Αρχική Διατροφή - Προτάσεις Πώς θα εξαλειφθεί η πείνα στην Αφρική – Τα δύο σενάρια που...

Πώς θα εξαλειφθεί η πείνα στην Αφρική – Τα δύο σενάρια που εξετάστηκαν

Σύνταξη: ecozen.gr

0
Παιδιά στην Αφρική
Διαφήμιση

Για να τροφοδοτηθεί ο αυξανόμενος πληθυσμός της Αφρικής, τα γεωργικά-διατροφικά συστήματα πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Σε μια νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν πώς το ελεύθερο εμπόριο και η γεωργική ανάπτυξη θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν βιώσιμη επισιτιστική ασφάλεια για την Αφρική.

Επί του παρόντος, περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Αφρικής δεν έχει επαρκή τροφή για καλή υγεία. Μεγάλο μέρος του επισιτισμού της ηπείρου εξαρτάται από τις διεθνείς εισαγωγές, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους λόγω της αβεβαιότητας των παγκόσμιων αγορών τροφίμων.

Οι προηγούμενες προσπάθειες για την αναβάθμιση της γεωργικής παραγωγής στην Αφρική βασίστηκαν κυρίως στη δημιουργία νέων καλλιεργήσιμων εκτάσεων αντί της εντατικοποίησης της απόδοσης, γεγονός που οδήγησε σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Καθώς ο πληθυσμός της ηπείρου αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050, η εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων είναι απαραίτητη.

Ο εκσυγχρονισμός και η περιφερειακή ολοκλήρωση των γεωργικών-διατροφικών συστημάτων είναι μια πιθανή λύση για την εξάλειψη της πείνας, την εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης της παραγωγής και την πρόκληση ευρύτερου οικονομικού μετασχηματισμού στην Αφρική.

Διεθνής έρευνα για την εξάλειψη της πείνας

Για να προσδιοριστούν οι καλύτεροι τρόποι για την επίτευξη αυτών των εξελίξεων και να εκτιμηθούν τα πιθανά εμπόδια, μια διεθνής ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το KU Leuven και το IIASA ανέλυσε τις πιθανές επιπτώσεις δύο κρίσιμων εξελίξεων – της ολοκλήρωσης του ηπειρωτικού εμπορίου και της τοπικής γεωργικής ανάπτυξης.

Λιμός - Φτώχεια - Πείνα
Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Food, η ομάδα χρησιμοποίησε το μοντέλο IIASA Global Biosphere Management Model (GLOBIOM) για να μοντελοποιήσει τους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της βιοενέργειας σε οκτώ αφρικανικές περιοχές.

Ανέλυσαν διάφορα διαφορετικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου :

  • ενός σεναρίου γεωργικής ανάπτυξης, όπου η απόδοση των καλλιεργειών εντείνεται και το κόστος του τοπικού εμπορίου μειώνεται,
  • καθώς και ενός σεναρίου όπου καθιερώνεται ελεύθερο εμπόριο εντός της ηπείρου.

“Η εργασία μας θέτει νέα όρια στην έρευνα για τα συστήματα τροφίμων”, λέει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Charlotte Janssens, ερευνήτρια στο KU Leuven και προσκεκλημένη ερευνήτρια στην ερευνητική ομάδα IIASA Integrated Biosphere Futures.

“Προηγούμενες μελέτες έχουν επικεντρωθεί είτε στις επιπτώσεις του ηπειρωτικού εμπορίου είτε στις επιπτώσεις της γεωργικής ανάπτυξης στη βιωσιμότητα. Η μελέτη μας διερευνά και τις δύο συνιστώσες σε ένα συνεπές πλαίσιο μοντελοποίησης”

Η ομάδα διαπίστωσε ότι το ελεύθερο εμπόριο από μόνο του δεν θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος της πείνας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς η ολοκλήρωση του εμπορίου θα οδηγήσει κυρίως απλώς στη μετεγκατάσταση της παραγωγής.

Λιμός - Φτώχεια - Πείνα

Ωστόσο , σύμφωνα με το σενάριο γεωργικής ανάπτυξης, το εμπορικό ισοζύγιο της Αφρικής με τον υπόλοιπο κόσμο βελτιώθηκε και ο υποσιτισμός εξαλείφθηκε σχεδόν πλήρως έως το 2050. Οι συναφείς αλλαγές στις χρήσεις γης εξακολουθούν να οδηγούν σε μικρή αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία θα πρέπει να αντισταθμιστεί με προσεκτικό σχεδιασμό πολιτικής.

“Η συμβολή μας είναι ιδιαίτερα επίκαιρη δεδομένου ότι η συμφωνία-ορόσημο της Αφρικανικής Ηπειρωτικής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (AfCFTA) τέθηκε σε ισχύ το 2021 και οι εθνικές στρατηγικές εφαρμογής της αναπτύσσονται επί του παρόντος σε ολόκληρη την ήπειρο”, λέει ο Janssens.

Όταν οι ερευνητές συνδύασαν το ελεύθερο εμπόριο με τη γεωργική ανάπτυξη, διαπίστωσαν ότι η μείωση των εξωτερικών εισαγωγών τροφίμων ενισχύθηκε περαιτέρω και ότι τα κέρδη από την παραγωγή και το εμπόριο ήταν πιο ισότιμα κατανεμημένα στις αφρικανικές περιφέρειες.

Υπό το πρίσμα αυτό, τα αποτελέσματα της μελέτης ελπίζουμε ότι θα καθοδηγήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εστιάσουν στις επενδύσεις στην αγροτική ανάπτυξη παράλληλα με την τρέχουσα εμπορική ολοκλήρωση.

“Συνολικά, καταδεικνύουμε ότι η ευθυγράμμιση των πολιτικών ελεύθερου εμπορίου σε ηπειρωτικό επίπεδο και των τοπικών πολιτικών γεωργικής ανάπτυξης θα είναι ζωτικής σημασίας για την ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων του εμπορίου, της επισιτιστικής ασφάλειας και του κλίματος.

Επομένως, η στενή συνεργασία μεταξύ των τομέων πολιτικής του αφρικανικού εμπορίου είναι ζωτικής σημασίας”, καταλήγει ο συγγραφέας της μελέτης Petr Havlik, ο οποίος ηγείται της ερευνητικής ομάδας Integrated Biosphere Futures στο IIASA.

ΠΗΓΗ:  International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

Διαφήμιση