Αρχική Special Topics Ενεργειακός συμψηφισμός και Φωτοβολταϊκά στη Στέγη: Δικαιούχοι-Οφέλη-Διαδικασίες

Ενεργειακός συμψηφισμός και Φωτοβολταϊκά στη Στέγη: Δικαιούχοι-Οφέλη-Διαδικασίες

Aνοίγει σήμερα 28/02/23 η πλατφόρμα από τον ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση των αυτόνομων φωτοβολταϊκών με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενεργειακού Συμψηφισμού / Net-metering.

0
Φωτοβολταικά ουρανός στέγη
Διαφήμιση

 

Της Αγγελικής Γυπάκη

Πρόκειται για  τη νέα πολιτική αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας γνωστή ως καθεστώς netmetering, ή «Αυτοπαραγωγή με Ενεργειακό Συμψηφισμό». Παρέχει  στον παραγωγό  ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος τη δυνατότητανα παραμείνει συνδεδεμένος με ασφάλεια στο δίκτυο, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως “αποθήκη”  αντί μπαταρίας για το πλεόνασμα της ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον.

Στο πρόγραμμα για τα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη, μέσω Net-metering η παραγόμενη ενέργεια συμψηφίζεται με αυτήν που καταναλώνουμε και δεν πωλείται σε μια συμφωνημένη τιμή στο δίκτυο. Έτσι, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται σημαντικά, με το όφελος να αυξάνει κάθε χρόνο, ανάλογα με την αύξηση της τιμής του ρεύματος.

Στο πρόγραμμα για τα  “Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά, μέσω  το Net-metering ο αυτοπαραγωγός δεν χρειάζεται μπαταρίες, γιατί χρησιμοποιεί το δίκτυο για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Συνεπώς ένα φωτοβολταϊκό σύστημα Net-metering είναι φθηνότερο από ένα Αυτόνομο φωτοβολταϊκό, για την κάλυψη των ίδιων καταναλώσεων.

Επιπλέον, η σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο, εξασφαλίζει ουσιαστικά 100% αξιοπιστία στην ηλεκτροδότηση. Το Net-metering αφορά εξοικονόμηση και όχι εισόδημα, το οποίο φορολογείται.

Φωτοβολταικά στέγη 2

«Φωτοβολταϊκά στις στέγες»

Η νέα απλοποιημένη διαδικασία που προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ  αφορά φωτοβολταϊκά (με ή χωρίς μπαταρίες) ισχύος παραγωγής έως 10 kW.  Ως εκ τούτου καλύπτει όλες τις περιπτώσεις συστημάτων που πρόκειται να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» για το οποίο  η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων  σύμφωνα με τον υπουργό ΥΠΕΝ Κώστα Σκρέκας θα είναι έτοιμη μέσα με τέλη  Μαρτίου.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, το πρόγραμμα αφορά 300.000 νοικοκυριάμικρούς επιχειρηματίες και αγρότες και  δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουν στη στέγη ένα μικρό φωτοβολταϊκό έως 10kV μαζί με μία μπαταρία. Από αυτά  το 40% θα αφορά κατοικίες και από 30% αγρότες και επιχειρήσεις. Επομένως, οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές θα κινηθούν στους 120.000, οι αγρότες στους 90.000 και οι επιλέξιμες επιχειρήσεις στις 90.000. Με αυτό τον τρόπο πολίτες και επαγγελματίες θα μπορούν να συμψηφίζουν την ενέργεια που παράγουν, με αυτήν που καταναλώνουν.

Οι δικαιούχοι

Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα επιδότησης  για αυτόνομη ενέργεια  θα αφορά:

  • Τα νοικοκυριά με  δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών ισχύος έως 7 kW (με μπαταρία).
  • Τους αγρότες, θα προβλέπεται η επιδότηση φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10 kW, χωρίς μπαταρία. Επομένως, η απλοποιημένη διαδικασία υποβολής αίτησης σύνδεσης με net metering καταλαμβάνει και αυτή την κατηγορία.

Οι επιδοτήσεις

Οι επιδοτήσεις αναμένεται να είναι δυο ταχυτήτων:

  1. 30 % – 40% για όσους επιλέξουν να εγκαταστήσουν απλό φωτοβολταϊκό χωρίς μπαταρία
  2. 60% για όσους εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό με μπαταρία στην οποία θα μπορεί να αποθηκεύεται η ενέργεια που θα παράγει το φωτοβολταϊκό εφόσον δεν χρησιμοποιείται.  Ένα σενάριο, που όμως δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, φέρει επιδότηση 60% και για τα «απλά» φωτοβολταϊκά, δηλαδή χωρίς μπαταρίες εφόσον τα επιλέξουν δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Επί της ουσίας,το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πριμοδοτεί την τοποθέτηση μπαταρίας μαζί με το φωτοβολταϊκό, καθώς έτσι διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη μονάδα καθαρής ενέργειας για το κάθε νοικοκυριό και την κάθε επιχείρηση που θα ενταχθεί.

Φωτοβολταικά στο σπίτι πίνακας net metering 1

Οι προϋποθέσεις net-metering

Η Υπουργική Απόφαση για τον Συμψηφισμό Ενέργειας  netmetering καλύπτει τις προδιαγραφές των συστημάτων που θα μπορούν να επιδοτηθούν από το «Φωτοβολταϊκά στις στέγες», καθώς πρόθεση του ΥΠΕΝ ήταν το πρόγραμμα να «τρέξει» με όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένη διαδικασία για τη δρομολόγηση της σύνδεσης των συστημάτων στο δίκτυο.

Η υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης  με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για να μπορεί να υποβληθεί αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα. Δηλαδή για να διεκδικήσει ο ενδιαφερόμενος επιδότηση μέσω του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στις στέγες», θα πρέπει πρώτα να έχει υπογράψει Σύμβαση Σύνδεσης υποβάλλοντας αίτηση από τις 28 Φεβρουαρίου στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ. Δυνατότητα υπαγωγής στο «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» θα έχουν και έργα τα οποία θα έχουν «κλειδώσει» Σύμβαση Σύνδεσης, πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Φωτοβολταϊκά στέγη

Η διαδικασία

Ο  ενδιαφερόμενος, θα εισέρχεται  στην πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ με τους κωδικούς του TaxisNet. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και το ονοματεπώνυμο θα είναι προσυμπληρωμένα και θα καταχωρίσει μόνο τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του.

Για τα νομικά πρόσωπα, θα χρειαστουν και το όνομα και τα στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Επίσης, θα πρέπει να καταχωρισθούν τα στοιχεία του υπεύθυνου μηχανικού, δηλαδή ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), το Ονοματεπώνυμο, η Διεύθυνση, το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ακολουθεί η συμπλήρωση των στοιχείων της παροχής με την οποια  θα συνδέεται το φωτοβολταϊκό , χάρις στην οποία θα ταυτοποιείται ο αριθμός παροχής με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του αιτούντα.

Στη συνέχεια, ο αιτών θα συμπληρώνει: i) τα στοιχεία του σταθμού και της θέσης εγκατάστασής του, καθώς και τα στοιχεία του Τέλους Σύνδεσης, ανεβάζοντας και το αποδεικτικό πληρωμής του.

Τα τέλη

Το Τέλος Σύνδεσης θα ανέρχεται στα 370 ευρώ. Παράλληλα, θα του ζητείται μέσω υπεύθυνης δήλωσης να επιβεβαιώσει πως κατέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα, όπως και ότι τα στοιχεία που δήλωσε είναι ακριβή.

Από την υποβολή της αίτησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει προθεσμία 15 ημερών για να απαντήσει αν υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός «χώρος», αποστέλλοντας μέσω της πλατφόρμας τη Σύμβαση Σύνδεσης με το τοπικό δίκτυο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα απορρίψει την αίτηση και θα επιστρέψει  το Τέλος Σύνδεσης.

Ο χρόνος σύνδεσης

Με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, ο διαθέσιμος «χώρος» θα δεσμεύεται για:

  • 12 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, αλλά δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ, και
  • 24 μήνες, εφόσον απαιτούνται οι σχετικές εργασίες κατασκευής

Για τις περιπτώσεις ΝΠΔΔ, η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου μπορεί να παραταθεί κατά 18 μήνες – λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας – με την προϋπόθεση ο αιτών να ενημερώσει εγκαίρως τον ΔΕΔΔΗΕ.

Με πληροφορίες ΥΠΕΝ, ecozen.gr, www.insider.gr

Διαφήμιση