Αρχική Ειδήσεις «Πράσινα» δάνεια για ΜμΕ 500 εκατ. ευρώ

«Πράσινα» δάνεια για ΜμΕ 500 εκατ. ευρώ

Στην τελική ευθεία έχει τεθεί το πρόγραμμα των Πράσινων Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων (Green Co-Financing Loans), με την ενεργοποίηση του να τοποθετείται χρονικά μέσα στο επόμενο δίμηνο από την Αναπτυξιακή Τράπεζα.

0
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Εικόνα: Unsplash/ Christian Dubovan
Διαφήμιση

Πρόκειται για δάνεια, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ και θα αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς ενεργειακής Απόδοσης (Energy efficiency/transition), ηλεκτροκίνησης (Green Mobility) και παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών (Green Renewable Energy), με στόχο την μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη και το ύψος αυτών θα κυμαίνεται από 80.000 έως 8.000.000 ευρώ. Τα παραπάνω στοιχεία έδωσαν σε σχετική εκδήλωση το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB. Ακόμη αναμένεται μέσα στους επόμενους δυο μήνες να ξεκινήσουν τα εξής:

  • Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans) με προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσουν την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών τους, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη, το δε ύψος αυτών ανέρχεται από 25.000 έως 1.000.000 ευρώ.
  • Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans) με προϋπολογισμό 600 εκατ.  ευρώ για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης, με στόχο να ενισχυθεί ο συναλλακτικός κύκλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς, τις συνθήκες ανταγωνισμού και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη και το ύψος του δανείου ανέρχεται από 10.000 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500.000 ευρώ
  • Το Development Law Financial Instrument (DeLFI) με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ θα αποτελέσει εγγυοδοτικό εργαλείο για επενδυτικά σχέδια, ενταγμένα στον αναπτυξιακό νόμο. Θα κινηθεί σε δύο άξονες: α) Για κεφάλαιο κίνησης για προχρηματοδότηση που ποσού της επιχορήγησης (bridge financing) και β) για μακροπρόθεσμο δανεισμό για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής. Η χρηματοδότηση, θα ξεκινά από 50.000 ευρώ και θα φθάνει έως και τα 10 εκατ. ευρώ  και η διάρκεια του δανείου θα είναι από 2-10 έτη, ανάλογα με τον χαρακτήρα του δανείου.              Υπενθυμίζεται ότι τα εγκεκριμένα δάνεια μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, φτάνουν τα 8,5 δισ. ευρώ και έχουν στηριχθεί πάνω από 306.000 θέσεις εργασίας. Τα προϊόντα που σχεδιάζονται και δίνονται στις επιχειρήσεις από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχουν μειωμένα επιτόκια, χαμηλότερες ή καθόλου εξασφαλίσεις, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, αυξημένη περίοδο χάριτος και χαμηλές ή μηδενικές προμήθειες εγγύησης.                                                                                                          Ιδιαιτέρως τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, είναι φθηνότερα κατά 40% και από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις που στηρίχτηκαν μέσω αυτών το 60%-70% περίπου είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με 1-9 άτομα προσωπικό.
Διαφήμιση