, που υπάρχουν στο σύστημα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εύχεται οι καταναλωτές να μπορέσουν να καταλάβουν τους όρους μεταφοράς!!!!!

τρενο γυναίκα

Άτομα μειωμένης κινητικότητας – Δικαιώματα

Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και ΑμεΑ έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν με τρένο, όπως κάθε άλλος, και να ενημερώνονται από τη σιδηροδρομική εταιρεία σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στο τρένο. Δικαιούνται επίσης δωρεάν βοήθεια κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το τρένο, την αλλαγή τρένου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και στο σταθμό πριν και μετά το ταξίδι. Θα πρέπει να επικοινωνούν με τη σιδηροδρομική εταιρεία, το πρακτορείο έκδοσης εισιτηρίων ή το ταξιδιωτικό γραφείο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το ταξίδι τους και να εξηγούν τι είδους βοήθεια χρειάζονται. Δεν επιτρέπεται άρνηση επιβίβασης για λόγους μειωμένης κινητικότητας, εκτός αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για λόγους συμμόρφωσης με τους κανόνες της εταιρείας όσον αφορά την ασφάλεια.

Διαφήμιση