Αρχική Ενέργεια Τα νέα επιδοτούμενα έργα με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα σε Κοζάνη και Φλώρινα...

Τα νέα επιδοτούμενα έργα με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα σε Κοζάνη και Φλώρινα (Πίνακες κατάταξης)

Πράσινο Ταμείο: 76 επενδυτικά σχέδια με συνολική επιχορήγηση 10,31 εκ.€ θα υλοποιηθούν στους πρώην λιγνιτικές περιοχές για την μετάβαση τους στην πράσινη ανάπτυξη.

0
[344527] ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)
Διαφήμιση

Η Δράση 76 του Πράσινου Ταμείου στηρίζει και ενισχύει επιχειρήσεις  προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα προϊόντα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκτελούμενες εργασίες τους, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτησή τους από τη ΔΕΗ και συνολικά από τις λιγνιτικές δραστηριότητες σε βάθος πενταετίας.

Επιπλέον εννέα επενδυτικά σχέδια, από ισάριθμες επιχειρήσεις σε Κοζάνη και Φλώρινα για έργα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα μπαίνουν στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων (Δράση 76) του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας (ΕΦΕΠΑΕ)   και Επιχειρηματικότητας του Πράσινο Ταμείου. Το συνολικό ύψος δημόσιας δαπάνης ( επιχορήγηση) ανέρχεται σε  1.264.800,00 €. 

Την σχετική απόφαση υπέγραψε ο Πρόεδρος ΔΣ του Πράσινου Ταμείου  κ. Ευστάθιος Σταθόπουλος με την οποία ολοκληρώθηκε πλήρως η διαδικασία αξιολόγησης για το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. 

  • Συνολικά έχουν ενταχθεί στη Δράση 76 επενδυτικά σχέδια ισάριθμων Δικαιούχων επιχειρήσεων με συνολική δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 10,31 εκ.€, εκ των οποίων 45 με δημόσια δαπάνη 6,28εκ € θα υλοποιηθούν από εργολάβους και 31 με δημόσια δαπάνη 4,02 εκ. € από υπεργολάβους της ΔΕΗ. 

Υπενθυμίζεται ότι, η εν λόγω Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, των οποίων η δραστηριότητα αφορά στην εκτέλεση εργασιών, την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών άμεσα προς τη ΔΕΗ ή/και έμμεσα προς υπεργολάβους που έχουν συνάψει συμβάσεις με τη ΔΕΗ. 

 Με την ίδια απόφαση απορρίπτονται ως μη επιλέξιμα οκτώ (7) επενδυτικά σχέδια αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 766.400,00€. Οι απορριφθείσες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης με ηλεκτρονικό τρόπο στο www.ependyseis.gr εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr).

  • Ως προς τόπο υλοποίησης των έργων  η κατανομή έχει ως εξής :

                                   Κατανομή εντάξεων ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα

Αριθμός Εντάξεων

Δημόσια Δαπάνη (εκ. €)

ΠΕ Κοζάνης

63

8,57 

ΠΕ Φλώρινας

9

             1,1

Δήμος Μεγαλόπολης

4

            0,63 

Σύνολο

76

10,31 

  • Ως προς το μέγεθος των ενταγμένων επιχειρήσεων η κατανομή είναι η ακόλουθη :

                                   Κατανομή εντάξεων ανά Μέγεθος Επιχείρησης

Μέγεθος

Αριθμός Εντάξεων

Δημόσια Δαπάνη (εκ. €)

Πολύ Μικρή (έως 10 άτομα)

58

            7,66

Μικρή (10 έως 50 άτομα)

10

            1,37

Μεσαία (50 έως 250 άτομα)

8 

            1,28 

Σύνολο

76

10,31 

H υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 23-9-2021 και ολοκληρώθηκε στις 21-9-2022.

Η Δράση διέπεται από τον κανονισμό 1407/2013 της Ε.Ε. (De minimis) και θα υλοποιηθεί από το Πράσινο Ταμείο και τον ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιοι εταίροι EΦΕΠΑΕ : ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας) και Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Δήμος Μεγαλόπολης-ΠΕ Αρκαδίας).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου τους οι Δικαιούχες Επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:

Α) ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας

  • ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, greendm@e-kepa.gr, info@e-kepa.gr).
  • ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ A.E. (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 24610-24022, anko@anko.gr, www.anko.gr).
  • Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο “Στείλε το ερώτημά σου” στη διεύθυνση: https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/). 

Β) Για το Δήμο Μεγαλόπολης (ΠΕ Αρκαδίας)

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων /Γραφείο Πληροφόρησης  

(Μαιζώνος 122 & Γούναρη, Πάτρα, Τηλ. 2610 622711, info@diaxeiristiki.gr, www.diaxeiristiki.gr).

Δείτε την 5η  απόφαση εντάξεων και απορρίψεων εδώ.

Διαφήμιση