Αρχική Special Topics - 2 Έκθεση Βιώσιμης ανάπτυξης της Nova-Wind

Έκθεση Βιώσιμης ανάπτυξης της Nova-Wind

Σύνταξη: ecozen.gr

0
Nova Wind Annual report
Διαφήμιση

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Nova – Wind υλοποίησε τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης «25 Στόχοι για το 2025». Το 2021 η εταιρεία σημείωσε σημαντική πρόοδο στους στόχους της σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) που έχει θέσει για το 2025.

Στην έκθεση που εξέδωσε η εταιρεία περιγράφει τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της στην αγορά, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, ενώ καταγράφει τους στόχους και τα μέτρα που λαμβάνει, καθώς και τους επιλεγμένους δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιεί για να κατευθύνει τις δράσεις της.

Οι επιτυχίες της εταιρίας 

  • 91,86% αύξηση του ποσοστού ικανοποίησης πελατών (CSAT)
  • 94,2% αύξηση του ποσοστού των δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές 
  • Ανάπτυξη Internet of Things (IoT) συνεργιών και υπηρεσιών για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, και στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών 
  • Θέσπιση της πρωτοβουλίας «W for Women» και πρόγραμμα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των γυναικών στον τομέα του STEM 

WforWomen

  • Συμμετοχή στον Διεθνή Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης της S&P, Corporate Sustainable Assessment 2021 (CSA) 
  • Ένταξη για δεύτερη φορά στις «The most sustainable companies in Greece» για το 2022

Οι δράσεις που ξεχώρισαν 

  • Μουσείο Μπενάκη δημιουργία του πρώτου 5G μουσείου στην Ελλάδα. Στρατηγική συνεργασία για τη δημιουργία του πρώτου 5G μουσείου στην Ελλάδα. Μέσα από τα δίκτυα νέας γενιάς της WIND, το Μουσείο αυξάνει την ψηφιακή του ικανότητα να προωθεί το πολιτιστικό του έργο.
  • Μερόπειο Ίδρυμα ένα κτήριο ζωντανό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας. Η Wind ανέλαβε ένα κτήριο έτοιμο προς κατεδάφιση και το έδωσε πίσω στην πόλη και την κοινωνία. Επαναχρησιμοποιήθηκαν υλικά και ενσωματώθηκαν νεωτερικές πρακτικές για την επέκταση της ζωής του κτιρίου, την ενεργειακή του αναβάθμιση με υλικά νέας γενιάς, φιλικά στο περιβάλλον. 

Πλαίσιο αναφοράς για την Έκθεση

Η Έκθεση καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Είναι η 14η κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (η πρώτη εκδόθηκε το 2008). Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα GRI (Global Reporting Initiative) και του SASB (Sustainability Standards Accounting), ενώ καλύπτει όλα τα ουσιαστικά θέματα όπως έχουν αναγνωριστεί από την Wind και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της.

Για τον καθορισμό του περιεχομένου έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης της Ουσιαστικότητας, οι Αρχές και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, έτσι όπως ορίζονται από το Πρότυπο Global Compact των Ηνωμένων Εθνών και την Agenda 2030 αντίστοιχα. Επιπλέον, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας διεξήγαγε έλεγχο για την επικύρωση των στοιχείων.  

Διαβάστε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 – 2021 εδώ.

βιωσιμότητα

Σχετικά με τη Nova και τη Wind Ελλάς

Η Nova και η Wind Ελλάς είναι δύο από τις πλέον δυναμικές εταιρείες στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και μέλη της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι εταιρείες παραμένουν ξεχωριστές νομικές οντότητες, αλλά βρίσκονται σε διαδικασία ενοποίησης για τη δημιουργία ενός ενιαίου παρόχου που θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, ευρυζωνικού internet, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών ενέργειας που εξυπηρετεί περίπου 5 εκατομμύρια πελάτες μέσω ενός κοινού, πλέον, δικτύου 200 καταστημάτων πανελλαδικά.

Η Nova και η Wind έχουν μακρά κληρονομιά καινοτομίας και αριστείας και ενισχύονται από τη διεθνή εμπειρία, την τεχνογνωσία και το επενδυτικό σχέδιο της United Group για την Ελλάδα, το οποίο ανέρχεται σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι δύο εταιρείες διαμορφώνουν μια φιλόδοξη στρατηγική, με στόχο να διακριθούν ως ισχυρός παίκτης στην αγορά και βασικός εταίρος υποδομής που θα αξιοποιήσει και θα αναπτύξει το ισχυρό τους αποτύπωμα στον τομέα των ελληνικών τηλεπικοινωνιών.

 

Διαφήμιση